ПІДРИВНА КОНКУРЕНЦІЯ: ЗАГРОЗИ ЧИ НОВІ МОЖЛИВОСТІ БІЗНЕСУ?

Автор

, доктор економічних наук, професор, Харків, Пушкінська, 77

В рубрицi

Економічна теорія;

Підписано до друку

24.03.2023

Номер випуску

2023-№1 (52)

Cторінка

30-51

Тип статті

Наукова стаття

Код УДК

[339.137:658]:005.332.4

ISSN print

2411-5584

Анотація

Авторка статті досліджує концепцію підривної конкуренції, яка розгортається на основі продуктових чи технологічних підривних інновацій або нових бізнес‐мо‐ делей (модель К. Крістенсена), аналізує стратегії підриву ринку та їх наслідки для бізнесу. Авторка розкриває сутність і ознаки підривної конкуренції, інноваційної дилеми, парадокс, пастки й аномалії підривної конкуренції. У статті стверджується, що потенціал підриву ринку містять асиметрична конкуренція, гіперконкуренція, суперконкуренція. Пропонується алгоритм оцінювання інноваційного потенціалу та конкурентоспроможності бізнесу (фірми).

Ключові слова

підривні інновації, підривна конкуренція, інноваційна дилема, парадокс підривної конкуренції, пастки підривної конкуренції, конкурентоспромож‐ ність бізнесу (фірми), інноваційний потенціал бізнесу

