УПРАВЛІННЯ ЮРИДИЧНОЮ ФІРМОЮ: ЕКОНОМІЧНІ ТА ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ B УМОВАХ РИНКУ ЮРИДИЧНИХ ПОСЛУГ B УКРАЇНІ

Автор

, кандидат економічних наук, доцент, Харків, Пушкінська, 77

В рубрицi

Економічний аналіз права;

Підписано до друку

22.11.2019

Номер випуску

2019 - № 4 (39)

Cторінка

134-149

Тип статті

Наукова стаття

Код УДК

334.06

ISSN print

2411-5584

Анотація

У статті авторка розглядає окремі економічні і правові проблеми, що впливають на інституціональне, маркетингове та кадрове управління юридичною фірмою. Аналізуються стан ринку юридичних послуг в Україні та його основні характеристики. Показуються економічні і правові аспекти управління юридичною фірмою, які пов’язані зі станом юридичного ринку в Україні на національному і регіональному рівнях. На прикладі харківської юридичної фірми у формі товариства з обмеженою відповідальністю «СІТ-Консалт» показуються особливості регіонального юридичного бізнесу, що становить науковий внесок цієї статті, оскільки в літературі з менеджменту й економіки досліджуються переважно національний юридичний бізнес та його великі гравці.

Ключові слова

економіка, право, управління юридичною фірмою, юридичний бізнес.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Стаття у PDF

134-150

Список літератури

1. Вовк Д. О., Єфіменко І. А. Економіка і право: проблеми розуміння співвідношення. Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Серія: Економічна теорія та право. 2011. № 2 (5). С. 135–146.
2. Беккер Г. Человеческое измерение: экономический подход. Избранные труды по экономической теории: пер. с англ. Москва: Изд. Дом. ГУ-ВШЭ, 2003. 672 с.
3. Рулан Н. Историческое введение в право: учеб. пособие для вузов. Москва: Nota Bene, 2005. 672 с.
4. Гриценко А. А. Економіка і право: структура взаємозв’язків. Вісник Національноїюридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Серія: Економічна теорія та право. 2010. № 1. С. 7–16.
5. Мальцев Г. В. Социальные основания права. Москва: Норма, 2007. 800 с.
6. Талапина Э. В. Публичное право и экономика: курс лекций. Москва: Волтерс Клувер, 2011. 520 с.
7. Фридман Д. Право и экономическая теория: пер. с англ. Москва: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2008. С. 233–247.
8. Марченко О. С. Сучасні тенденції розвитку юридичного бізнесу в Україні. Економічна теорія та право. 2019. № 2 (37). С. 67–88.
9. Марченко О. С., Ярмак О. В. Юридичний консалтинг: сутність та роль у правовій економіці: монографія. Харків: ФОП Данилко Н. С., 2016. 243 с.
10. Шевченко Л. С. Злиття і поглинання в юридичному бізнесі: економічний аспект проблеми. Економічна теорія та право. 2017. № 1. С. 88–97.
11. Шевченко Л. С. Інноваційні трансформації юридичного бізнесу та правничої освіти. Економічна теорія та право. 2017. № 3 (30). С. 64–73.
12. Менеджмент юридичної фірми: конспект лекцій для студентів ден. ф-тів / Л. С. Шевченко, С. М. Макуха, О. С. Марченко та ін. Харків: Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого», 2013. 132 с.
13. Куренкова Д. Сколько зарабатывают юридические компании в Украине. URL: https://delo.ua/business/dura-rynok-sed-rynok-327851/ (дата звернення: 25.10.2019).
14. Хохуляк О. О. Ринок юридичних послуг Сполучених Штатів Америки: особливості становлення та тенденції розвитку. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2016. Вип. 7 (3). С. 142–146.
15. Еволюція етосу юриста в Україні: історичний та соціально-психологічний нарис. Харків: Право, 2011. 242 с.
16. Хохуляк О. О. Особливості функціонування регіонального ринку юридичних послуг в контексті метрополізації. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. 2013. Вип. 2 (100). С. 310–320.
17. Оцінка ситуації в країні (19–22 жовт. 2019 р.): соціологічне дослідження групи «Рейтинг». URL: http://ratinggroup.ua/research/ukraine/ocenka_situacii_v_ strane_19-22_oktyabrya_2019_goda.html?fbclid=IwAR0KBBcbg8LyuEJM12ABN4A_wtFkmLYAwVRqLOSRxfQCtLbOWYru4TgsK0I (дата звернення: 25.10.2019).
18. Элликсон Р. Порядок без права. Как соседи улаживают споры: пер. с англ. Москва: Изд-во Ин-та Гайдара, 2017. 520 с.
19. Світлана Глущенко повідомила про відсоток фактичного виконання судових рішень у кожному регіоні. URL: https://www.kmu.gov.ua/news/svitlana-glushchenkopovidomila providsotok-faktichnogo-vikonannya-sudovih-rishen-u-kozhnomu-regioni (дата звернення: 25.10.2019).
20. 50 ведущих юридических фирм Украины: исследование 2018 г. URL: http://top50.com.ua/ru/2018/767 (дата звернення: 25.10.2019).
21. Ершова Е. А. Гудвилл бизнеса. Москва: Статут, 2013. 223 с.

Код DOI

10.31359/2411-5584-2019-39-4-134

22.11.2019