МОДЕЛЬ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ: НАЦІОНАЛЬНИЙ ТА ГЛОБАЛЬНИЙ АСПЕКТИ

Автор

, доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту та публічного управління, Україна, м. Мелітополь

В рубрицi

Економічна теорія;

Підписано до друку

22.11.2019

Номер випуску

2019 - № 4 (39)

Cторінка

8-24

Тип статті

Наукова стаття

Код УДК

332

ISSN print

2411-5584

Анотація

Представлено модель корпоративного управління як сукупність правил і методів управління корпорацією. Досліджено практику функціонування українського корпоративного сектору та встановлено специфічні риси своєрідної національної української моделі корпоративного управління. Узагальнено підходи до визначення інструментів забезпечення ефективних корпоративних відносин. Визначено механізми розвитку корпоративного сектору на основі інструментів внутрішнього контролю.

Ключові слова

інститут, корпоративний контроль, корпоративне управління, корпорація, система аутсайдерів, система інсайдерів

Рецензент

Зовнішній рецензент

Стаття у PDF

8-23

Список літератури

1. Ansoff I. Corporate Strategy. Middlesex, Penguin Books, 1981.
2. Білорус О. Г. Постіндустріальна корпоративна глобалізація та гіперфінансіалізація процесів економічного відтворення. Фінанси України. 2015. № 9. C. 7–18.
3. Євтушевський В. А., Ковальська В. А., Бутенко Н. В. Стратегія корпоративного управління. Київ: Знання, 2007. 287 c.
4. Львов Д. С. Институциональная экономика. Москва: Инфра-М, 2001. 318 c.
5. Македон В. В. Інституційні основи становлення та розвитку національної моделі корпоративного управління. Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. 2016. № 3 (03). С. 48–52.
6. Оскольський В. Удосконалення корпоративного управління як засіб залучення інвестицій за допомогою механізмів фондового ринку. Економіка України. 2006. № 8. С. 4–9.
7. Палига Є. М. Інституціональні проблеми корпоративного управління. Регіональна економіка. 2010. № 2. С. 7–16.
8. Поважний О. С., Орлова Н. С. Формування корпоративної стратегії на основі соціальної відповідальності. Менеджер. 2014. № 1. С. 4–10.
9. Сірко А. В. Економічний розвиток на інноваційній основі: проблема участі у ньому українських корпорацій. Формування ринкових відносин в Україні. 2016. № 4. С. 32–36.
10. Ткач А. Інституціоналізація управління в корпоративній моделі економіки. Zeszyty naukowe Politechnicki Rzeszowskiej. 2009. z. 16 (32/09). № 260. Р. 259–267.
11. Radieva M. Institutional modernization of the global economy. Baltic Journal of Economic Studies, 2018. Volume 4, Number 5. Р. 283–291.
12. Малик І. П. Інституціональні аспекти державного регулювання корпоративного сектору економіки України. Формування ринкових відносин в Україні. 2014. № 3. С. 47–51.
13. Tkach A., Kolomiiets V., Radieva M. Institutional platforms of the transformation of the economy. Baltic Journal of Economic Studies. 2019. No. 5 (2). Р. 226–233.

Код DOI

10.31359/2411-5584-2019-39-4-8

22.11.2019