БІЗНЕС, ОСВІТА, КОНСАЛТИНГ: ДИСКУСІЙНІ ПИТАННЯ В ДОСЛІДЖЕННЯХ МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ

Автор

, кандидат юридичних наук, доцент, Харків, Пушкінська, 77

В рубрицi

Наукові дискусії та огляди;

Підписано до друку

23.12.2022

Номер випуску

2022-№4 (51)

Cторінка

76-91

Тип статті

Наукова стаття

Код УДК

[[334.722:330.16]:378]]:005.5

ISSN print

2411-5584

Анотація

31 жовтня 2022 р. в Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого відбулася регіональна науково-практична конференція «Бізнес, освіта, консалтинг: проблеми і перспективи»2. У статті проаналізовано основні аспекти до- сліджень, викладені у виступах учасників конференції. Серед них: новітні сфери та форми бізнесу; повоєнна відбудова економіки України; корпоративна культура, ети- ка та соціальна відповідальність бізнесу; завдання і напрями розвитку бізнес-кон- салтингу; стратегування бізнесу; роль економічної освіти в розвитку економіки та бізнесу.

Ключові слова

економіка, бізнес, консалтинг, етика бізнесу, корпоративна куль- тура, соціальна відповідальність бізнесу, конкуренція, правове середовище бізнесу, стратегування бізнесу, економічна освіта, конференція

Рецензент

Зовнішній рецензент

Стаття у PDF

Economic Theory and Law, 2022-4 3

Список літератури

1. Шевченко Л. С. Конкурентоспроможність бізнесу (підприємства) : навч. посіб у питаннях і відповідях. Харків : Право, 2022. 312 с.
2. Марченко О. С. Економічна безпека підприємства : навч. посіб. / О. С. Марчен- ко ; М-во освіти та науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Каф. екон. теорії. Харків : Право, 2022. 246 с.
3. Шевченко Л. С. Конкурентний консалтинг: актуальні питання розвитку. Економічна теорія та право. 2022. No 1. С. 44–64. DOI: https://doi.org/10.31359/ 2411-5584-2022-48-1-44.
4. Шевченко Л. С. Конкурентні переваги бізнесу: управлінсько-орієнтований погляд на проблему. Економічна теорія та право. 2022. No 2 (49). С. 72–92. DOI: https:// doi.org/10.31359/2411-5584-2022-49-2-72.
5. Марченко О. С. Антикризовий консалтинг у системі економічної безпеки підприємства. Економічна теорія та право. 2022. No 2 (49). С. 93–111. DOI: https:// doi.org/10.31359/2411-5584-2022-49-2-93.
6. Камінська Т. М. Чинники та напрями розвитку міжнародного бізнес-консалтингу. Економічна теорія та право. 2022. No 2 (49). С. 117–122.
7. Іващенко М. В. Репутаційний PR-консалтинг: теоретичні аспекти та актуальна практика в Україні. Економічна теорія та право. 2022. No 2 (49). С. 136–139.
8. Osiyevskyy O., Shevchenko L., Marchenko O., Umantsiv Yu. Hybrid Firm: The Future
of Organizing for Industry 4.0. Rutgers Business Review. 2022. Vol. 7, No. 3. P. 289– 308. URL: https://rbr.business.rutgers.edu/article/hybrid-firm-future-organizing- industry-40 (дата звернення: 28.11.2022).

Код DOI

10.31359/2411-5584-2022-51-4-76

Цей запис також доступний на: Англійська

05.02.2023