ДИСКУСІЙНІ ПРОБЛЕМИ БІЗНЕС-КОНСАЛТИНГУ. Наукова дискусія в редакції збірника наукових праць «Економічна теорія та право», 12 травня 2021 року

Автор

, Директор з операційних послуг, Калгарі, Канада
, доктор економічних наук, професор, Харків, Пушкінська, 77
, кандидат економічних наук, доцент, Харків, Пушкінська, 77
, кандидатка економічних наук, доцентка кафедри економічної теорії, Україна, м. Харків, вул. Пушкінська, 77

В рубрицi

Наукові дискусії та огляди;

Підписано до друку

25.06.2021

Номер випуску

2021-№2 (45)

Cторінка

130-147

Тип статті

Наукова стаття

Код УДК

339.138:005.942:001.8

ISSN print

2411-5584

Анотація

12 травня 2021 р. в редакції збірника наукових праць «Економічна теорія та право» відбулася дискусія, присвячена обговоренню актуальних проблем консалтингової діяльності в умовах сучасних суспільних трансформацій та викликів. Тези виступів учасників дискусії будуть опубліковані у другому та наступних випусках збірника.
У цьому випуску матеріали дискусії присвячено проблемам аналітики бізнесу, діяльності міжнародних консалтингових компаній в умовах пандемії СOVID -19, технологіям інноваційного бізнес-консалтингу з learn-startup для корпорацій, питанням медіавпливу в pr-консалтингу.

Ключові слова

бізнес-консалтинг, аналітика бізнесу, Due Diligence, міжнародний консалтинг, інноваційний бізнес-консалтинг, learn-startup, PR-консалтинг, медіаресурси, цифрова економіка, транснаціоналізація, коронакриза

Рецензент

Зовнішній рецензент

Стаття у PDF

130-147

Список літератури

1. Вплив COVID-19 та карантинних обмежень на економіку України: Кабінетне дослідження / Представництво Фонду Конрада Аденауера в Україні ; Громадська організація «Центр прикладних досліджень». Липень 2020 р. 55 с. URL: https://cpd.com.ua/wp-content/uploads/2020/08/vplyv-COVID-19‑na-ekonomiku-Ukrainy-1.pdf (дата звернення: 07.05.2021).
2. NASA Selects Firefly Aerospace for Artemis Commercial Moon Delivery in 2023: RELEASE 21-012, 2021, Fabruary 4 / NASA Commercial Space Economy. URL: https://www.nasa.gov/press-release/nasa-selects-firefly-aerospace-for-artemis-commercial-moon-delivery-in-2023 (дата звернення: 05.05.2021).
3. How Does Social Media Influence The Economy? SocialNewsDaily. 2019. March 26. URL: https://socialnewsdaily.com/84768/how-does-social-media-influence-theeconomy/ (дата звернення: 07.05.2021).
4. World Bank. 2002. The Right to Tell: The Role of Mass Media in Economic Development. Washington, DC. (WBI Development Studies). URL: https:// openknowledge.worldbank.org/handle/10986/15212 (дата звернення: 07.05.2021).
5. Щетініна Л. В., Рудакова С. Г., Труш О. А. Маніпулятивний вплив масмедіа: механізм, наслідки та рекомендації щодо протидії. Бізнесінформ. 2019. № 5. C. 246–252. URL: https://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2019-5_0‑pages-246_252.pdf (дата звернення: 07.05.2021).
6. Noelle-Neumann E. The Spiral of Silence A Theory of Public Opinion. Journal of Communication. 1974. Vol. 24, Iss. 2. P. 43–51. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.1974.tb00367.x.

Код DOI

10.31359/2411‑5584‑2021‑45‑2‑130

05.07.2021