Етика видання

Редакційна колегія:

1) гарантує розгляд усіх поданих для оприлюднення матеріалів, дотримання редакторської незалежності та сумлінності у прийнятті об’єктивних рішень без упередження до авторів, виходячи з національної чи релігійної приналежності, службового становища, незалежно від комерційних інтересів і відносин із Засновником видання, базуючи свою політику на повазі особистих прав автора і права на інтелектуальну власність;

2) реалізує політику видання щодо забезпечення та підвищення якості матеріалів, що оприлюднюються, здійснення істотного внеску в розвиток вітчизняної та зарубіжної науки (галузі знань); вживає заходів щодо активізації діяльності з підвищення якості опублікованого матеріалу; прагне задовольнити потреби читачів та авторів;

3) керівними принципами редакційної політики є актуальність, важливість, ясність, достовірність, обґрунтованість науково-дослідного матеріалу, що публікується;

4) основними принципами високої кваліфікації науково-дослідницьких матеріалів, що оприлюднюються, редколегія вважає:

– ґрунтовність: опубліковані результати дослідження повинні бути виконані якісно і ретельно відповідно до етичних та юридичних норм;

колективну відповідальність авторів за свою роботу і зміст публікації;

чесність: автори повинні представляти результати чесно, без фабрикації, фальсифікації або несумлінного маніпулювання даними;

однозначність: публікація повинна надавати достатню інформацію для того, щоб інші дослідники могли повторити проведені експерименти;

повноту поданих матеріалів: огляд та висновки з існуючих досліджень повинні бути повними, збалансованими й включати відомості незалежно від того, чи підтримують вони гіпотези і тлумачення автора публікації, чи ні;

виваженість: результати нового дослідження мають бути представлені в контексті результатів попередніх досліджень;

оригінальність: автори гарантують, що пропонована до публікації робота є оригінальною і не була раніше опублікована ніде і ніякою мовою; робота не може бути спрямована одночасно в кілька видань;

прозорість: у публікації повинні бути наведені всі джерела фінансування досліджень, включаючи пряму і непряму фінансову підтримку, надання обладнання або матеріалів та інших видів підтримки (в тому числі допомога фахівців із статистичної обробки даних або технічних копірайтерів);

5) проводить політику щодо включення до складу Редакційної колегії висококваліфікованих членів, які активно сприяють розвитку видання;

6) здійснює політику щодо систематичного вдосконалення інститутів рецензування, редагування, експертної оцінки публікацій, що гарантує точність, повноту, ясність, неупередженість і своєчасність експертної оцінки та дослідницької звітності;

7) стосовно читачів гарантує інформування про фінансування наукових досліджень і спонсорах науково-дослідних матеріалів, що публікуються;

8) проводить за допомогою відповідного програмного забезпечення перевірку публікацій на предмет маніпуляції з матеріалами, плагіату, дублювання чи надлишкової інформації.

9) виносить рішення про прийняття чи неприйняття статті до публікації на підставі всіх коментарів незалежних рецензентів у цілому. Остаточне редакторське рішення повідомляється авторам.

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська