КОМПЛАЄНС-КОНСАЛТИНГ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ

Автор

, кандидат економічних наук, доцент, Харків, Пушкінська, 77
, магістр економіки, магістр права, м. Харків, Україна

В рубрицi

Економічна теорія;

Підписано до друку

25.06.2021

Номер випуску

2021-№2 (45)

Cторінка

68-86

Тип статті

Наукова стаття

Код УДК

339.138:005.942(477)

ISSN print

2411-5584

Анотація

У статті визначено зміст і принципи організації комплаєнс-консалтингової практики. Висвітлено тенденції розвитку українського ринку комплаєнс-консалтингу, а саме: 1) відсутність вузькоспеціалізованих консалтингових компаній у сфері комплаєнсу та лідерство універсальних компаній; 2) наявність попиту як на повний пакет комплаєнс-консалтингових послуг, так і на його окремі складові; 3) поширення аутсорсингу комплаєнс-функцій; 4) слабке інформаційне наповнення ринку; 5) виокремлення антикорупційного комплаєнсу в самостійну консалтингову практику.

Ключові слова

консалтинг, комплаєнс, комплаєнс-консалтинг, комплаєнс-ризик, комплаєнс-політика, антикорупційний комплаєнс, ринок комплаєнс-консалтингу.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Стаття у PDF

68-86

Список літератури

1. Griffith S. J. Corporate Governance in an Era of Compliance. William & Mary Law Review. 2016. Vol. 57, Iss. 6. P. 2075–2140. URL: https://scholarship.law.wm.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3657&context=wmlr (дата звернення: 17.05.2021).
2. Перерва П. Г. Комплаенс-программа промышленного предприятия: цели и задачи. Вісник НТУ «ХПІ». Серія «Економічні науки». 2017. № 24. С. 153–158. URL: http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/31263/1/vestnik_KhPI_2017_24_Pererva_Komplaens-programma.pdf (дата звернення: 17.05.2021).
3. Филиппович А. А. Комплаенс в предпринимательской деятельности: история становления, общие положения, проблемы формирования в Российской Федерации. Вестник Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина. 2018. № 3. С. 225–233. DOI: https://doi.org/10.17803/2311-5998.2018.43.3.225-233.
4. Черепанова В. А. Комплаенс-программа организации: монография. 4‑е изд., доп. Москва: Инфра-М, 2019. 288 с. DOI: https://doi.org/10.12737/textbook_5ba3bb33842875.14064221.
5. Нєізвєстна О. В. Дослідження практики комплаєнс у страхових компаніях України. Актуальні проблеми економіки. 2017. № 3. С. 267–273. URL: http://elibrary.donnuet.edu.ua/296/1/Nieizviestna_article_01_03_2017.pdf (дата звернення: 17.05.2021).
6. Posthuma R. A. High Compliance Work Systems: Innovative Solutions for Firm Success and Control of Foreign Corruption. Business Horizons. 2021. Vol. 64, Iss. 3. DOI: https://doi.org/10.1016/j.bushor.2021.02.038.
7. Kirchmaier T., Selvaggi M. The Dark Side of ’Good’ Corporate Governance: Compliance-Fuelled Book-Cooking Activities. FMG Discussion Paper. 2006. № 559. P. 1–29. DOI: https://doi.org/10.2139/ssrn.895362.
8. Bahoo S., Paltrinieri A., Alon I. Corruption in international business: A review and research agenda. International Business Review. 2020. Vol. 29, Iss. 4. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ibusrev.2019.101660.
9. Овсієнко О. В. Комплаєнс у бізнес-адмініструванні та його роль у створенні ефективних норм господарської поведінки. Економічний простір. 2018. № 134. С. 173–185. DOI: https://doi.org/10.30838/P. ES.2224.050618.173.121.
10. Про запобігання корупції: Закон України від 14.10.2014 № 1700‑VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/1700-18 (дата звернення: 17.05.2021).
11. Про затвердження Методичних рекомендацій щодо підготовки та реалізації антикорупційних програм юридичних осіб: рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 22.09.2017 № 734. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0734884-17 (дата звернення: 17.05.2021).
12. Marchenko O. S., Yarmak O. V. Networks of value creation and pricing consulting services: theoretical frameworks and models. Актуальні проблеми економіки. 2015. № 12. С. 17–23. URL: http://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/12082/1/Marchenko_Yarmak_17-23.pdf (дата звернення: 17.05.2021).
13. ProZorro: Тендери. Комплаєнс / Портал публічних закупівель ProZorro. URL: https://prozorro.gov.ua/tender/search?query=комплаєнс (дата звернення: 17.05.2021).
14. ProZorro: Тендери. Форензік / Портал публічних закупівель ProZorro. URL: https://prozorro.gov.ua/tender/search?query=форензік (дата звернення: 17.05.2021).
15. Международное исследование функции комплаенс. KPMG, 2016. URL: https://home.kpmg/content/dam/kpmg/ru/pdf/2017/07/ru-ru-international-compliance-survey.pdf (дата звернення: 17.05.2021).

Код DOI

10.31359/2411‑5584‑2021‑45‑2‑68

05.07.2021