Рецензент

Зовнішній рецензент

Стаття у PDF

Economic Theory and Law, 2023-1-30-51

Список літератури

1. Christensen C. M. The Innovator՚s Dilemma: When New Technologies Cause Great Firms to Fail (Management of Innovation and Change). Boston, Massachusetts : Harvard Business Review Press, 2016. 256 p.
2. Christensen C. M., Raynor M. E. The Innovator’s Solution: Creating and Sustaining Successful Growth. Boston : Harvard Business School Press, 2003. 304 p.
3. Christensen C. M., Raynor M. E., McDonald R. What Is Disruptive Innovation? Harvard Business Review. 2015. December. URL: https://hbr.org/2015/12/what‐is‐ disruptive‐innovation (дата звернення: 20.01.2023).
4. Foster R. N. Innovation: The Attacker’s Advantage. New York : Summit Books, 1986. 316 p.
5. Denning S. The battle to counter disruptive competition: Continuous innovation vs «good» management. Strategy & Leadership. 2012. Vol. 40, No. 4. P. 4–11. DOI: https://doi.org/10.1108/10878571211242894.
6. Як здійснити підрив традиційної галузі за шість кроків. 1 груд. 2022 р. URL: https://www.management.com.ua/notes/pidryv‐tradytsiynoyi‐haluzi‐za‐6‐krokiv.html (дата звернення: 20.01.2023).
7. Newsome M. The Challenge of Disruptive Competition: The fallacy of marginal cost thinking. ZacharyScott. URL: https://zacharyscott.com/the‐challenge‐of‐disruptive‐ competition/ (дата звернення: 20.01.2023).
8. Rajagopal. The Butterfly Effect in Competitive Markets: Driving Small Changes for Large Differences. Basingstoke, Hampshire : Palgrave Macmillan, 2015. 316 p.
9. Богайски Д. Boeing створила космічний бізнес для світу, але програла гонку Ілону Маску. Як легендарна компанія планує повернути собі шматок космічного пи‐ рога. Forbes. 2023. 19 січ. URL: https://forbes.ua/innovations/nazdognati‐maska‐yak‐ boeing‐namagaetsya‐ne‐prograti‐kosmichni‐peregoni‐18012023‐11168 (дата звер‐ нення: 20.01.2023).
10. Жарикова А. Google оголосила презентацію, присвячену оновленню пошуку: може бути відповіддю ChatGPT. Економічна правда. 3 лют. 2023 р. URL: https:// www.epravda.com.ua/news/2023/02/3/696693/ (дата звернення: 03.02.2023).
11. Краковецький О. Перегони штучного інтелекту: що таке ChatGPT і кому він може стати в пригоді. А в яких галузях наразі не варто йому надто довіряти. Mind.ua. 27 січ. 2023 р. URL: https://mind.ua/openmind/20252628‐peregoni‐shtuchnogo‐ intelektu‐shcho‐take‐chatgpt‐i‐komu‐vin‐mozhe‐stati‐v‐prigodi (дата звернення: 28.01.2023).
12. Шкальова А. Google нервує, Microsoft потирає руки. Як штучний інтелект ChatGPT, що наробив великого шуму, загрожує технологічному гіганту. Forbes. 2023. 5 січ. URL: https://forbes.ua/innovations/google‐nervue‐microsoft‐potirae‐ruki‐ yak‐nashumivshiy‐shtuchniy‐intelekt‐chatgpt‐zagrozhue‐tekhnologichnomu‐ gigantu‐05012023‐10909 (дата звернення: 20.01.2023).
13. Пилипів І. Війна чат‐ботів. Як Chat‐GPT похитнув гегемонію Google. Економічна правда. 8 лют. 2023 р. URL: https://www.epravda.com.ua/publications/ 2023/02/8/696822/ (дата звернення: 09.02.2023).
14. Kazmi R. Disruptive or «Invisible» Competitors? Here’s What You Can Do. Koombea. Updated Aug. 14, 2017. URL: https://www.koombea.com/blog/disruptive‐or‐invisible‐ competitors/ (дата звернення: 20.01.2023).
15. D’Aveni R., Gunther R. Hypercompetition: Managing the Dynamics of Strategic Maneuvering. New York : The Free Press, 1994. 421 p.
16. Hubbard T. N., Leinwand P., Mainardi C. The New Supercompetitors. Companies that realize the power of their capabilities can shape how industries evolve. strategy+business. 2014. Aug. 8. URL: https://www.strategy‐business.com/article/00272 (дата звернен‐ ня: 20.01.2023).
17. Bromfield J., Olczak M. The role of the maverick firm concept in European commission merger decisions. Journal of Competition Law & Economics. 2018. Vol. 14, Iss. 2. P. 179–192. DOI: https://doi.org/10.1093/joclec/nhy004.
18. Moore J. Disruptive innovation examples that transformed industries. Idea Drop. 2020. March 16. URL: https://ideadrop.co/innovation‐strategy/how‐3‐companies‐used‐ disruptive‐innovation‐to‐transform‐their‐industries/ (дата звернення: 20.01.2023).
19. Kaplan S. Debunking Disruptive Innovation – Why Disruptive Innovation is Not a Strategy : adapted from the book Leapfrogging. URL: https:// www.sorenkaplan.com/2015/01/14/debunking‐disruptive‐innovation‐disruption‐ strategy/ (дата звернення: 20.01.2023).
20. Alm R., Cox W. M. Creative Destruction. URL: https://www.econlib.org/library/Enc/ CreativeDestruction.html (дата звернення: 20.01.2023).
21. Rakic K. Breakthrough and Disruptive Innovation: A Theoretical Reflection. Journal of Technology Management & Innovation. 2020. Vol. 15, No. 4. DOI: https:// doi.org/10.4067/S0718‐27242020000400093.
22. 10 Breakthrough Technologies 2021. MIT Technology Review. 2021. Febr. 24. URL: https://www.technologyreview.com/2021/02/24/1014369/10‐breakthrough‐ technologies‐2021/#lithium‐metal‐batteries (дата звернення: 20.01.2023).
23. Закіянов Д. Термоядерний синтез та оживлення мертвих: 10 найяскравіших на‐ укових проривів 2022 року. Mind.ua. 2 січ. 2023 р. URL: https://mind.ua/publicati ons/20251200‐termoyadernij‐sintez‐ta‐ozhivlennya‐mertvih‐10‐najyaskravishih‐ naukovih‐proriviv‐2022‐roku (дата звернення: 20.01.2023).
24. Гайдамашко О. У наукових статтях стає дедалі менше інновацій, показує аналіз. 24 техно. 10 січ. 2023 р. URL: https://24tv.ua/tech/nauka‐proponuye‐vse‐menshe‐ novogo‐revolyutsiynogo‐kazhut‐vcheni_n2233967 (дата звернення: 20.01.2023).
25. Hobcraft Р. Our innovation era: creative destruction or destructive creation‐ which? Paul4innovating Innovation Views. 2021. July 7. URL: https://www. businessinnovationbrief.com/competition/disruption/examples/?open‐article‐ id=16477986&article‐title=our‐innovation‐era‐‐creative‐destruction‐or‐destructive‐ creation‐‐which‐&blog‐domain=paul4innovating.com&blog‐title=paul‐hobcraft (дата звернення: 20.01.2023).
26. Ван Хоймен Ю. Загрози АІ: технологію потрібно взяти під жорсткий контроль. І чому АІ дуже вразливий до зловживань, якщо потрапить не в ті руки. Mind.ua. 10 січ. 2023 р. URL: https://mind.ua/publications/20250594‐zagrozi‐ai‐tehnologiyu‐ potribno‐vzyati‐pid‐zhorstkij‐kontrol (дата звернення: 20.01.2023).
27. Янковський О. Звіт KPMG «Кібердовіра»: які виклики несуть із собою нові технології. А також – як побудувати кібербезпеку, хто і як це має робити і що для цього потрібно / підгот. А. Середа. Mind.ua. 2 лют. 2023 р. URL: https://mind.ua/ publications/20252856‐zvit‐kpmg‐kiberdovira‐yaki‐vikliki‐nesut‐iz‐soboyu‐novi‐ tehnologiyi (дата звернення: 03.02.2023).
28. Шевченко Л. С. Конкурентоспроможність бізнесу (підприємства) : навч. посіб. у питаннях і відповідях. Харків : Право, 2022. 312 c.
29. Yoffie D. B., Cusumano M. A. Strategy rules. Five timeless lessons from Bill Gates, Andry Grove, and Steve Jobs. New York : HaperCollins Publishers, 2015. 272 p.

Код DOI

10.31359/2411‐5584‐2023‐52‐1‐30

Цей запис також доступний на: Англійська

03.05.2023