Етика редагування

  1. Редактор приймає рішення щодо прийняття чи відхилення публікацій, що висуває особливі вимоги до чесності й об’єктивності даного процесу і його відповідності науковому баченню збірника.
  2. З метою забезпечення достовірності даних, що публікуються, при виявленні безперечних помилок у роботі передбачається можливість у найкоротші терміни внести відповідні поправки або виправити помилки. Електронна версія матеріалу виправляється із зазначенням дати виправлення та посиланням на список помилок. У випадку, якщо помилка робить роботу або значну її частину недійсною, стаття відхиляється із зазначенням причини (наприклад, добросовісна помилка).
  3. Редактор зобов’язується реагувати на всі заяви або підозри щодо неправомірної поведінки відносно проведеного дослідження чи публікації, які виходять від читачів чи рецензентів.
  4. Конфлікти інтересів редактора мають оголошуватися публічно. Редактор не повинен приймати рішення щодо матеріалів, у зв’язку з якими він має конфлікт інтересів.

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська