ЧОМУ СТВОРЕННЯ БІОНІЧНИХ КОМПАНІЙ СТАЄ НОВИМ ПРІОРИТЕТОМ ДЛЯ ГЛОБАЛЬНИХ КОНСАЛТИНГОВИХ ФІРМ?

Автор

, доктор економічних наук, професор, Харків, Пушкінська, 77

В рубрицi

Наукові дискусії та огляди;

Підписано до друку

24.09.2021

Номер випуску

2021-№3 (46)

Cторінка

132-147

Тип статті

Наукова стаття

Код УДК

3301:005.942:004.8

ISSN print

2411-5584

Анотація

Глобальні консалтингові фірми протягом останнього часу досліджують проблему праці майбутнього: як взаємодіятимуть люди й машини – розподілятимуть між собою роботу чи будуть співпрацювати та взаємодоповнювати одне одного? Консультанти PwC, BCG і Deloitte ставлять питання про взаємодію людей і технологій у вигляді діалогу та обґрунтовують доцільність створення біонічних компаній. Такі компанії
використовують штучний інтелект і машинне навчання для оптимізації внутрішніх процесів і вибудовування відносин із клієнтами. У статті в дискусійній формі розкриваються сутність, ключові характеристики, конкурентні переваги та процес створення біонічних компаній.

Ключові слова

глобальна консалтингова фірма, бізнес-консалтинг, цифрова економіка, штучний інтелект, коботи, біоніка, біонічна компанія.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Стаття у PDF

132-147

Список літератури

1. Доэрти П., Уилсон Д. Человек + машина. Новые принципы работы в эпоху искусственного интеллекта. Москва: Манн, Іванов и Фербер, 2019. 304 с.
2. Нуркадыр А. Человек или машина. Или человек и машина? URL: https://kapital.kz/tehnology/90455/chelovek-ili-mashina-ili-chelovek-i-mashina.html (дата звернення: 06.06.2021).
3. Роботи чи люди: за ким насправді майбутнє? URL: https://evergreens.com.ua/ua/articles/people-or-robots-1.html (дата звернення: 06.06.2021).
4. Україна 2030Е – країна з розвинутою цифровою економікою / Український інститут майбутнього. URL: https://strategy.uifuture.org/kraina-z-rozvinutoyucifrovoyu-ekonomikoyu.html (дата звернення: 06.06.2021).
5. Полякова А. Навички майбутнього: як не залишитися без роботи через п’ять років. URL: https://www.epravda.com.ua/publications/2020/10/27/666642/?fbclid=IwAR1uhmUOp2CbWHZQ0hgr2zu8lrfCElQAk-tirUIPnDlKrSKM22ZhQ6jNz6E (дата звернення: 06.06.2021).
6. Volini E., Schwartz J., Denny B. Superteams. Putting AI in the group. URL: https://www2.deloitte.com/global/en/insights/focus/human-capital-trends/2020/human-aicollaboration.html (дата звернення: 06.06.2021).
7. Gurumurthy R., Schatsky D. Pivoting to digital maturitySeven capabilities central to digital transformation. URL: https://www2.deloitte.com/us/en/insights/focus/digitalmaturity/digital-maturity-pivot-model.html (дата звернення: 06.06.2021).
8. Бионические организации и суперкоманды: какими будут компании в будущем. URL: https://trends.rbc.ru/trends/futurology/5f15667a9a794712d78a9d43 (дата звернення: 06.06.2021).
9. Біоніка. Вікіпедія. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0 (дата звернення: 06.06.2021).
10. Біологічні секрети для техносвіту… або Як природа допомагає творити інженерам. URL: https://biggggidea.com/practices/bionica/ (дата звернення: 06.06.2021).
11. Everson M., Sviokla J. The Bionic Company. URL: https://www.strategy-business.com/article/The-Bionic-Company?gko=41603 (дата звернення: 06.06.2021).
12. Love J. Finding the real benefits of digital transformation: The bionic company – Boston Consulting Group. URL: https://www.itworldcanada.com/post/finding-the-realbenefits-of-digital-transformation-the-bionic-company-boston-consulting-group (дата звернення: 06.06.2021).
13. The Bionic Company. URL: https://www.bcg.com/capabilities/digital-technology-data/bionic-company (дата звернення: 06.06.2021).
14. Шевченко Л. С. Цифрова конкуренція: нові можливості та нові загрози. Економічна теорія та право. 2021. № 2 (45). С. 11–31. DOI: https://doi.org/10.31359/2411‑5584‑2021‑45‑2‑11.
15. Что такое цифровая экономика? Тренды, компетенции, измерение: докл. к XX Апр. междунар. науч. конф. по проблемам развития экономики и общества, Москва, 9–12 апр. 2019 г. / Г. И. Абдрахманова, К. О. Вишневский, Л. М. Гохберг и др.; науч. ред. Л. М. Гохбер ; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики».
Москва: Изд. дом Высшей школы экономики, 2019. 82 с. URL: https://www.hse.ru/data/2019/04/12/1178004671/2%20%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf (дата звернення: 06.06.2021).
16. The AI Advantage of Bionic Companies. URL: https://northernlight.com/ai-advantageof-bionic-companies/ (дата звернення: 06.06.2021).
17. Grebe M., Rußmann M., Leyh M., Franke M. R., Anderson W. How Bionic Companies Translate Digital Maturity into Performance. URL: https://www.bcg.com/publications/2020/how-bionic-companies-translate-digital-maturity-into-performance (дата звернення: 06.06.2021).
18. Deloitte Process Bionics – Tangible Impact on Business Processes. URL: https://www2.deloitte.com/cn/en/pages/innovation/articles/china-innovation-deloitte-processbionics-2019.html (дата звернення: 06.06.2021).
19. Менеджер по совместной работе человека и машины: кто будет разрабатывать роботов и учить их жить с людьми. URL: https://www.forbes.ru/podcasts/androidyi-elektroovcy/432397‑menedzher-po-sovmestnoy-rabote-cheloveka-i-mashiny-ktobudet (дата звернення: 06.06.2021).
20. Лясковская Е. А., Козлов В. В. Управление персоналом в цифровой экономике. Вестник ЮУрГУ. Серия «Экономика и менеджмент». 2018. Т. 12, № 3. С. 108–116.
21. Загребельная Н. С., Бостоганашвили Е. Р. Управление человеческими ресурсами в цифровой экономике. Экономика: вчера, сегодня, завтра. 2019. Т. 9, № 1А. С. 374–384.
22. Глущенко Ю. Всі в онлайн: як подолати цифрову нерівність і як вона впливає на розвиток країни. URL: https://mind.ua/openmind/20226507‑vsi-v-onlajn-yakpodolati-cifrovu-nerivnist (дата звернення: 06.06.2021).
23. Кадровый разрыв. URL: https://trainandbrain.ru/management/personnelgap (дата звернення: 06.06.2021).
24. Gartner Top 10 Strategic Technology Trends for 2019. URL: https://www.gartner.com/smarterwithgartner/gartner-top-10‑strategic-technology-trends-for-2019/ (дата звернення: 06.06.2021).

Код DOI

10.31359/2411‑5584‑2021‑46‑3‑132

29.09.2021