РИНОК МІЖНАРОДНИХ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ ЯК ОБ’ЄКТ КОНСАЛТИНГУ

Автор

, доктор економічних наук, професор, Харків, Пушкінська, 77

В рубрицi

Економічна теорія;

Підписано до друку

29.08.2022

Номер випуску

2022-№3(50)

Cторінка

25-42

Тип статті

Наукова стаття

Код УДК

[338.48-6:614]:005.5

ISSN print

2411-5584

Анотація

Стаття присвячена аналізу сутності, функцій ринку міжнародних медичних по- слуг, його головних суб’єктів, особливостей розвитку та чинників зростання. Осо- бливий акцент зроблено на експортно-імпортному консалтингу. Охарактеризовано його особливості й тенденції розвитку. Надано аналіз видів консалтингу на ринку медичних послуг України та перспектив його розвитку у повоєнний період.

Ключові слова

консалтинг, ринок, медичні послуги, медичний туризм, інфра- структура

Рецензент

Зовнішній рецензент

Стаття у PDF

Economic Theory and Law, 2022-3_25-42

Список літератури

1. Басюк І. Розвиток медичного туризму в світі. Економіка України в умовах глобалізації і регіоналізації : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф. студентів та молодих вчених (м. Тернопіль, 3–4 квіт. 2014 р.). Тернопіль : ТНЕУ, 2014. С. 238–240.
2. Гапонова Е. О. Світова торгівля медичними послугами в умовах конкурентного середовища та глобальних трансформацій. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм». 2018. Вип. 7. С. 21–25.
3. Поворозник М. Ю. Міжнародний медичний туризм у формуванні глобального сегменту медичних послуг. Вісник соціально-економічних досліджень. 2017. No 2–3 (63-64). С. 16–24.
4. Hong Y. A. Medical tourism and telemedicine: A new frontier of an old business. Journal of Medical Internet Research. 2016. Vol. 18, No. 5. DOI: https://doi.org/10.2196/ jmir.5432.
5. Чернуха Т. С., Бунчикова Т. С. Стратегії та форми виходу консалтингової компанії на міжнародний ринок. Бізнес Інформ. 2021. No 5. C. 48–56. DOI: https:// doi.org/10.32983/2222-4459-2021-5-48-56.
6. 2020–2021 MTI Overall Ranking. URL: https://www.medicaltourism.com/mti/home (дата звернення: 30.06.2021).
7. Global Medical Tourism Market Trends, Strategies, And Opportunities In The Medical Tourism Market 2021–2030. URL: https://www.einnews.com/pr_news/551333727/ global-medical-tourism-market-trends-strategies-and-opportunities-in-the-medical- tourism-market-2021–2030 (дата звернення 30.06.2022).
8. OECD Health Data. Health expenditure indicators. 2021. URL: https://data.oecd.org/ healthres/health-spending.htm (дата звернення: 24.05.2022).
9. Stephano R.-M. Top 10 Medical Tourism Destinations in the World. Medical Tourism Magazine. URL: https://www.magazine.medicaltourism.com/article/top-10-medical- tourism-destinations-world (дата звернення: 30.06.2022).
10. Tolbert J., Orgera K., Damico A. Key Facts about the Uninsured Population. Kaiser Family Foundation. 2020. 06 November. URL: https://www.kff.org/uninsured/issue- brief/key-facts-about-the-uninsured-population/ (дата звернення: 30.06.2022).
11. The World Migration Report 2020 / International Organization for Migration. 2019. URL: https://publications.iom.int/system/files/pdf/wmr_2020.pdf (дата звернення 12.06.2022).
12. Size of the global consulting market from 2011 to 2020 / Statista Research Department. Statista. 2022. July 27. URL: https://www.statista.com/statistics/466460/global- management-consulting-market-size-by-sector/ (дата звернення: 15.06.2022).
13. Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктів господарювання за ви- дами економічної діяльності (2010–2020), тис. грн : експрес-випуск. Державна служба статистики України : офіц. вебсайт. 2021. 20 жовт. URL: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 30.06.2022).
14. Стасенко Т. Віолетта Янишевська: Медичний туризм відкриває для України нові можливості. Ваше здоров’я : вебсайт. 15.01.2020. URL: https://www.vz.kiev.ua/ violetta-yanishevska-medychnyj-turyzm-vidkryvaye-dlya-ukrayiny-novi-mozhlyvosti/ (дата звернення: 25.05.2022).
15. Михайліченко Г. І. Розвиток туристичного продукту лікувально-оздоровчого та медичного туризму України. Ефективна економіка. 2020. No 2. С. 1–13. DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2020.2.2.
16. Вакцинний туризм: де у світі готові прищеплювати туристів від COVID-19. Сло- во і діло : аналіт. портал. 2021. 14 трав. URL: https://www.slovoidilo.ua/2021/05/14/ stattja/suspilstvo/vakcynnyj-turyzm-sviti-hotovi-pryshheplyuvaty-turystiv-covid-19 (дата звернення 27.05.2022).
17. Gillespie C. Vaccine Tourism: What You Need to Know. Health. 2021. January 28. URL: https://www.health.com/condition/infectious-diseases/coronavirus/what-is- vaccine-tourism (дата звернення: 12.05.2022).

Код DOI

10.31359/2411-5584-2022-50-3-25

Цей запис також доступний на: Англійська

15.12.2022