ЕКОНОМІЧНА ПОВЕДІНКА В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

Автор

, кандидат економічних наук, доцент, Харків, Маршала Бажанова, 17

В рубрицi

Економічна теорія;

Підписано до друку

23.11.2021

Номер випуску

2021-№4 (47)

Cторінка

53-68

Тип статті

Наукова стаття

Код УДК

330.16

ISSN print

2411-5584

Анотація

У статті досліджуються особливості економічної поведінки людини та групи під впливом різних факторів внутрішнього і зовнішнього середовища, у тому числі в умовах невизначеності. Визначено, що на процес прийняття економічного рішення впливають не стільки економічні фактори, скільки психологічні та соціальні. Вплив індивідуальних і групових ефектів, виникнення яких зумовлено саме психологічними особливостями людини, формує сучасну економічну поведінку, яка найчастіше стає ірраціональною. Крім того, ірраціональність у поведінці посилюється з виникненням умов невизначеності та ризику. Досліджено, що як людина, так і група намагаються максимально уникнути ризиків і більш схильні до перебування в умовах
стабільності.

Ключові слова

економічна поведінка, ірраціональність, невизначеність, ризик, прийняття економічних рішень

Рецензент

Зовнішній рецензент

Стаття у PDF

53-68

Список літератури

1. Талер Р. Новая поведенческая экономика. Почему люди нарушают правила традиционной экономики и как на этом заработать. URL: http://loveread.ec/read_book.php?id=66293&p=1 (дата звернення: 05.10.2021).
2. Thaler Richard H. The Winner’s Curse: Paradoxes and Anomalies of Economic Life.Princeton, NJ: Princeton University Press, 1992. 240 р.
3. Канеман Д. Думай медленно… решай быстро. URL: https://mybook.ru/author/daniel-kaneman/dumaj-medlenno-reshaj-bystro/read/ (дата звернення: 05.10.2021).
4. Kahneman D. Maps of bounded rationality: Psychology for behavioral economics. The American economic review. 2003. Vol. 93, No. 5. Р. 1449–1475.
5. Канеман Д., Словик П., Тверски А. Принятие решений в неопределенности: Правила и предубеждения. Харьков: Ин-т приклад. психологии, 2005. 632 с.
6. Ариэли Д. Предсказуемая иррациональность. Скрытые силы, определяющие наши решения. URL: http://loveread.ec/read_book.php?id=47849&p=1 (дата звернення: 05.10.2021).
7. Іванов Р. В. Моделювання процесів економічної поведінки домогосподарств: монографія. Дніпро: Біла К. О., 2019. 266 с.
8. Кужелєв М. О., Нечипоренко А. В. Вплив поведінкових факторів на управління фінансовою діяльністю корпорації: теоретичні аспекти. Збірник наукових праць Університету державної фіскальної служби України. 2018. № 2. С. 154–169.
9. Мартиненко М. В. Психологія управління: навч. посіб. Харків: ХНЕУ, 2015.
154 с.
10. Акерлоф Дж., Шиллер Р. Spiritus Animalis, или как человеческая психология управляет экономикой и почему это важно для мирового капитализма / пер. с англ. Д. Прияткина ; под науч. ред. А. Суворова. Москва: ООО «Юнайтед Пресс», 2010. 273 с.
11. Парадокс Алле – теория рисков и принятия решений. URL: https://baihou.ru/allaisparadox (дата звернення: 05.10.2021).
12. Парадокс Эллсберга, или нетерпимость неопределенности. URL: https://psixologiya.org/socialnaya/samorazvitie/2098‑paradoks-elsberga-ili neterpimostneopredelennosti.html (дата звернення: 05.10.2021).
13. Тельнов А. С., Решміділова С. Л. Розвиток поведінкової економіки у прийнятті економічних рішень. Економічний вісник. Серія: фінанси, облік, оподаткування. 2020. Вип. 5. С. 160–170.
14. Кобяк О. В. Влияние психо-эмоциональных факторов на экономическое поведение индивида. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-psiho-emotsionalnyhfaktorov-na-ekonomicheskoe-povedenie-individa/viewer (дата звернення: 05.10.2021).
15. Позняков В. П. Экономическая психология в 21 веке. Опыт и перспективы взаимодействия. URL: http://www.ipras.ru/cntnt/rus/media/on-layn-bibliote/otdelniestati-s/publikacii/rossijskie4/n14poznyako.html (дата звернення: 05.10.2021).
16. Поведенческий консалтинг. URL: https://humanai.ru/povevencheskiy-konslating (дата звернення: 05.10.2021).

Код DOI

10.31359/2411-5584-2021-47-4-53

07.02.2022