КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ У XXI СТОЛІТТІ. Круглий стіл у редакції збірника наукових праць «Економічна теорія та право», 16 березня 2021 р.

Автор

, доктор економічних наук, професор, Харків, Пушкінська, 77
, доктор економічних наук, професор, Харків, Пушкінська, 77
, доктор економічних наук, професор, Харків, Пушкінська, 77
, доктор економічних наук, професор, Харків, Пушкінська, 77
, доктор економічних наук, професор, Харків, Пушкінська, 77
, доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економічної теорії та міжнародної економіки, Україна, м. Харьков
, доктор економічних наук, професор, Харків, пл. Свободи, 4
, доктор економічних наук, професор, Харків, пр. Леніна, 9а
, кандидат економічних наук, доцент, Харків, Пушкінська, 77
, кандидатка економічних наук, доцентка кафедри економічної теорії, Україна, м. Харків, вул. Пушкінська, 77
, кандидат економічних наук, доцент, Харків, Пушкінська, 77
, кандидат економічних наук, доцент, Харків, Пушкінська, 77
, кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри обліку та оподаткування, Україна, м. Харків
, кандидат економічних наук, доцент, Харків, пров. Плетньовський, 5

В рубрицi

Наукові дискусії та огляди;

Підписано до друку

29.03.2021

Номер випуску

2021-№1 (44)

Cторінка

143-188

Тип статті

Наукова стаття

Код УДК

339.137.2:346.2

ISSN print

2411-5584

Анотація

Обґрунтовано сучасні тенденції та моделі забезпечення конкурентоспроможності суб’єктів господарювання на основі системних інновацій та формування нових конкурентних переваг у різних галузях економіки в умовах сучасних цифрових трансформацій. Розкрито соціально-економічні ефекти інноваційних кластерів, конкурентні переваги IT-індустрії в Україні, малого бізнесу, страхування, забезпечення якості робочої сили та безпеки конкурентоспроможності підприємств. Проаналізовано вплив якості інститутів, корпоративної культури та етики на конкурентоспроможність суб’єктів господарювання. Виявлено роль консалтингу в інноваційних змінах конкурентних переваг бізнесу, нові характеристики конкурентного консалтингу, клієнтоцентричність бізнесконсалтингу як основу його конкурентоспроможності.

Ключові слова

цифровізація економіки та бізнесу, глобальна конкурентоспроможність,
системні інновації, конкурентні переваги, інноваційні кластери, IT-індустрія, трансформації конкурентних переваг малого бізнесу, страхові організації, якість робочої сили, безпека конкурентоспроможності, якість інститутів, корпоративна культура та етика, консалтинг інноваційного розвитку, конкурентний консалтинг, клієнтоцентричність бізнес-консалтингу.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Стаття у PDF

143-188

Список літератури

1. The 2020 Global Outsourcing 100. The Assosiation with Collaboration at its Core. URL: https://www.iaop.org/Content/25/195/5148 (дата звернення: 15.03.2021).
2. IT Ukraine Association. Публікації. URL: https://www.facebook.com/itukraineassociation/ (дата звернення: 20.02.2021).
3. Зміна обсягу валового внутрішнього продукту. Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 15.03.2021).
4. Зарплати українських розробників – літо 2020. DOU. 2020. 27 лип. URL: https://dou.ua/lenta/articles/salary-report-devs-june-2020/ (дата звернення: 15.03.2021).
5. Де місце України у світі високих технологій. Спецпроєкт «Інновації в дії». Економічна правда. 2020. 21 січ. URL: https://www.epravda.com.ua/projects/techiia/2020/01/21/655931/ (дата звернення: 15.03.2021).
6. Використання інформаційно-комунікаційних технологій на підприємствах у 2018–2019 роках. Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2018/zv/ikt/viktp2018-2019_u.xls (дата звернення: 15.03.2021).
7. OECD Digital for SMEs Global Initiative: concept note / OECD, 2019. URL: https://www.oecd.org/going-digital/sme/resources/D4SME-Brochure.pdf (дата звернення: 15.03.2021).
8. White Jacquelyn. What Is Business Ethics? Definition, Overview, and Example. The Street. 2019. JUL 24. URL: https://www.thestreet.com/personal-finance/what-isbusiness-ethics-15026364 (дата звернення: 15.03.2021).
9. Business Ethics. Stanford Encyclopedia of Philosophy. First published Thu Nov 17, 2016. URL: https://plato.stanford.edu/entries/ethics-business (дата звернення: 15.03.2021).
10. Офіційний сайт Глобального договору ООН в Україні. URL: https://globalcompact.org.ua (дата звернення: 15.03.2021).
11. Business Ethics in the News 2020. Institute of Business Ethics. 2020. 23 December. URL: https://www.ibe.org.uk/resource/business-ethics-in-the-news-2020.html (дата звернення: 15.03.2021).
12. Клієнтоорієнтованість: основні принципи. URL: https://bc-club.org.ua/guidebook/articles/klientoorientovanist-osnovni-pryncypy.html (дата звернення: 15.03.2021).
13. Сила «клієнтоцентричності». URL: http://www.management.com.ua/blog/503 (дата звернення: 15.03.2021).

Код DOI

10.31359/2411‑5584‑2021‑44‑1‑143

29.04.2021