КОНКУРЕНТНИЙ КОНСАЛТИНГ: АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ

Автор

, доктор економічних наук, професор, Харків, Пушкінська, 77

В рубрицi

Економічна теорія;

Підписано до друку

18.02.2022

Номер випуску

2022-№1 (48)

Cторінка

44-64

Тип статті

Наукова стаття

Код УДК

330:005.942

ISSN print

2411-5584

Анотація

Одним з актуальних напрямів роботи бізнес-консультантів стає реалізація проєктів із конкурентного управління та формування конкурентних переваг суб’єктами господарювання. Ці завдання розв’язує конкурентний консалтинг. У статті розкриваються сутність, основні завдання, ключові види послуг конкурентного консалтин- гу, взаємозв’язок конкурентного консалтингу з іншими напрямами бізнес-консалтингу.

Ключові слова

конкуренція, конкурентне управління, бізнес-консалтинг, конкурентний консалтинг

Рецензент

Зовнішній рецензент

Стаття у PDF

Economic Theory and Law, 2022-1-44-64

Список літератури

1. Марченко О. С. Бізнес-консалтинг : навч. посіб. Харків : Право, 2019. 204 с.
2. Марченко О. С. Теоретичні основи оцінки ефективності бізнес-консалтингу. Економічна теорія та право. 2021. No 2 (45). С. 32–51.
3. шевченко Л. С. Стратегічний бізнес-консалтинг : навч. посіб. Харків : Право, 2019. 302 с.
4. шевченко Л. С. Стратегічний бізнес-консалтинг: теорія, практика, бізнес-індустрія. Економічна теорія та право. 2019. No 2 (37). С. 48–66.
5. Камінська Т. М. Еволюція теорії та практики міжнародного бізнес-консалтингу. Економічна теорія та право. 2020. No 1 (40). С. 58–73.
6. Камінська Т. М. Послуги міжнародного бізнес-консалтингу на фармацевтичному ринку України. Економічна теорія та право. 2021. No3 (46). С. 57–72.
7. Левковець О. М. Інвестиційний бізнес-консалтинг: зміст, технології, потенціал. Економічна теорія та право. 2019. No 4 (39). С. 65–82.
8. Левковець О. М. Інноваційний консалтинг як технологія управління розвитком бізнес-організації. Економічна теорія та право. 2018. No 4 (35). С. 81–98.
9. Левковець О. М. Інноваційний консалтинг у контексті цифрової парадигми. Економічна теорія та право. 2021. No 4 (47). С. 69–95.
10. Овсієнко О. В., Світличний О. С. Комплаєнс-консалтинг та перспективи його розвитку в Україні. Економічна теорія та право. 2021. No2 (45). С. 68–86.
11. Губін К. Г. шляхи розвитку маркетингового бізнес-консалтингу в Україні. Економічна теорія та право. 2021. No 2 (45). С. 52–67.
12. Базецька Г. І. Використання економічного консалтингу в процесі розробки управлінських рішень на підприємстві. Економічна теорія та право. 2019. No 3 (38). С. 62–78.
13. Марченко О. С., Ярмак О. В. Юридичний консалтинг: сутність та роль у правовій економіці : монографія. Харків : ФОП Данилко Н. С., 2016. 238 с.
14. Марченко О. С. Юридичний консалтинг в системі правової економіки. Економічна теорія та право. 2016. No 4 (27). С. 67–77.
15. Марченко О. С. Ринок послуг юридичного консалтингу в умовах інноваційного розвитку національної економіки : монографія. Харків : Кортес-2001, 2007. 132 с.
16. Марченко О. С. Соціально-економічна ефективність юридичного консалтингу у контексті інвестиційного підходу. Економічна теорія та право. 2018. No 2 (33). С. 91–107.
17. Марченко О. С. Макро- та мікроекономічні критерії ефективності юридичного консалтингу. Економічна теорія та право. 2018. No3 (34). С. 91–107.
