СТАНОВЛЕННЯ ПРАВОВОГО ІНСТИТУТУ КІБЕРНЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ

Автор

, кандидатка юридичних наук, доцентка кафедри адміністративної діяльності поліції , Україна, м. Одеса

В рубрицi

Право;

Підписано до друку

21.02.2020

Номер випуску

2020 - № 1 (40)

Cторінка

113-126

Тип статті

Наукова стаття

Код УДК

004.056(477)

ISSN print

2411-5584

Анотація

У статті проведено дослідження становлення правового інституту кібернетичної безпеки. Розглянуто аспекти, які обумовили розвиток інституту кібернетичної безпеки та телекомунікаційних відносин у кібернетичному просторі. Констатовано, що становлення національного правового інституту кібербезпеки напряму пов’язується з розвитком міжнародного права у цій сфері, перш за все європейського, яке слугувало певним стандартом у сфері інформаційної та телекомунікаційної захищеності суспільства.

Ключові слова

кібернетичний простір, гарантування інформаційної безпеки, цифровий світ.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Стаття у PDF

113-126

Список літератури

1. Спасибо І. А. Щодо історії виникнення глобальної мережі інтернет. Право та інновації. 2014. № 3 (7). С. 15–25.
2. Бухарєв В. В. Адміністративно-правові засади забезпечення кібербезпеки України: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.07. Суми. 2018. 221 с.
3. Буяджи С. А. Генезис правового регулювання боротьби з кіберзлочинністю у світі. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2014. Вип. 29, ч. 2, т. 4/2. С. 145–149.
4. Протидія кіберзлочинності в Україні: правові та організаційні засади: навч. посіб. / О. Є. Користін, В. М. Бутузов, В. І. Василинчук та ін. Київ: Вид. дім «Скіф», 2012. 728 с.
5. Computer-related crime: recommendation no. R. (89) 9 on computerrelated crime and final report of the European Committee on Crime Problems. Strasbour: Council of Europe, Pub. And Documentation Service; Croton, N. Y.: Manhattan Pub. Co. 1990. 114 p.
6. Віденська декларація про злочинність та правосуддя: відповіді на виклики XXI століття: міжнародний документ, декларація від 17 квіт. 2000 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_443.
7. Конвенція про взаємодопомогу в кримінальних справах між державами-членами Європейського Союзу: міжнародний документ, конвенція від 29 травн. 2000 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_238.
8. Елементи для створення глобальної культури кібербезпеки: резолюція Генеральної Асамблеї ООН від 20 груд. 2002 р. № 57/239. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_b42.
9. Волох О. К. Питання кібернетичної безпеки в умовах розбудови інформаційного суспільства. Юридичний науковий електронний журнал. 2016. № 4. С. 104–107.
10. Мосьондз С. О. Адміністративно-правова охорона сфери науки в Україні: концептуальне бачення. Митна справа. 2012. № 5 (83), ч. 2, кн. 2. С. 102–107.
11. Декларація принципів «Побудова інформаційного суспільства глобальне завдання у новому тисячолітті»: міжнародний документ, декларація від 12 груд. 2003 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_c57.
12. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 31 жовт. 2001 р. «Про заходи щодо вдосконалення державної інформаційної політики та забезпечення інформаційної безпеки України»: Указ Президента України від 6 груд. 2001 р. № 1193/2001. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1193/2001.
13. Про заходи щодо розвитку національної складової глобальної інформаційної мережі Інтернет та забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні: Указ Президента України від 31 жовт. 2000 р. № 928/2000. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/928/2000.
14. Конвенція про кіберзлочинність: міжнародний документ, конвенція від 23 листоп. 2001 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_575.
15. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 27 січня 2016 року «Про Стратегію кібербезпеки України»: Указ Президента України від 15 берез. 2016 р. № 96/2016. URL: https://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/96/2016.
16. Про основні засади забезпечення кібербезпеки України: Закон України від 5 жовт. 2017 р. № 2163-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2163–19

Код DOI

10.31359/2411-5584-2020-40-1-113

21.02.2020