ЕВОЛЮЦІЯ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕС-КОНСАЛТИНГУ

Автор

, доктор економічних наук, професор, Харків, Пушкінська, 77

В рубрицi

Економічна теорія;

Підписано до друку

21.02.2020

Номер випуску

2020 - № 1 (40)

Cторінка

58-73

Тип статті

Наукова стаття

Код УДК

33.01:339.92

ISSN print

2411-5584

Анотація

Стаття присвячена основним етапам розвитку міжнародного бізнес-консалтингу як науки та практичної діяльності, його чинникам та сучасному стану. Охарактеризовані головні ідеї та досягнення науковців і практиків, що в різні часи досліджували цю проблематику. Проаналізовано структурні та географічні зміни, які сьогодні відбуваються на глобальному ринку консалтингу.

Ключові слова

міжнародний бізнес-консалтинг, менеджмент, глобалізація, транснаціональні корпорації.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Стаття у PDF

58-73

Список літератури

1. Охріменко О. О., Кухарук А. Д. Міжнародний консалтинг: навч. посіб. Київ: НТУУ «КПІ», 2016. 184 с. URL: https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/16543/1/International%20Consulting_Tutorial.doc (дата звернення: 23.01.2020).
2. Аникин А. В. Юность науки: Жизнь и идеи мыслителей-экономистов до Маркса. 4-е изд. Москва: Политиздат, 1985. 367 с.
3. Mazareanu E. Consulting services industry in the U. S. – Statistics & Facts. 2018. May 31. URL: https://www.statista.com/topics/2247/consulting-services-industry-in-the-us (дата звернення: 23.01.2020).
4. Consulting Industry. Europe. URL: https://www.consultancy.eu/consulting-industry (дата звернення: 23.01.2020).
5. Harrington E. The Twelve Principles of Efficiency. New York. The Eng Ineering Magazine CO. Copyright, 1913. URL: https://www.forgottenbooks.com/download_pdf/The_Twelve_Principles_of_Efficiency_1000897031.pdf (дата звернення: 23.01.2020).
6. The ICMCI. 25 Years of Achievement. 1987–2012. URL: https://www.cmc-global.org/sites/default/files/public/icmci_-25_years_of_achievement_1.pdf (дата звернення: 23.01.2020).
7. Highlights of world trade in 2018. World Trade Statistical Review 2019. URL: https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/wts2019_e/wts2019chapter02_e.pdf (дата звернення: 23.01.2020).
8. Vandenbussche H. Sector-Level Analysis of the Impact of Brexit on the EU-28. BELGIUM, Leuven: University of Leuven. 2019. 45 P. URL: https://www.fdfa.be/sites/default/files/atoms/files/Brexit%20impact%20study%202019.pdf (дата звернення: 23.01.2020).
9. Всесвітнє дослідження економічних злочинів та шахрайства 2018: результати опитування українських організацій. PwC Україна. Аналітичні огляди. URL: https://www.pwc.com/ua/uk/survey/2018/economic-crime-survey.html (дата звернення: 23.01.2020).

Код DOI

10.31359/2411-5584-2020-40-1-58

21.02.2020