АНАЛІЗ СУЧАСНОЇ ТОВАРНОЇ СТРУКТУРИ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

Автор

, кандидат економічних наук, доцент, Полтава, Першотравневий проспект, 24
, докторка економічних наук, професорка, професорка кафедри міжнародних економічних відносин та туризму, Україна, м. Полтава
, кандидатка економічних наук, доцентка, доцентка кафедри економічної теорії та маркетингу, Білорусь, м. Вітебськ

В рубрицi

Економічна теорія;

Підписано до друку

27.05.2020

Номер випуску

2020 - № 2 (41)

Cторінка

11-25

Тип статті

Наукова стаття

Код УДК

339.54.166

ISSN print

2411-5584

Анотація

Проаналізовано актуальні закономірності сучасного етапу розвитку світової торгівлі та існуючі тренди зовнішньоторговельних зв’язків України. Зокрема, досліджено структуру експортної та імпортної товарної продукції, динаміку зовнішньої торгівлі України із країнами світу. Встановлено факт переорієнтації зовнішньоторговельних зв’язків України на торгівлю з країнами ЄС і Азії. Обґрунтовано вплив поширення коронавірусу на розвиток світових торговельних відносин та зовнішньої торгівлі України.

Ключові слова

світова торгівля, зовнішньоекономічні відносити, товарна продукція, експорт, імпорт, лібералізація торгівлі.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Стаття у PDF

11-25

Список літератури

1. Структурні зміни у світовій торгівлі як чинник розвитку внутрішнього ринку України: колект. моногр. / за ред. д-ра екон. наук, чл.‑кор. НААН України Т. О. Осташко; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН
України». Київ, 2019. 350 с.
2. Жалба І. О., Собчук Н. В. Стан міжнародної торгівлі на сучасному етапі розвитку економіки України. Маркетинг. 2018. Вип. I–II (69–70). С. 79–83.
3. Черномаз П. О., Чавалах О. І. Трансформація структури зовнішньої торгівлі України у зв’язку з підписанням Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. 2017. Вип. 6. С. 82–88.
4. Пахуча Е. В., Філімонов Ю. Л., Лещенко Л. О. Структурні зміни зовнішньої торгівлі України аграрною продукцією. Ефективна економіка. 2019. № 3. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/3_2019/50.pdf. DOI:
10.32702/2307‑2105‑2019.3.48 (дата звернення: 19.03.2020).
5. Антонюк О., Антонюк П., Лисюк В. Країни Азії – головний партнер України в торгівлі агропродовольчими товарами. Food Industry Economics. 2018. Вип. 10 (2). URL: https://doi.org/10.15673/fie.v10i2.957 (дата звернення: 19.03.2020).
6. Павлюк О., Вінокуров Я. Економіка в добу «коронавірусної паніки»: проблеми з торгівлею, туризмом і фінансами. Hromadske. 2020. URL: https://hromadske.ua/posts/ekonomika-v-dobu-koronavirusnoyi-paniki-problemi-z-torgivleyu-turizmom-ifinansami (дата звернення: 19.03.2020).
7. Soergel A. Coronavirus, Iran Conflict Among Biggest Threats to the Economy in 2020. U. S. News. 2020. URL: https://www.usnews.com/news/ economy/articles/2020‑02‑26/coronavirus-iran-conflict-among-biggest-threats-to-the-economy-in-2020 (дата звернення: 19.03.2020).
8. Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами у 2019 році. Офіційний веб-сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2019/zd/ztt/ztt_u/ztt1219_u.htm (дата звернення: 19.03.2020).
9. Товарна структура зовнішньої торгівлі у 2019 році. Офіційний веб-сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua /operativ/operativ2019/zd/tsztt/tsztt_u/tsztt1219_u.htm (дата звернення: 19.03.2020).
10. Динаміка географічної структури зовнішньої торгівлі товарами. Офіційний веб-сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2005/zd/zd_rik/zd_u/gs_rik_u.html (дата звернення: 19.03.2020).
11. Регіональні обсяги зовнішньої торгівлі товарами у 2019 році. Офіційний веб-сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ 2019/zd/oet/oet_u/oet2019_u.htm (дата звернення: 19.03.2020).
12. Зовнішня торгівля України товарами та послугами за 2018 рік. Офіційний веб-сайт Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. URL: http://www.me.gov.ua/?lang=uk-UA (дата звернення: 19.03.2020).

Код DOI

10.31359/2411-5584-2020-41-2-11

27.05.2020