MATHEMATICAL CONSTITUENT OF EDUCATIONAL PROGRAM “BUSINESS ECONOMICS”

Author

, Ph. D., (Mathematics and Physics), Kharkiv, Peremohy, 55

In heading

Scientific discussions and reviews;

Signed print

30.06.2020

Issues number

2020 - № 3 (42)

Page

153-160

Type of articles

Scientific article

Code UDK

51:378.003.1

ISSN print

2411-5584

Abstract

The article analyzes the applied aspect of mathematical training of specialists in the educational program “Business Economics” at the Economic Theory Department of Yaroslav Mudryi National Law University. The efficiency of application of mathematical tools during the study of professional disciplines is substantiated. The role of mathematical
knowledge as a methodological foundation of modern economic education is revealed.

Keywords

Business Economics, Higher and applied mathematics, Intersubject intercommunications, Educational program/

Reviewer

External reviewer

Article in PDF

153-160

Bibliography

1. Гадецька С. В., Філатова Л. Д. Методичні особливості викладання теорії ігор в контексті підвищення праксеологічного рівня якості економічної освіти.Системи управління, навігації та зв’язку. 2018. Вип. 1 (47). С. 185–188. DOI: 10.26906/SUNZ.2018.1.185.
2. Концепція освітньої програми «Бізнес-економіка» («Business Economics»): досвід закордонних університетів та його використання в Україні. Круглий стіл у редакції збірника наукових праць «Економічна теорія та право» з питань підготовки фахівців за освітньою програмою «Бізнес-економіка» в університетах України, 4 лютого 2020 р. Економічна теорія та право. 2020. № 1 (40). С. 162–199. DOI: 10.31359/2411‑5584‑2020‑40‑1‑162.
3. Управління якістю освітнього процесу: сучасні пріоритети та практики забез- печення. Круглий стіл у редакції збірника наукових праць «Економічна теорія та право», 5 травня 2020 р. Економічна теорія та право. 2020. № 2 (41). С. 161–201. DOI: 10.31359/2411‑5584‑2020‑41‑2‑161.
4. Вертелєва О. В. Математичні методи в економічній теорії ХХІ століття. Теоретико-методологічні трансформації економічної науки у ХХІ ст. : перспективи нової парадигми: матеріали всеукр. наук.-практ. конф., м. Київ, 28–29 трав. 2019 р. Київ, 2019. С. 25–31. DOI: http://doi.org/10.31617/k.knute.2019‑05‑29.01
5. Робоча програма навчальної дисципліни «Вища та прикладна математика» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» спеціалізації «Бізнес-економіка» фінансово-правового факультету. Харків: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2020. 31 с.

Code DOI

10.31359/2411-5584-2020-42-3-153

30.06.2020