ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БІЗНЕС-КОНСАЛТИНГ: ЗМІСТ, ТЕХНОЛОГІЇ, ПОТЕНЦІАЛ

Автор

, кандидат економічних наук, доцент, Харків, Пушкінська, 77

В рубрицi

Економічна теорія;

Підписано до друку

22.11.2019

Номер випуску

2019 - № 4 (39)

Cторінка

65-82

Тип статті

Наукова стаття

Код УДК

005.942:330.341.1

ISSN print

2411-5584

Анотація

Розкрито зміст інвестиційного консалтингу (ІК) як технології підвищення ефективності інвестиційно-інноваційної діяльності сучасних бізнес-структур. Уточнено теоретичні аспекти ІК. Класифіковано послуги ІК. Розглянуто зміст фандрайзингу як комплексної послуги ІК. Продемонстровано потенціал сучасних консалтингових технологій щодо захисту інтересів учасників бізнес-проекту та оптимального структурування інвестиційних угод на основі інструментарію гібридного фінансування.

Ключові слова

інвестиційний консалтинг, розвиток, фандрайзинг, інвестиційний тизер, due diligence, гібридне фінансування, опціон, структурування інвестиційної угоди.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Стаття у PDF

65-82

Список літератури

1. Лаунис Роджер. Топ-7 методов управления проектами: Agile, Scrum, Kanban, PRINCE и др. 08.07.16. URL: https://www.pmservices.ru/project-management-news/top-7‑metodov-upravleniya-proektami-agile-scrum-kanban-prince2‑i-drugie/ (дата звернення: 12.10.2019).
2. Основи управлінського консультування: навч. посіб. / А. Е. Воронкова, В. І. Отенко, Д. К. Воронков та ін.; за ред. А. Е. Воронкової. Харків: ВД «ІНЖЕК», 2010. 484 с.
3. Стешкович Я. В., Сысо Т. Н. Инвестиционный консалтинг. Вестник Омского университета. Серия «Экономика». 2016. № 1. С. 157–165. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/investitsionnyy-konsalting/viewer (дата звернення: 12.10.2019).
4. Методическое пособие и практические рекомендации по структурированию сделок, применению механизмов мотивации ключевых сотрудников, в том числе в зарубежных юрисдикциях, стратегии и тактике выхода на международный рынок / АО «РВК», 2017. По заказу АО «РВК» «Делойт и Туш Риджинал Консалтинг Сервисис Лимитед». URL: https://www.rvc.ru/upload/iblock/849/mp_rvc_deloitte_2017.pdf (дата звернення: 12.10.2019).
5. Официальный сайт GFD-Group. Аналитические материалы по консалтинговым услугам. URL: http://www.gfd-group.ru/baza_znanij/razvitie_proektov (дата звернення: 12.10.2019).
6. Офіційний сайт консалтингової компанії Pro-consulting. URL: https://pro-consulting.ua/services (дата звернення: 12.10.2019).
7. Офіційний сайт консалтингової компанії NTD-group. URL: https://ntd-group.org/konsaltynh/investytsijnyj/ (дата звернення: 12.10.2019).
8. Офіційний сайт консалтингової компанії Intelligent Solution Group. URL: https://isg-consult.com/investment-consulting (дата звернення: 12.10.2019).
9. Офіційний сайт консалтингової компанії App-invest. URL: https://app-invest.com.ua (дата звернення: 12.10.2019).
10. Бабенко М. Сезон стартап-охоты. Зачем крупные компании спонсируют бизнес-инкубаторы. 25.10.2017. URL: https://focus.ua/economics/383458 (дата звернення: 12.10.2019).
11. Цаплин Н. Прирожденные убийцы: как Amazon, Google и Facebook избавляются от стартапов. URL: http://www.forbes.ru/tehnologii/370561‑pririzhdennye-ubiycykak-amazon-google-i-facebook-izbavlyayutsya-ot-startapov (дата звернення: 12.10.2019).
12. Панченко А. В. Особенности проведения Due Diligence инновационных инвестиционных проектов. Вестник КрасГАУ. 2014. № 10. С. 9–14. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-provedeniya-due-diligence-nnovatsionnyhinvestitsionnyh-proektov/viewer (дата звернення: 12.10.2019).
13. Калиев К. ICO как инструмент для развития стартап-инфраструктуры. URL: https://www.forbes.ru/tehnologii/347385‑ico-kak-instrument-dlya-razvitiya-startapinfrastruktury
(дата звернення: 12.10.2019).

Код DOI

10.31359/2411-5584-2019-39-4-65

22.11.2019