18. Марченко О. С. Юридичні практики «рro bono»: зміст та чинники розвитку в Україні. Економічна теорія та право. 2017. No2 (29). С. 50–61.
19. Марченко О. С. Сучасні тенденції розвитку юридичного бізнесу в Україні. Економічна теорія та право. 2019. No 2 (37). С. 67–89.
20. шевченко Л. С. Конкурентное управление: уч. пособие. Харьков : Эспада, 2004. 520 с.
21. Франків О. Управління змінами: хто такі change-менеджери. URL: https://mind.ua/ openmind/20233178-upravlinnya-zminami-hto-taki-shange-menedzheri (дата звер- нення: 10.01.2022).
22. шевченко Л. С. Цифрова конкуренція: нові можливості та нові загрози. Економічна теорія та право. 2021. No 2 (45). С. 11–31.
23. Economic Consulting – Competition Economists. URL: https://whoswholegal.com/ analysis/economic-consulting---competition-economists (дата звернення: 10.01.2022). 24. Competition Economics. URL: https://home.kpmg/uk/en/home/services/consulting/ forensic-consulting/economics/competition-economics.html (дата звернення: 10.01.2022).
25. Аналіз конкурентів. Офіційний web-сайт компанії «Pro-Consulting». URL: https://pro-consulting.ua/ua/services/konkurentnyj-analiz (дата звернення: 10.01.2022). 26. Портер М. Совершенная конкуренция. Видео: подробное описание выбора кон- курентной стратегии по Портеру. Как используется модель: анализ ситуации и построение стратегии. URL: https://unisto-petrostal.ru/maikl-porter-sovershennaya-
konkurenciya-video-podrobnoe-opisanie.html (дата звернення: 10.01.2022).
27. Antitrust. Офіційний web-сайт компанії «Clifford Chance». URL: https:// www.cliffordchance.com/expertise/services/antitrust.html (дата звернення: 10.01.2022).
28. The world’s pre-eminent antitrust lawyers. Офіційний web-сайт компанії «Freshfields
Bruckhaus Deringer». URL: https://www.freshfields.com/en-gb/what-we-do/services/
antitrust-competition-trade/ (дата звернення: 10.01.2022).
29. ТОП-50 провідних юридичних фірм України. URL: http://top50.com.ua/ (дата звернення: 10.01.2022).
30. Антимонопольне право. Офіційний web-сайт юридичної компанії «Asters». URL: https://www.asterslaw.com/ua/expertise/practice/competition/ (дата звернення: 10.01.2022).
31. Конкурентне право. Офіційний web-сайт юридичної фірми «Sayenko Kharenko». URL: https://sk.ua/uk/practices/konkurentne-pravo/ (дата звернення: 10.01.2022).
32. Антимонопольне та конкурентне право. Офіційний web-сайт юридичної фірми «Aequo». URL: https://aequo.ua/practice/antimonopolne-ta-konkurentne (дата звер- нення: 10.01.2022).
33. Antitrust & Competition. Офіційний web-сайт компанії «Baker McKenzie». URL: https://www.bakermckenzie.com/en/expertise/practices/antitrust--competition (дата звернення: 10.01.2022).
34. Про Антимонопольний комітет України : Закон України від 26.11.1993 No 3659-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3659-12 (дата звернення: 10.01.2022).
35. Міжнародна мережа з питань конкуренції. URL: https://amcu.gov.ua/napryami/ mizhnarodna-diyalnist/mizhnarodna-spivpracya-u-galuzi-konkurenciyi/mizhnarodna- merezha-z-pitan-konkurenciyi (дата звернення: 10.01.2022).
36. Корсунський С. Новий світ настає. Дві реальності, в яких ми житимемо. URL: https://zn.ua/ukr/international/dvi-realnosti-v-jakikh-mi-zhitimemo.html (дата звер- нення: 10.01.2022).

Код DOI

10.31359/2411-5584-2022-48-1-44

22.05.2022