КОНКУРЕНТНИЙ АНАЛІЗ БІЗНЕСУ І ПІДПРИЄМСТВА

Автор

, кандидат економічних наук, доцент, Харків, пров. Плетньовський, 5

В рубрицi

Наукові дискусії та огляди;

Підписано до друку

07.06.2022

Номер випуску

2022-№2 (49)

Cторінка

154-160

Тип статті

Тези доповіді на конференції

Код УДК

658:005.332.4(075.8)

ISSN print

2411-5584

Анотація

Стаття містить рецензію на навчальний посібник «Конкурентоспроможність бізнесу (підприємства)»2, авторкою якого є Л.С.Шевченко – докторка економічних наук, професорка, завідувачка кафедри економічної теорії Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Рецензентка проаналізувала зміст і структуру навчального посібника, логіку викладення матеріалу. Аргументувала можливість використання навчального посібника в освітньому процесі закладів вищої освіти.

Ключові слова

конкуренція, конкурентні переваги, конкурентоспроможність бізнесу, стратегічне конкурентне управління підприємством, навчальний посібник

Рецензент

Зовнішній рецензент

Стаття у PDF

Economic Theory and Law, 2022-2 2_154-160

Список літератури

1. Шевченко Л. С. Конкурентное управление : учеб. пособие. Харьков : Эспада, 2004. 520 с.
2. Шевченко Л. С. Оцінка конкурентоспроможності підприємства. Економіка підприємства : навч. посіб. / за заг. ред. Л. С. шевченко. Харків : Право, 2021. Розділ 10. С. 172–190.
3. Шевченко Л. С. Стратегічний бізнес-консалтинг : навч. посіб. Харків : Право, 2019. 302 с.
4. Шевченко Л. С. Стратегічний менеджмент і стратегічне планування діяльності організації. Менеджмент : навч. посіб. / за заг. ред. Л. С. шевченко. Харків : Право, 2013. С. 54–82.
5. Шевченко Л. С., Торкатюк В. И., Кизим Н. А., шутенко А. Л. Конкурентная диагностика фирмы: концепция, содержание, методы. Харьков : ИД «ИНЖЭК», 2008. 280 с.

Код DOI

https://doi.org/10.31359/2411-5584-2022-49-2-154

Цей запис також доступний на: Англійська

10.08.2022