ВИДАВНИЧА СПРАВА ЯК ОБ’ЄКТ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ: ЩО РЕКОМЕНДУЮТЬ МОЛОДІ НАУКОВЦІ?

Автор

, кандидат юридичних наук, директор, Україна, м. Харків

В рубрицi

Наукові дискусії та огляди;

Підписано до друку

22.11.2019

Номер випуску

2019 - № 4 (39)

Cторінка

161-167

Тип статті

Тези доповіді на конференції

Код УДК

655(477):005.2

ISSN print

2411-5584

Анотація

ні

Ключові слова

ні

Рецензент

Зовнішній рецензент

Стаття у PDF

161-167

Список літератури

ні

Код DOI

10.31359/2411-5584-2019-39-4-161

20.11.2019