ЧИ ЗАЦІКАВЛЕНИЙ БІЗНЕС У ДОТРИМАННІ ПРАВ ЛЮДИНИ?

Автор

, доктор економічних наук, професор, Харків, Пушкінська, 77

В рубрицi

Економічна теорія права;

Підписано до друку

25.06.2021

Номер випуску

2021-№2 (45)

Cторінка

101-113

Тип статті

Наукова стаття

Код УДК

330.113:342.72/.73

ISSN print

2411-5584

Анотація

Обґрунтовується економічний підхід у дослідженні взаємозв’язку бізнесу та прав людини. З’ясовуються об’єктивні умови виникнення інтересу бізнесу до дотримання прав людини, характер суперечності між інтересами бізнесу та правами людини, виявляється роль держави в опосередкуванні інтересів бізнесу та прав людини. Пропонуються напрями розробки стратегії компаній в аспекті захисту прав людини.

Ключові слова

бізнес, місія бізнесу, права людини, трудові права, конфлікти інтересів.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Стаття у PDF

101-113

Список літератури

1. Корбетт Т. Учет прохода. Управленческий учет по теории ограничений (ТОС). 2009. URL: https://baguzin.ru/wp/tomas-korbett-uchet-prohoda-upravlench-2/ (дата звернення: 28.04.2021).
2. UN Guiding Principles on Business and Human Rights. URL: https://www.business-humanrights.org/en/un-guiding-principles (дата звернення: 28.04.2021).
3. Національний план дій у сфері бізнесу і прав людини: посібник: пер. з англ. / за заг. ред. О. Уварової. Харків: Право, 2018. 88 с.
4. Бизнес и права человека: защитить права и обеспечить средства правовой защиты. 5 дек. 2014 г. URL: https://www.ohchr.org/RU/NewsEvents/Stories/Pages/BusinessHRProtectrightsandprovideremedy.aspx (дата звернення: 28.04.2021).
5. Права человека должны стать приоритетом в предпринимательской деятельности. 17 дек. 2013 г. URL: https://www.ohchr.org/RU/NewsEvents/Stories/Pages/MakingHRInBusinessAPriority.aspx (дата звернення: 28.04.2021).
6. Бизнес і права людини: імплементація Україною керівних принципів ООН. 2018. URL: https://legalforum.nlu.edu.ua/2018/events/biznes-prava-ljudini (дата звернення: 24.04.2021).
7. Бізнес і права людини: основні виклики для нових демократій: зб. ст. і тез: матеріали до Панельної дискусії 25 верес. 2019 р. / упоряд. О. О. Уварова. Харків: Право, 2019. 130 с.
8. Керівні принципи ООН з питань підприємницької діяльності в аспекті прав людини. URL: https://mfa.gov.ua/news/30627‑v-mzs-prezentovano-ukrajinsykevidannya-kerivnih-principiv-oon-z-pitany-pidprijemnicykoji-dijalynosti-v-aspektiprav-lyudini (дата звернення: 28.04.2021).
9. Стратегія сприяння розвитку соціальної відповідальності бізнесу в Україні на період до 2020 року. URL: http://www.svb.org.ua/sites/default/files/201309_strategiya_spriyannya_rozvitku_svb_v_ukrayini.pdf (дата звернення: 26.04.2021).
10. Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права (стислий виклад). URL: https://www.coe.int/uk/web/compass/international-covenant-on-economicsocial-and-cultural-rights (дата звернення: 26.04.2021).
11. Часто задаваемые вопросы о руководящих принципах предпринимательской деятельности в аспекте прав человека. URL: https://www.ohchr.org/Documents/Publications/FAQ_PrinciplesBussinessHR_RU.pdf (дата звернення: 12.04.2021).

Код DOI

10.31359/2411‑5584‑2021‑45‑2‑101

05.07.2021