ІСТОРИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ БЕЗОПЛАТНОЇ ПРИВАТИЗАЦІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ

Автор

, кандидатка юридичних наук, суддя, Україна, м. Харків
, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри земельного та аграрного права, Україна, м. Харків

В рубрицi

Право;

Підписано до друку

28.03.2024

Номер випуску

2024 - 1 (56)

Cторінка

78-95

Тип статті

Наукова стаття

Код УДК

349.4

ISSN print

2411-5584

Анотація

статті аналізуються історико-правові аспекти безоплатної приватизації сільськогосподарських земель. Запровадження безоплатної приватизації як важливої підстави виникнення приватної власності на землі сільськогосподарського призначення відіграло важливу роль при переході аграрного сектору економіки до ринкових відносин. Виокремлюється та аналізується специфіка приватизації сільськогосподарських земель громадянами України для ведення особистого селянського господарства та членами колективних сільськогосподарських підприємств та кооперативів, садівницьких товариств та сільськогосподарських акціонерних товариств для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Розглядаються особливості механізму безоплатної приватизації з використанням земельної частки (паю).
Окремо аналізується механізм безоплатної приватизації земель, а саме: земель державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій працівниками цих юридичних осіб та пенсіонерами з їх числа. Акцентується увагу на тому, що в сучасних умовах безоплатна приватизація земель взагалі і сільськогосподарських земель фактично перестала виконувати соціальну функцію, на реалізацію якої вона була спрямована при започаткуванні. Підтримано зроблений у літературі висновок щодо необхідності кардинального реформування механізму безоплатної приватизації земель шляхом запровадження монетизації права на безоплатну приватизацію. Разом із тим певні елементи такої приватизації мають бути залишені при приватизації земель державних та комунальних сільськогосподарських підприємств.

Ключові слова

аграрна і земельна реформа, охорона та відновлення земель, приватизація, припинення земельних прав, ринок земель

Рецензент

Зовнішній рецензент

Стаття у PDF

78-95

Список літератури

1. Кулинич П. Ф. Земельна реформа в Україні: правові проблеми : монографія. Київ : Норма права, 2021. 308 с.
2. Кулинич П. Ф. Правові основи приватизації земель. Земельне право : підручник. 3-тє вид., допов. і переробл. / за ред. М. В. Шульги. Харків : Юрайт, 2023. С. 105–121.
3. Мартин А. Чому безоплатна приватизація землі не має перспективи. Землевпорядний вісник. 2021. № 5. С. 12–15.
4. Мірошниченко А. М. Земельне право України : підручник. 3-тє вид., допов. і переробл. Київ : Алерта, 2013. 511 с.
5. Мірошниченко А. М., Марусенко Р. І. Науково-практичний коментар Земельного кодексу України. 5-те вид., змін. та допов. Київ : Алерта, 2013. 544 с.
6. Ріпенко А. І. Сучасні земельні відносини: проблеми і шляхи їх вирішення : посіб. для практиків і теоретиків. Київ : Дакор, 2015. 296 с.
7. Про Концепцію роздержавлення і приватизації підприємств, землі та житлового фонду : постанова Верхов. Ради України від 31.10.1991 № 1767-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1767-12 (дата звернення: 14.02.2024).
8. Про форми власності на землю : Закон України від 30.01.1992 № 2073-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2073-12 (дата звернення: 14.02.2024).
9. Земельний кодекс України : Закон України від 18.12.1990 № 561-XII у ред. закону від 13.03.1992 № 2196-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/561-12 (дата звернення: 14.02.2024).
10. Земельний кодекс України : Закон України від 25.10.2001 № 2768-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14 (дата звернення: 14.02.2024).
11. Про колективне сільськогосподарське підприємство : Закон України від 14.02.1992 № 2114-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2114-12 (дата звернення: 14.02.2024).
12. Про невідкладні заходи щодо прискорення земельної реформи у сфері сільськогосподарського виробництва : Указ Президента України від 10.11.1994 № 666/94. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/666/94 (дата звернення: 14.02.2024).
13. Про порядок паювання земель, переданих у колективну власність сільськогосподарським підприємствам і організаціям : Указ Президента України від 08.08.1995 № 720/95. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/720/95 (дата звернення: 14.02.2024).
14. Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектора економіки : Указ Президента України від 03.12.1999 № 1529/99. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1529/99 (дата звернення: 14.02.2024).
15. Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту : Закон України від 22.10.1993 № 3551-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12 (дата звернення: 14.02.2024).

Код DOI

https://doi.org/10.31359/2411-5584-2024-56-1-78

28.03.2024