ІНДЕКС ОЛІГАРХІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ ЯК ЧИННИК ЯКОСТІ ЕКОНОМІЧНИХ І ПОЛІТИЧНИХ ІНСТИТУТІВ У ПОСТСОЦІАЛІСТИЧНИХ КРАЇНАХ ЄВРОПИ

Автор

, доктор економічних наук, професор, професор кафедри економічної теорії, Львів, проспект Свободи, 18

В рубрицi

Економічна теорія;

Підписано до друку

18.02.2022

Номер випуску

2022-№1 (48)

Cторінка

8-28

Тип статті

Наукова стаття

Код УДК

330.342:330.837

ISSN print

2411-5584

Анотація

Зволікання з проведенням ефективних реформ у низці постсоціалістичних країн призвело до так званого «захоплення держави» і формування олігархічної економіки. У статті запропоновано оригінальний підхід для вимірювання рівня олігархізації економіки цих країн. Показано, що індекс олігархізації може мати доволі значний негативний вплив на якість економічних і політичних інститутів у постсоціалістичних країнах.

Ключові слова

постсоціалістичні країни, ринкові реформи, індекс поступу перетворень, «захоплення держави», індекс олігархізації економіки, інститути, показники якості інститутів

Рецензент

Зовнішній рецензент

Стаття у PDF

Economic Theory and Law, 2022-1-8-28

Список літератури

1. Аcлунд А. Розбудова капіталізму. Київ : Дух і літера, 2003. 636 с.
2. Стіґліц Дж. Глобалізація та її тягар. Київ : КМА, 2003. 252 с.
3. шевчук В. О. Платіжний баланс і макроекономічна рівновага в трансформаційних економіках: досвід України. Львів : Каменяр, 2001. 495 с.
4. Kornai J. What the Change of System from Socialism to Capitalism Does and Does Not Mean. Journal of Economic Perspectives. 2000. Vol. 14. No1. P. 27–42.
5. Гриценко А. Економічна теорія у сучасному суспільстві. Економічна теорія. 2004. No 1. С. 3–8.
6. Павленко Ю. Інституційні основи традиційного українського суспільства та проблеми сучасності. Економічна теорія. 2005. No 3. С. 31–44.
7. Гаврилишин О. Капіталізм для всіх чи капіталізм для обраних? Розбіжні шляхи посткомуністичних перетворень. Київ : КМА, 2007. 384 с.
8. Аслунд А., Дянков С. Велике переродження. Уроки перемоги капіталізму над комунізмом. Львів : Вид-во Старого Лева, 2015. 438 с.
9. Havrylyshyn O., Meng X., Tupy M. L. 25 Years of Reforms in Ex-Communist Countries: Fast and Extensive Reforms Led to Higher Growth and More PoliticalFreedom. Policy Analysis Paper 795. Washington, DC : The CATO Institute, 2016. 32 p.
10. European Bank for Reconstruction and Development. Transition indicators methodology 1989–2014. URL: https://www.ebrd.com/economic-research-and-data/transition-qualities-asses.html (дата звернення: 11.12.2021).
11. Hellman J., Schankerman M. Intervention, corruption, and capture. The nexus between enterprises and the state. Economics of Transition. 2000. Vol. 8. No3. P. 545–576.
12. Hellman J. S., Jones G., Kaufmann D. «Seize the State, Seize the Day»: State Capture, Corruption, and Influence in Transition. Policy Research Working Paper 2444. Washington, DC : World Bank, 2000. 50 p.
13. Fiebelkorn A. State Capture Analysis: How to Quantitatively Analyze the Regulatory Abuse by Business-State Relationships. Governance Global Practice Discussion Paper 2. Washington, DC : IBRD : World Bank, 2019. 36 p.
14. Одлінг-Смі Дж., Ван Рооден Р. Зростання в Україні – уроки інших країн із перехідною економікою. Україна на роздоріжжі. Уроки з міжнародного досвіду економічних реформ / за ред. А. Зіденберга та Л. Хоффмана. Київ : Фенікс, 1998. С. 3–17.
15. Гаврилишин О., Ізворскі І., Ван Рооден Р. Зростання у перехідних економіках протягом 1990–1997 років: економетричний аналіз, який можна застосувати для України. Україна на роздоріжжі. Уроки з міжнародного досвіду економічних реформ / за ред. А. Зіденберга та Л. Хоффмана. Київ : Фенікс, 1998. С. 18–53.
16. Polishchuk L., Savvateev A. Spontaneous (non)emergence of property rights. Economics of Transition. 2004. Vol. 12. No1. P. 103–127.
17. World Billionaire Lists. URL: https://stats.areppim.com/stats/links_billionairexlists. htm (дата звернення: 11.12.2021).
18. The World Bank. Data. URL: https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD (дата звернення: 15.12.2021).
19. The World Bank. Worldwide Governance Indicators. URL: http://info.worldbank.org/ governance/wgi/#faq (дата звернення: 15.12.2021).
20. The World Bank. Worldwide Governance Indicators 2004–2018. URL: https:// databank.worldbank.org/source/worldwide-governance-indicators (дата звернення: 15.12.2021).
21. Oomes N., Veld D. Reforming Economic Institutions in Transition Economies: What Determines the Speed of Reform? SEO-Discussion paper 84. 2015. URL: https:// www.seo.nl/en/publications/reforming-economic-institutions-in-transition-economies- what-determines-the-speed-of-reform/ (дата звернення: 11.11.2021).
22. Eydam U., Gabriadze I. Institutional Development in Transition Economies – The Role of Institutional Experience. MRPA Paper 87395. 2018. URL: https:// mpra.ub.uni-muenchen.de/87395/ (дата звернення: 11.11.2021).
23. The Heritage Foundation. Index of Economic Freedom 2000–2018. URL: https:// www.heritage.org/index (дата звернення: 17.12.2021).
24. Transparency International. The Corruption Perception Index 2000–2018. URL: https:// www.transparency.org/en/cpi (дата звернення: 17.12.2021).
25. Дементьєв В., Вишневський В. Чому Україна не інноваційна держава: інституційний аналіз. Економічна теорія. 2011. No 3. С. 5–20.

Код DOI

10.31359/2411-5584-2022-48-1-8

19.05.2022