ПРОБЛЕМИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ

Автор

, кандидат економічних наук, доцент, Харків, Маршала Бажанова, 17

В рубрицi

Економічна теорія;

Підписано до друку

30.06.2020

Номер випуску

2020 - № 3 (42)

Cторінка

28-48

Тип статті

Наукова стаття

Код УДК

339.56:330.131.5

ISSN print

2411-5584

Анотація

У статті висвітлено проблеми проведення оцінки ефективності зовнішньоекономічних операцій. Доведено необхідність створення спеціальної інформаційної бази для аналізу ефективності саме операцій у зовнішній торгівлі. Запропоновано підхід до оцінки за допомогою не тільки прямих (кількісних) показників, але й непрямих (якісних), урахування яких надасть можливість сформувати ефективну стратегію розвитку зовнішньої торгівлі як для держави, так і для підприємств – суб’єктів ЗЕД. Обґрунтовано алгоритм оцінки ефективності зовнішньоекономічних операцій та зовнішньоекономічної діяльності на різних рівнях функціонування
економіки.

Ключові слова

ефективність, оцінка, зовнішньоекономічна діяльність, зовнішньоекономічна операція, зовнішня торгівля, експорт, імпорт.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Стаття у PDF

28-48

Список літератури

1. Власова Т. В. Методи дослідження та визначення економічної ефективності зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання. Актуальні проблеми економіки. 2015. № 3 (165). С. 131–136.
2. Хоменко Т. Ю., Круш П. В. Методичні підходи до оцінки ефективності управління зовнішньоекономічною діяльністю. URL: https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/22596/1/2017-11_4-08.pdf (дата звернення 15.05.2020).
3. Федоронько Н. І. Аналіз ефективності експортних та імпортних операцій. Світове господарство та міжнародні економічні відносини. 2016. Вип. 10. С. 120–123.
4. Черчик Л. Основні проблеми зовнішньоекономічної діяльності підприємств України. Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. 2015. № 2. С. 21–26.
5. Lalanne Á., Sánchez G. Evaluación del impacto de acuerdos comerciales. Metodologías, experiencias internacionales y aplicaciones para el caso uruguayo. URL: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45070/1/S1901153_es.pdf (дата звернення: 16.05.2020).
6. Melnyk T. The export potential of Ukraine: the methodology of assessment and analysis. International Economic Policy. 2008. Iss. 1-2. P. 201–227. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/itrep_2008_1-2_11 (дата звернення: 16.05.2020).
7. Vitlinskyi V., Makhanets L. Modeling situations in foreign economic activity. Annals of Economics and Public Administration. 2018. Vol. 18. Iss. 1 (27). P. 149–155. URL: https://www.researchgate.net/publication/334947595_Modeling_situations_in_foreign_economic_activity (дата звернення: 17.05.2020).
8. Kudryashova I., Dolbnya E., Zakharova N., Loginova A. Methodological Aspects of Assessment of Foreign Economic Activity in Coal Mining Regions. URL: https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2020/34/e3sconf_iims2020_04032.pdf (дата звернення: 18.05.2020).
9. Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 15.05.2020).
10. Базецька Г. І. Оцінка ефективності зовнішньої торгівлі. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Інституційні перетворення та регулювання соціально-економічних процесів в умовах міжнародної інтеграції». Одеса: ОФФСЄТіК, 2020. С. 10–16.
11. Quality of Life Index by Country 2020. URL: https://www.numbeo.com/quality-of-life/rankings_by_country.jsp (дата звернення: 16.05.2020).

Код DOI

10.31359/2411-5584-2020-42-3-28

30.06.2020