МЕДИКО-ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ НАПРЯМ РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ НАУКИ

Автор

, доктор економічних наук, професор, Харків, Пушкінська, 77
, доктор медичних наук, професор, Україна, м. Харків
, кандидат медичних наук, Україна, м. Харків

В рубрицi

Наукові дискусії та огляди;

Підписано до друку

22.11.2019

Номер випуску

2019 - № 4 (39)

Cторінка

150-160

Тип статті

Тези доповіді на конференції

Код УДК

330.021:614(477)

ISSN print

2411-5584

Анотація

ні

Ключові слова

ні

Рецензент

Зовнішній рецензент

Стаття у PDF

150-160

Список літератури

ні

Код DOI

10.31359/2411-5584-2019-39-4-150

12.11.2019