БОРОТЬБА З КОРУПЦІЙНОЮ РЕНТОЮ В УКРАЇНІ: ГОЛОВНІ ЕТАПИ ТА ЗАХОДИ

Автор

, кандидат економічних наук, доцент, Харків, Пушкінська, 77

В рубрицi

Економічна теорія права;

Підписано до друку

22.11.2019

Номер випуску

2019 - № 4 (39)

Cторінка

114-133

Тип статті

Наукова стаття

Код УДК

330.341.2;330.564.2

ISSN print

2411-5584

Анотація

Обґрунтовано необхідність задля ефективної протидії корупції зробити наголос на боротьбі з корупційною рентою. Виділено три етапи боротьби з корупційною рентою: зміна структур; забезпечення структур професійними кадрами та створення розвиненої антикорупційної системи. Запропоновано комплекс заходів, необхідних для скорочення можливостей формування корупційної ренти та для ускладнення приховування та використання корупційних доходів.

Ключові слова

доходи, реформи в Україні, корупційна рента, боротьба з корупцією, боротьба з корупційною рентою.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Стаття у PDF

114-133

Список літератури

1. Асєєв Р. О. Історичні прояви корупції та особливості боротьби з нею. Правова держава. 2017. № 27. С. 110–116. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Prav_2017_27_20 (дата звернення: 02.11.2019).
2. Дем’янчук Ю. В. Основні характеристики міжнародних практик запобігання та протидії корупції. Наука і правоохорона. 2018. № 1. С. 81–86. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nip_2018_1_12 (дата звернення: 02.11.2019).
3. Шевчук О. А., Ковальський А. О. Світовий досвід боротьби з корупцією та можливість його запровадження в Україні. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: Юридичні науки. 2019. Вип. 2. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnadpcurn_2019_2_9 (дата звернення: 04.11.2019).
4. Барегамян С. Х., Дудар Н. О. Запобігання та протидія корупції в сучасній Україні: на прикладі досвіду зарубіжних країн. Актуальні проблеми правознавства. 2018. Вип. 1. С. 49–54. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/aprpr_2018_1_10 (дата звернення: 07.11.2019).
5. Альциванович О. В., Цимбаленко Я. Ю. Міжнародний та європейський досвід уникнення корупційних ризиків під час здійснення публічних закупівель. Аспекти публічного управління. 2018. Т. 6, № 10. С. 62–73. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/aplup_2018_6_10_10 (дата звернення: 06.11.2019).
6. Губарєв О. О. Інституційні засади запобігання і протидії корупції в Україні та країнах світу. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки. 2015. Вип. 15 (1). С. 25–28. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_en_2015_15(1)__7 (дата звернення: 06.11.2019).
7. Юрченко А. Особливості попередження та протидії політичній корупції у Фінляндії та Нідерландах у контексті імплементації європейських антикорупційних норм. Міжнародні відносини, суспільні комунікації та
регіональні студії. 2018. № 2. С. 22–29. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/mvckrc_2018_2_5 (дата звернення: 03.11.2019).
8. Юрченко А. В. Електронне урядування – ефективний механізм запобігання політичній корупції. Науково-теоретичний альманах «Грані». 2019. Т. 22, № 4. С. 83–90. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Grani_2019_22_4_11 (дата звернення: 03.11.2019).
9. Гречанюк Р. В. Національні антикорупційні стратегії в системі запобігання корупції України. Актуальні проблеми правознавства. 2019. Вип. 3. С. 29–35. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/aprpr_2019_3_7 (дата звернення: 02.11.2019).
10. Бусол О. Ю. Стан запобігання корупції та протидії корупційній злочинності в контексті національної безпеки України. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Юридичні науки. 2019. Т. 30 (69), № 2. С. 101–109. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/UZTNU_law_2019_30(69)_2_19 (дата звернення: 07.11.2019).
