ДЕРЖАВНО­-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН

Автор

, професорка кафедри економіки Національного транспортного університету, Україна, м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 1
, аспірант кафедри економіки Національного транспортного університету, Україна, м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 1

В рубрицi

Економічна теорія;

Підписано до друку

23.12.2022

Номер випуску

2022-№4 (51)

Cторінка

6-19

Тип статті

Наукова стаття

Код УДК

351.71:338.242

ISSN print

2411-5584

Анотація

У статті досліджено розвиток державно-приватного партнерства в системі еко- номічних відносин. Проаналізовано особливості теоретичних і практичних аспектів розвитку державно-приватного партнерства. Встановлено, що використання різних форм державно-приватного партнерства дає змогу забезпечувати реалізацію функцій держави. Розкрито напрями впровадження державно-приватного партнерства як інструменту активізації взаємодії держави та приватного капіталу. Визначено, що державно-приватне партнерство є перспективним інституційним інструментом, ви- користання якого містить потенціал підвищення ефективності та забезпечення най- повнішого використання можливостей соціально-економічного розвитку на основі поєднання ресурсів державного сектору та суб’єктів приватного підприємництва.

Ключові слова

державно-приватне партнерство, держава, приватний капітал, проєкти

Рецензент

Зовнішній рецензент

Стаття у PDF

Economic Theory and Law, 2022-4

Список літератури

1. Козюк В., Гайда Ю., Шиманська О. Типологія держав добробуту, якість інститутів та екологічних благ у постсоціалістичних країнах. Журнал європейської економіки. 2019. Т. 18. No 1 (68). С. 3–19.
2. Резнікова Н. В., Панченко В. Г., Іващенко О. А. Від ревізії економічної теорії до ревізії економічної політики: пастки нового макроекономічного консенсусу. Економіка України. 2021. No3. С. 19–40. DOI: https://doi.org/10.15407/ economyukr.2021.03.019.
3. Липов В. Непередбачувані наслідки і проблема забезпечення сталого розвитку. Економіка і прогнозування. 2021. No 4. С. 7–28. DOI: https://doi.org/10.15407/ eip2021.04.007.
4. Пікетті Т. Капітал у XXI столітті / пер. з англ. Н. Палій. Київ : Наш формат, 2017. 696 с.
5. Шарма Р. Передові країни. В очікуванні нового «економічного дива» / пер. з англ. А. Іщенко. Київ : Наш формат, 2018. 296 с.
6. Стадвелл Дж. Чому Азії вдалося. Успіхи і невдачі найдинамічнішого регіону світу / пер. з англ. О. Цихановська. 2-ге вид. Київ : Наш формат, 2022. 448 с.
7. Наїр Ч. Держава сталого розвитку. Майбутнє урядування, економіки та суспільства
/ пер. з англ. І. Гнатковська. Київ : Наш формат, 2020. 288 с.
8. Банерджі А., Дюфло Е. Дієва економіка для важких часів / пер. з англ. Р. Клочко.
Київ : Наш формат, 2021. 416 с.
9. Бондар Н. М. Розвиток транспортної інфраструктури України на засадах держав-
но-приватного партнерства : монографія. Київ : НТУ, 2014. 336 с.
10. Круглов В. В. Розвиток державно-приватного партнерства в Україні: механізми
державного регулювання : монографія. Харків : Магістр, 2019. 252 с.
11. Шулюк Б. С., Булавинець В. М. Практика та проблематика оцінювання результативності фінансових інструментів і важелів в процесі реалізації проєктів державно-приватного партнерства. Інвестиції: практика та досвід. 2022. No 21.
С. 59–65. DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6814.2022.21.59.
12. Дергачова В. В., Кузнецова К. О. Державно-приватне партнерство як інституціональний інструмент інвестування економіки. Бізнес Інформ. 2018. No 1.
С. 111–116.
13. Verweij S., van Meerkerk I. Do public-private partnerships achieve better time and cost performance than regular contracts? Public Money & Management. 2021. Vol. 41, Iss. 4. Р. 286–295. DOI: https://doi.org/10.1080/09540962.2020.1752011.
14. Evaluation of Public-Private Partnerships in Infrastructure / team leaders: R. Michelitsch, R. Szwedzki ; Office of Evaluation and Oversight (OVE). Washington : Inter-American Development Bank, 2017. 61 р. URL: https://publications.iadb.org/en/evaluation- public-private-partnerships-infrastructure (дата звернення: 10.11.2022).
15. Opara M., Rankin R., Ling R., Le T. Public-private partnership in Alberta, Canada: a path dependence perspective. Accounting, Auditing & Accountability Journal. 2022. Vol. 35, No. 9. P. 359–381. DOI: https://doi.org/10.1108/AAAJ-02-2022-5682.
16. Biygautane M., Neesham C., Al-Yahya K. O. Institutional entrepreneurship and infrastructure public-private partnership (PPP): Unpacking the role of social actors in implementing PPP projects. International Journal of Project Management. 2019. Vol. 37, Iss. 1. Р. 192–219. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2018.12.005.

Код DOI

10.31359/2411-5584-2022-51-4-6

Цей запис також доступний на: Англійська

05.02.2023