ПРОДУКТОВИЙ КОНСАЛТИНГ: СУТНІСТЬ, ОСНОВНІ ПОСЛУГИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ

Автор

, кандидат економічних наук, доцент, Харків, Пушкінська, 77

В рубрицi

Економічна теорія;

Підписано до друку

22.11.2019

Номер випуску

2019 - № 4 (39)

Cторінка

83-98

Тип статті

Наукова стаття

Код УДК

339.138

ISSN print

2411-5584

Анотація

У статті визначено сутність продуктового консалтингу та зміст його основних послуг. Розглянуто особливості аналітичного інструментарію маркетингового консалтингу з питань розроблення та вдосконалення товарної політики клієнтської організації. Особливу увагу приділено формуванню маркетингового розуміння продукту фірми та її продуктової матриці. Узагальнено методи аналізу та напрями оптимізації продуктового портфеля фірми.

Ключові слова

маркетинговий консалтинг, товарний асортимент, продуктова матриця, асортиментна політика, портфельний аналіз, оптимізація продуктового портфеля.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Стаття у PDF

83-98

Список літератури

1. Балабанова Л. В., Бриндіна О. А. Маркетингова товарна політика в системі менеджменту підприємства. Київ: ВД «Професіонал», 2006. 336 с.
2. Ламбен Жан-Жак. Менеджмент, ориентированный на рынок / пер. с англ. под ред. В. Б. Колчанова. Санкт-Петербург: Питер, 2004. 800 с.
3. Котлер Ф., Келлер К. Л., Павленко А. Ф. Маркетинговий менеджмент: підручник. Київ: Хімджест, 2008. 720 с.
4. Мазепа Т. С. Формування асортиментної політики підприємств роздрібної торгівлі: автореф. дис. … канд. екон. наук. Харків, 2007. 20 с.
5. Малюк С. О. Оптимізація управління асортиментом продукції. Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва. Серія: Економічні науки. 2014. № 6. С. 124–131. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkhnau_ekon_2014_6_21.
6. Павлова М. Б. Методи оптимізації асортименту товарів. Підприємництво і торгівля. 2018. Вип. 22. С. 128–131. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Torg_2018_22_22.
7. Шимко О. В. Формування асортиментної політики торговельного підприємства: маркетинговий підхід. Бізнес Інформ. 2016. № 11. С. 408–413. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2016_11_69.
8. Как увеличить продажи на 345 %!!! Блог о бизнесе, рекламе и нестандартных маркетинговых решениях. URL: http://coolmarketingideas.blogspot.com/2013/01/345‑tontine.html?fbclid=IwAR0Z4EepcNrfA1eMDpIhuLGodUy5QeSlExsGLOlVIGQXQw2u8XQmtkpOniE.
9. Комплексный подход: как доля рынка бренда «Галичина» выросла на 33 % за год. Marketing Media Review. URL: https://mmr.ua/show/kompleksnyy_podhod_kak_dolya_rynka_brenda_galichina_vyrosla_na_34_za_god.
10. Скригун Н. П., Стеценко В. А., Капінус Л. В. Використання портфельного і однопродуктового аналізу для розробки асортиментної політики. Формування ринкових відносин в Україні: зб. наук. пр. 2011. Вип. 4 (119). С. 153–157.
11. Михайлов А. Продуктовое лидерство: потребительские предпочтения, стратегии конкурентов или цели компании: презентация. URL: http://www.myshared.ru/slide/658884/.
12. Шипуліна В. О. Методи оцінки рівня диверсифікації асортиментного портфеля фірми на ринку м’ясних продуктів. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2014. № 3 (3). С. 173–176. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchnu_ekon_2014_3 %283 %29__37.

Код DOI

10.31359/2411-5584-2019-39-4-83

22.11.2019