ЕКОНОМІЧНЕ ПІДҐРУНТЯ ЗЛОЧИННОСТІ ТА СУСПІЛЬНІ ВИТРАТИ НА ПОКАРАННЯ ЗЛОЧИНЦІВ

Автор

, кандидатка економічних наук, доцентка кафедри економічної теорії, Україна, м. Харків, вул. Пушкінська, 77

В рубрицi

Економічна теорія права;

Підписано до друку

29.08.2022

Номер випуску

2022-№3(50)

Cторінка

106-123

Тип статті

Наукова стаття

Код УДК

330.59:343.973

ISSN print

2411-5584

Анотація

У статті простежено та розраховано на основі аналітико-статистичних матеріалів залежність рівня злочинності в країні від економічних чинників – рівня безробіття, динаміки середнього доходу й подушового ВВП, витрат бюджету на фінансування правоохоронних органів. Узагальнено прямі й непрямі економічні втрати злочинця в результаті настання санкцій та суспільства від наявної злочинності. Обґрунтовано критерії оптимального обсягу правопорушень.

Ключові слова

рівень злочинності, рівень безробіття, санкції, оптимальний рівень злочинності

Рецензент

Зовнішній рецензент

Стаття у PDF

Economic Theory and Law, 2022-3_106-123

Список літератури

1. Іващенко М. В. Ефект соціальної фасилітації в управлінні та поведінковій економіці. Modern scientific research: achievements, innovations and development prospects : proceedings of the 11th International scientific and practical conference, Berlin, Germany, 24–26 April 2022. Berlin, Germany : MDPC Publishing, 2022. P. 364–367. URL: https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2022/04/MODERN- SCIENTIFIC-RESEARCH-ACHIEVEMENTS-INNOVATIONS...-24-26.04.2022. pdf (дата звернення: 15.07.2022).
2. Schelling T. C. Economic Analysis and Organized Crime. Task force report: Organized crime: Annotations and consultants’ papers / The President’s Commission on Law Enforcement and Administration of Justice, U. S. Washington, 1967. P. 114–126. URL: https://www.ojp.gov/pdffiles1/Digitization/148306NCJRS.pdf (дата звернення: 15.07.2022).
3. Becker G. S. Crime and Punishment: An Economic Approach. Essays in the Economics of Crime and Punishment. National Bureau of Economic Research, 1974. P. 1–54. URL: https://www.nber.org/system/files/chapters/c3625/c3625.pdf (дата звернення: 15.07.2022).
4. Sesnowitz M. The Returns to Burglary. Economic Inquiry. 1972. Vol. 10, Iss. 4. P. 477–481. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1465–7295.1972.tb01571.x.
5. Арістотель. Політика / пер. з давньогрец. О. Кислюк. Київ : Основи, 2000. 239 с. URL: http://litopys.org.ua/aristotle/arist.htm (дата звернення: 15.07.2022).
6. Ashenfelter O., Card, D. Preface to the Handbook. Handbook of Labor Economics. Vol. 3, part A. Elsevier, 1999. P. xiii. DOI: https://doi.org/10.1016/S1573- 4463(99)03003-5.
7. Державна служба статистики України : офіц. вебсайт. URL: https:// www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 15.07.2022).
8. Судова статистика. Судова влада України : вебсайт. URL: https://court.gov.ua/ inshe/sudova_statystyka/ (дата звернення: 16.07.2022).
9. Йосипів А. О., Гумін О. М. Злочинність та безробіття: актуальні проблеми та взаємозв’язок. Судова та слідча практика в Україні. 2018. Вип. 7. С. 59–63.
10. Fougère D., Kramarz F., Pouget J. Youth Unemployment and Crime in France. Journal
of the European Economic Association. 2009. Vol. 7, Iss. 5. P. 909–938.
11. Fajnzylber P., Lederman D., Loayza N. Inequality and Violent Crime. Forthcoming in The Journal of Law and Economics. August 2001. 38 p. URL: https://web.worldbank.org/ archive/website01241/WEB/IMAGES/INEQUALI.PDF (дата звернення: 15.07.2022).
12. Валовий внутрішній продукт (ВВП) в Україні 2022. Мінфін : вебсайт. URL: https:// index.minfin.com.ua/ua/economy/gdp/ (дата звернення: 15.07.2022).
13. Plotnikov D. Higher Growth. Lower Crime? IMF Blog. 2020, February 24. URL: https://www.imf.org/en/Blogs/Articles/2020/02/24/blog-higher-growth-lower-crime (дата звернення: 15.07.2022).
14. Phillips L., Votey H. L. Jr. The Economics of Crime Control. Beverly Hills : SAGE Publications, 1981. P. 24–33.
15. Видатки держбюджету України. Мінфін : вебсайт. URL: https://index.minfin.com.ua/ ua/finance/budget/gov/expense/ (дата звернення: 15.07.2022).
16. Hofer H. von. Brott och straff i Sverige: Historisk kriminalstatistik 1750–2005. Diagram, tabeller och kommentarer : [with a summary in English]. Stockholm : Stockholms universitet, Kriminologiska institutionen, 2008. Р. 233.
17. Aos S. Cost and Benefits of Criminal Justice and Prevention Programs. Crime Prevention: New Approaches / editors: H. Kury, J. Obergfell-Fuchs. Mainz : Weisser Ring, 2003. P. 413–442.

Код DOI

10.31359/2411-5584-2022-50-3-106

Цей запис також доступний на: Англійська

23.12.2022