11. Волошенко А. Системна корупція в Україні: причини неефективної протидії. Україна-Європа-Світ. Міжнародний збірник наукових праць. Серія: Історія, міжнародні відносини. 2018. Вип. 21. С. 77–85. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ues_2018_21_10 (дата звернення: 07.11.2019).
12. Головкін Б. М. Механізм запобігання корупції. Часопис Київського університету права. 2018. № 4. С. 254–260. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chkup_2018_4_55 (дата звернення: 02.11.2019).
13. Денисенко В. В., Вільгушинський В. М. Ретроспективи протидії корупції в Україні: адміністративно-правові аспекти підвищення ефективності антикорупційного процесу. Web of science and Academic Researcher. 2019. № 1. С. 36–42. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/wsar_2019_1_8 (дата звернення: 05.11.2019).
14. Заросило В. О., Гладкий В. В. Хабарництво як базисна форма прояву корупції. Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України. 2018. № 16. С. 123–139. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vprc_2018_16_18 (дата звернення: 05.11.2019).
15. Маслов Ю. К. Корупційна компонента політичного процесу на пострадянському просторі. Науково-теоретичний альманах «Грані». 2019. Т. 22, № 5. С. 46–56. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Grani_2019_22_5_7 (дата звернення: 05.11.2019).
16. Мельник В. М., Корень Н. В. Основні причини корупції в Україні та шляхи її подолання. Збірник наукових праць Університету державної фіскальної служби України. 2018. № 2. С. 207–221. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpnudps_2018_2_18 (дата звернення: 05.11.2019).
17. Пак Н. Т., Тітарчук А. О., Кобець К. О. Запобігання корупції в Україні. Молодий вчений. 2019. № 6 (1). С. 118–123. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2019_6 %281 %29__27 (дата звернення: 02.11.2019).
18. Білецький А. В. Взаємодія донорів та національних громадських організацій у заходах запобігання корупції. Часопис Київського університету права. 2017. № 2. С. 250–254. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chkup_2017_2_58 (дата звернення: 06.11.2019).
19. Новіков О. В. Проблеми участі громадськості у запобіганні корупції в Україні. Питання боротьби зі злочинністю. 2019. Вип. 37. С. 58–72. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pbzz_2019_37_7 (дата звернення: 03.11.2019).
20. Бенько І. Д., Сисюк С. В. Корупція у сфері публічних закупівель: форми прояву та засоби протидії. Причорноморські економічні студії. 2019. Вип. 38 (2). С. 84–87. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bses_2019_38(2)__19 (дата звернення: 07.11.2019).
21. Врещ Ю. О., Радченко О. А. Запобігання та протидія корупції в органах Державної фіскальної служби України: реалії та перспективи. Молодий вчений. 2019. № 5 (1). С. 183–187. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2019_5(1)__42 (дата звернення: 06.11.2019).
22. Савчин Н. М. Боротьба з корупційними проявами в органах судової влади України (з урахуванням міжнародного досвіду). Правова держава. 2017. № 28. С. 31–38. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Prav_2017_28_6 (дата звернення: 04.11.2019).
23. Steinmeier F. W., Ayrault J.‑M. Kiew muss handeln. Frankfurter Allgemeine Zeitung. Zugang. URL: http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/europa/gastbeitrag-kiewmuss-handeln-14083020.html (дата звернення: 09.11.2019).
24. Wood T. L. Early promise of Ukraine’s war on corruption fades by the day. The Washington Times. URL: https://www.washingtontimes.com/news/2017/nov/30/ukraines-anti-corruption-promise-fades-by-the-day/ (дата звернення: 09.11.2019).
25. PwC Global Economic Crime and Fraud Survey 2018: Ukrainian findings. URL: https://www.pwc.com/ua/uk/survey/2018/economic-crime-survey.html (дата звернення: 23.10.2019).

Код DOI

10.31359/2411-5584-2019-39-4-114

22.11.2019