ШЛЯХИ РОЗВИТКУ МАРКЕТИНГОВОГО БІЗНЕС- КОНСАЛТИНГУ В УКРАЇНІ

Автор

, кандидат економічних наук, доцент, Харків, Пушкінська, 77

В рубрицi

Економічна теорія;

Підписано до друку

25.06.2021

Номер випуску

2021-№2 (45)

Cторінка

52-67

Тип статті

Наукова стаття

Код УДК

339.138:005.942(477)

ISSN print

2411-5584

Анотація

Схарактеризовано перешкоди для ефективного функціонування та розвитку вітчизняного консалтингу з проблем маркетингу. Запропоновано комплекс заходів, необхідних для розвитку маркетингового бізнес-консалтингу в Україні, які передовсім спрямовано на формування конкурентного середовища та розширення ринку, а в кінцевому підсумку – на створення потужного потенціалу розвитку та самоочищення цієї галузі консалтингу.

Ключові слова

маркетинг, консалтинг, маркетинговий бізнес-консалтинг, розвиток конкурентного середовища, інформаційні технології в консалтингу.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Стаття у PDF

52-67

Список літератури

1. Косіченко І. І. Мегатренди сучасної еволюції консалтингового ринку. Інтелект XXI. 2020. № 1. С. 49–54. DOI: https://doi.org/10.32782/2415-8801/2020-1.8.
2. Камінська Т. М. Еволюція теорії та практики міжнародного бізнес-консалтингу. Економічна теорія та право. 2020. № 1 (40). С. 58–73. DOI: https://doi.org/10.31359/2411‑5584‑2020‑40‑1‑58.
3. Ковальська К. В. Особливості і тенденції розвитку ринку консалтингових послуг в Україні. Ефективна економіка. 2014. № 6. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2014_6_6.
4. Атаманчук Ю. М., Гузар Б. С., Шупило О. В. Проблеми формування та функціонування ринку консалтингових послуг в Україні. Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. 2015. № 3 (28). С. 3–7. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkib_2015_3_3.
5. Кленін О. В. Особливості формування змісту інституту консалтингу в Україні. Економічний простір. 2016. № 116. С. 133–146. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecpros_2016_116_13.
6. Косіченко І. І. Стратегічні пріоритети розбудови вітчизняного консалтингового бізнесу в сучасних умовах. Бізнес Інформ. 2020. № 9. C. 270–276. DOI: https://doi.org/10.32983/2222‑4459‑2020‑9‑270‑276.
7. Віннікова І. І., Марчук С. В. Особливості розвитку ринку консалтингових послуг в Україні. Молодий вчений. 2016. № 7. С. 16–21. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2016_7_7.
8. Кузнєцов Е. А. Управлінський консалтинг в системі інноваційного розвитку економіки і менеджменту. Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. 2016. Т. 15, вип. 1. С. 9–22. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/
rectpu_2016_15_1_3.
9. Дудар Т. Г. Напрями розвитку консалтингу в системі підприємницької діяльності. Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. Серія: Економіка та менеджмент. 2016. № 9. С. 79–84. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Piir_2016_9_12.
10. Тарануха О. М., Клименко І. С., Амеліна Н. К. Тенденції розвитку ринку консалтингових послуг в Україні. Економіка та управління на транспорті. 2017. Вип. 4. С. 129–135. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eut_2017_4_18
11. Базецька Г. І. Використання економічного консалтингу в процесі розробки управлінських рішень на підприємстві. Економічна теорія та право. 2019. № 3 (38). С. 62–78. DOI: https://doi.org/10.31359/2411‑5584‑2019‑38‑3‑62.
12. Кравченко О. М., Коваленко А. Б. Фактори впливу на розвиток консалтингових послуг. Економіка. Фінанси. Право. 2020. № 5/3. С. 9–11. DOI: https://doi.org/10.37634/efp.2020.5(3).2
13. Сатир Л. М., Кепко В. М., Стаднік Л. І. Консалтинг – ефективний інструмент організації інноваційної політики підприємницької діяльності. Бізнес-навігатор. 2020. Вип. 3. С. 119–124. DOI: https://doi.org/10.32847/business-navigator.59-20.
14. Шевченко Л. С. Стратегічний консалтинг: теорія, практика, бізнес-індустрія. Економічна теорія та право. 2019. № 2 (37). С. 48–66. DOI: https://doi.org/10.31359/2411‑5584‑2019‑37‑2‑48.
15. Рейкін В. С., Макара О. В. Консалтинг в Україні: оцінка стану та тенденції розвитку. Інфраструктура ринку. 2020. Вип. 39. С. 97–101. DOI: https://doi.org/10.32843/infrastruct39-16.
16. Марченко О. С. Трансформація організаційно-економічного механізму як напрям цифровізації консалтингового бізнесу. Економічна теорія та право. 2021. № 1 (44). С. 29–45. DOI: https://doi.org/10.31359/241 1‑5584‑2021‑44‑1‑29.
17. Марченко О. С. Деструкції національного ринку юридичних послуг: зміст та наслідки для формування правової економіки. Економічна теорія та право. 2016. № 2 (25). С. 57–66. URL: http://econtlaw.nlu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/10/2‑57‑66.pdf.
18. Касян С. Я., Онікієнко А. О. Особливості консалтингової діяльності в системі маркетингу послуг. Економічний простір. 2018. № 132. С. 151–162. DOI: https://doi.org/10.30838/P. ES.2224.240418.151.59.
19. Ратинський В. Індикативні механізми вирішення проблем маркетингового консультування промислових підприємств. Соціально-економічні проблеми і держава. 2018. Вип. 1. С. 206–213. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Sepid_2018_1_21.
20. Набатова О. О. Продуктовий консалтинг: сутність, основні послуги та технології. Економічна теорія та право. 2019. № 4 (39). С. 83–98. DOI: https://doi.org/10.31359/2411‑5584‑2019‑39‑4‑83.
21. Черленяк І. І., Довба І. В., Клев’яник В. Ю. Виклики та бар’єри розвитку національного консалтингового бізнесу. Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія: Економіка. 2017. Вип. 2 (8). С. 57–67. URL:http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvmdue_2017_2_11.

Код DOI

10.31359/2411‑5584‑2021‑45‑2‑52

05.07.2021