MANAGEMENT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF REGIONS IN CONDITIONS OF DECENTRALIZATION: EXPERIENCE OF EU COUNTRIES AND UKRAINE

Author

, associate professor, Kharkiv, Marshal Bazhanov, 17
, PhD in Economics, Associate Professor, Marshal Bazhanov street, 17, Kharkiv

In heading

Economic theory;

Signed print

07.06.2022

Issues number

2022-№2 (49)

Page

8-27

Type of articles

Scientific article

Code UDK

332.142:339.9

ISSN print

2411-5584

Abstract

The article examines foreign experience in managing regional development based on decentralization, identifies priority goals for ensuring the sustainability of the socio-economic development of regions, based on the formation of effective social, economic and environmental parameters. The mechanisms for the implementation of regional policy as a single policy of the European Union, which consist in the use of approaches and principles common to all member countries in relation to regional development, are analyzed. Based on the generalization of foreign experience, the main directions of the formation of the state policy for the development of regional management are highlighted. The main problems that arise on the way to ensure sustainable development of the regions of Ukraine are identified. Directions for the formation of the foundations for ensuring the sustainability of regional development are proposed.

Keywords

region, regional economy, regionalization, decentralization, sustainable development, socio-economic development, regional development management

Reviewer

External reviewer

Article in PDF

Economic Theory and Law, 2022-2 2_8-27

Bibliography

1. Вакуленко В. М., Орлатий М. К., Куйбіда В. С. Основи регіонального управління в Україні. Київ : НАДУ, 2012. 576 с.
2. Безверхнюк Т. М. Роль принципів «європейського регіоналізму» в організації вітчизняної системи регіонального управління. Теоретичні та прикладні питан- ня державотворення. 2007. Вип. 1.
3. Грицяк І. А. Децентралізований та регіоналізований унітаризм як нові форми державного устрою. Віче. 2015. № 14. С. 72–82.
4. Камінська Н. В. Децентралізація влади і досвід її проведення у зарубіжних дер- жавах. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. 2014.
№ 4. С. 35–40.
5. Матвієнко А. Місцеве самоврядування як ключовий суб’єкт децентралізації влади. Віче. 2015. № 5. С. 29–32.
6. Яровой Г. Регионализм и трансграничное сотрудничество в Европе. Санкт- Петербург : Норма, 2007. 145 с.
7. Картунов О. В. Вступ до етнополітології. Київ : Ін-т економіки, упр. та господар. права, 1999. 300 с.
8. Грищенко І. М. Зарубіжний досвід регулювання соціально-економічного розвит- ку регіонів. Актуальні питання публічного управління та адміністрування в контексті реалізації адміністративної реформи : матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (Умань, черв. 2018 р.). Умань : Уман. нац. ун-т садівництва, 2018. С. 52–54.
9. Курілов Ю. Ю. Регіоналізація, децентралізація та адміністративна реформа в Європі: теоретико-методологічний аспект. Аспекти публічного управління. 2018. Т. 6. № 11–12. С. 72–84.
10. Дегтярьова І. О. Конкурентоспроможність регіону: стратегічні пріоритети та механізми державного управління : монографія. Київ : НАДУ, 2012. 368 с.
11. Моніторинг соціально-економічного розвитку регіонів за січень-вересень 2021 року / М-во розвитку громад та територій України, Директорат регіон. політики. Груд. 2021 р. URL: https://www.minregion.gov.ua/wp-content/ uploads/2021/12/rejtyngova-oczinka-za-sichen-veresen-2021-roku-prezentaczijni- materialy.pdf (дата звернення: 15.04.2022).

Code DOI

https://doi.org/10.31359/2411-5584-2022-49-2-8

This post is also available in: Ukrainian

07.08.2022