ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ

Автор

, доктор економічних наук, професор, Київ, Панаса Мирного, 26

В рубрицi

Наукові дискусії та огляди;

Підписано до друку

23.11.2021

Номер випуску

2021-№4 (47)

Cторінка

145-150

Тип статті

Наукова стаття

Код УДК

338.2(477)(0,49.32)

ISSN print

2411-5584

Анотація

Розкрито актуальність, теоретичну обґрунтованість, методичне та практичне значення навчального посібника «Економічна політика держави»2, підготовленого авторським колективом Київського національного торговельно-економічного університету. Проаналізовано його зміст і структуру, логіку, наукові та методичні основи викладення навчального матеріалу. Визначено роль навчального посібника у формуванні у студентів і громадян України загалом економічного мислення та наукових підходів до вирішення соціально-економічних проблем в умовах формування інформаційно-мережевої системи господарювання. Аргументовано високу оцінку навчального посібника і рекомендації щодо його використання закладами вищої освіти у навчальному процесі.

Ключові слова

економічна політика, економічна роль і функції держави, економічна стратегія і тактика держави, інституційні засади економічної політики, принципи бюджетно-податкового та монетарного регулювання, економічна безпека, економічне мислення, навчальний посібник.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Стаття у PDF

145-150

Список літератури

1. World Bank, IMF Launch High-Level Advisory Group on Sustainable and Inclusive
Recovery and Growth. URL: https://www.worldbank.org/en/news/pressrelease/
2021/06/15/world-bank-imf-launch-high-level-advisory-group-on-sustainableand-
inclusive-recovery-and-growth (дата звернення: 22.10.2021).
2. Гриценко А. А. Методологія дослідження трансформації економічних функцій
держави в умовах глобалізації. Економіка України. 2021. № 7. С. 5–13.
3 Уманців Ю. М. Економічна політика держави в умовах глобалізації. Вісник
Київського національного торговельно-економічного університету. 2017. № 1.
С. 5–18.
4. Уманців Ю. М., Міняйло О. І. Економічна політика держави за умов глобальних трансформацій. Економіка України. 2018. № 9. С. 37–49.
5. Уманців Ю. М., Міняйло О. І. Еволюція ролі та функцій держави в економіці. Економічний вісник університету. 2016. Вип. 28/1. С. 140–148.
6. Уманців Ю. М., Міняйло О. І., Косик В. І. Механізм економічної політики: навч. посіб. Івано Франківськ: Місто НВ, 2010. 436 с.

Код DOI

10.31359/2411-5584-2021-47-4-145

21.01.2022