ПОСЛУГИ МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕС-КОНСАЛТИНГУ НА ФАРМАЦЕВТИЧНОМУ РИНКУ УКРАЇНИ

Автор

, доктор економічних наук, професор, Харків, Пушкінська, 77

В рубрицi

Економічна теорія;

Підписано до друку

24.09.2021

Номер випуску

2021-№3 (46)

Cторінка

57-72

Тип статті

Наукова стаття

Код УДК

339.94:661.12(477)

ISSN print

2411-5584

Анотація

Статтю присвячено аналізу ринку послуг бізнес-консалтингу, яких потребують фармацевтичні підприємства України, що проводять експортно-імпортну діяльність. Схарактеризовано головних учасників цього ринку та види послуг, обґрунтовано тенденції розвитку ринку. Надано аналіз динаміки зовнішньої торгівлі фармацевтичної продукції України, її проблеми та вплив бізнес-консалтингу на вирішення їх.

Ключові слова

Бізнес-консалтинг, послуги, зовнішня торгівля, консультаційні фірми, фармацевтичний ринок.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Стаття у PDF

57-72

Список літератури

1. Рейкін В. С., Макара О. В. Консалтинг в Україні: оцінка стану та тенденції розвитку. Економіка та управління національним господарством. 2020. Вип. 39. С. 97–101. URL: http://market infr.od.ua/journals/2020/39_2020_ukr/18.pdf (дата звернення: 27.07.2021).
2. Карпенко О. О. Перспективи розвитку консалтингової діяльності в Україні на основі європейського досвіду. Причорноморські економічні студії. 2018. № 27. С. 54–58.
3. Ковальська К. В., Пастушенко Р. М. Тенденції розвитку ринку консалтингових послуг у контексті посткризового періоду в Україні. Молодий вчений. 2018. № 8 (60). С. 194–200.
4. Марченко О. С. Бізнес-консалтинг: навч. посіб. Харків: Право, 2019. 204 с.
5. Охріменко О. О., Кухарук А. Д. Міжнародний консалтинг: навч. посіб. Київ: НТУУ «КПІ», 2016. 184 с.
6. Вітюк А. В., Траченко К. Р. Суперечливі тенденції розвитку фармацевтичної промисловості України. Вісник ВПІ. 2018. Вип. 6. С. 35–43.
7. Ковінько О. М., Стахова А. І., Вовк А. П. Фармацевтичний ринок України як рушійний важіль розвитку економіки. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2017. Вип. 11. С. 56–59.
8. Посилкіна О. В., Літвінова О. В. Управління інтелектуальними ресурсами в фармації в умовах інноваційного розвитку: монографія. Харків: НФаУ, 2018. 360 с.
9. Size of the global consulting market from 2011 to 2020. URL: https://www.statista.com/statistics/466460/global-management-consulting-market-size-by-sector/ (дата звернення: 27.07.2021).
10. Revenue of the Big Four accounting / audit firms worldwide in 2020. Statista. URL: https://www.statista.com/statistics/250479/big-four-accounting-firms-global-revenue/
(дата звернення: 27.07.2021).
11. From vision to decision: Pharma 2020. PwC. URL: https://www.pwc.com/gx/en/pharma-life-sciences/pharma2020/assets/pwc-pharma-success-strategies.pdf (дата звернення: 27.07.2021).
12. Товарна структура зовнішньої торгівлі України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 27.07.2021).
13. Вплив COVID-19 та карантинних обмежень на економіку України. Кабінетне дослідження Громадської організації «Центр прикладних досліджень» та Представництва Фонду Конрада Аденауера в Україні. Липень 2020. 55 с. URL: https://www.kas.de/documents/270026/8703904 (дата звернення: 27.07.2021).
14. Baker McKenzie консультувала акціонерів Biopharma щодо продажу фармацевтичного бізнесу Stada AG. BakerMckenzie. Newsroom. 2020. 30 січ. URL: https://www.bakermckenzie.com/uk/newsroom/2020/01/biopharma (дата звернення: 27.07.2021).
15. Офіційний сайт «PwC Ukraine». URL: https://www.pwc.com/ua/uk/ (дата звернення: 27.07.2021)
16. Охорона здоров’я та фармацевтика. URL: https://home.kpmg/ua/uk/home/industries/life-sciences.html (дата звернення: 27.07.2021)
17. Річна звітність емітента ПАТ «Хімфармзавод «Червона зірка». URL: https://smida.gov.ua/db/feed/showform/corp_upr/59491 (дата звернення 27.07.2021)
18. Офіційний сайт фармацевтичної консалтингової компанії «PharmHelp». URL: http://pharm-help.com.ua/about/ (дата звернення: 27.07.2021).
19. Офіційний сайт «Upharma. Consulting Health Care». URL: https://www.upharma-c.com/ua/ (дата звернення: 27.07.2021).
20. Офіційний сайт консалтингової компанії «Atlant-Finance». URL: http://www.a-f.co.ua/ua/services/consulting/ (дата звернення 27.07.2021).
21. Лідери ринку. Рейтинг юридичних компаній – 2020. Юридична газета. 2020. № 24 (730). URL: https://yur-gazeta.com/content/UserFiles/Doc/726aee86a841620e4feed28baa74f0de.pdf (дата звернення 27.07.2021).
22. Офіційний сайт «Pakline Logistics». URL: https://pakline-logistics.ua/consultingservices (дата звернення: 27.07.2021).
23. Офіційний сайт «GoodLogistic». URL: https://goodlogistics.com.ua/uk/konsalting-2/ (дата звернення: 27.07.2021).
24. Річний звіт АМКУ за 2020 рік. URL: https://amcu.gov.ua/news/richnij-zvit-amkuza-2020‑rik (дата звернення: 27.07.2021).
25. Global vaccine market revenues from 2014 to 2020. URL: https://www.statista.com/statistics/265102/revenues-in-the-global-vaccine-market/ (дата звернення:
27.07.2021).
26. Coronavirus: Will someone develop a vaccine? BBC News. 2021. 13 February. URL: https://www.bbc.com/news/business-51454859 (дата звернення: 27.07.2021).

Код DOI

10.31359/2411‑5584‑2021‑46‑3‑57

28.09.2021