СОЦІАЛЬНИЙ КОНТЕКСТ ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ У ХХІ СТОЛІТТІ: РОЗДУМИ ПІСЛЯ ДИСКУСІЇ НА ІІІ ХАРКІВСЬКОМУ МІЖНАРОДНОМУ ЮРИДИЧНОМУ ФОРУМІ, 24–28 ВЕРЕСНЯ 2019 р.

Автор

, доктор економічних наук, професор, Харків, Пушкінська, 77

В рубрицi

Економічна теорія права;

Підписано до друку

20.09.2019

Номер випуску

2019 - № 3 (38)

Cторінка

79-94

Тип статті

Наукова стаття

Код УДК

330.34:316.66“20”

ISSN print

2411-5584

Анотація

Завершив роботу ІІІ Харківський міжнародний юридичний форум (24–28 вересня 2019 р.). У статті розглянуто кілька теоретичних питань, які піднімалися під час панельної дискусії «Бізнес і права людини: основні виклики для нових демократій» та потребують свого подальшого дослідження та обґрунтування. Серед них: традиційна корпоративна стратегія та її вплив на трудові відносини; новий соціальний контекст ведення бізнесу та нова корпоративна стратегія; місце людини праці в сучасному корпоративному світі; сучасний вектор розвитку корпоративної стратегії від корпоративної соціальної відповідальності до соціального підприємництва та інтелектуального волонтерства.

Ключові слова

корпоративна стратегія, корпоративна соціальна відповідальність, соціальне підприємництво, інтелектуальне волонтерство

Рецензент

Зовнішній рецензент

Стаття у PDF

79-94

Список літератури

1. Bowen H. R. Social responsibilities of the businessman. Harper, 1953. 276 p.
2. Porter M. E., Kramer M. R. Strategy & Society: The Link Between Competitive Advantage and Corporate Social Responsibility. Harvard Business Review. URL:https://www.sharedvalue.org/sites/default/files/resource-files/Strategy_and_Society.pdf.
3. Young D., Woods W., Reeves M. Optimize for both social and business value. URL: https://www.bcg.com/publications/2019/optimize-social-business-value.aspx.
4. Young D., Woods W., Reeves M. Winning the ’20s: Optimize for Both Social and Business Value. URL: https://bcghendersoninstitute.com/winning-the-20s-optimizefor-both-social-and-business-value-beyond-shareholder-value-15d794892880.
5. Total Societal Impact: a New Lens for Strategy / D. Beal, R. Eccles, G. Hansell, R. Lesser, S. Unnikrishnan, W. Woods, D. Young. URL: https://www.bcg.com/ru-ru/publications/2017/total-societal-impact-new-lens-strategy.aspx.
6. Шевелюк К. Ставка на відповідальність: як привабити іноземного інвестора. URL: https://mind.ua/openmind/20201113‑stavka-na-vidpovidalnist-yak-privabitiinozemnogo-investora.
7. Соціальна відповідальність: бізнес-стратегія, «піар» чи самообмеження? URL: https://business.ua/strategies/4202‑sotsialna-vidpovidalnist-biznesstratehiia-piar-hysamoobmezhennia?fbclid=IwAR08TmpO6JoNPfsS--pTu_HrtdChp92uu4vtwmFA1GPRsQ1YmBsaAUBZaN4.
8. Пятин А. Руководители крупнейших компаний США призвали не считать прибыль главной целью. Forbes. 2019. 29 авг. URL: https://www.forbes.ru/biznes/382145‑rukovoditeli-krupneyshih-kompaniy-ssha-prizvali-ne-schitat-pribylglavnoy-celyu.
9. Workforce of the Future. The competing forces shaping 2030. URL: https://www.pwc.com/gx/en/services/people-organisation/publications/workforce-of-thefuture.html.
10. Тенденції у сфері управління персоналом – 2018. Міжнародне дослідження Deloitte. URL: https://www2.deloitte.com/ua/uk/pages/human-capital/articles/human-capitaltrends-2018.html?fbclid=IwAR3URPOz-ZQXhLHRvAN19A_DNQw6q8GRS9ZY5kH4mgcUrjsz0338OsEFShs.
11. Гіг-економіка: 4 елементи для процвітання незалежних професіоналів. URL:https://kfund-media.com/gig-ekonomika-4‑elementy-dlya-protsvitannya-nezalezhnyhprofesionaliv/.
12. Принцип равенства работников не для Google? Два класса сотрудников компании с разными правами и возможностями. URL: https://businessrevisor.ru/2019/05/employee-equality-principle-google/.
13. Суворова Н. Заробляти, щоб допомагати. Дзеркало тижня. 2019. 31 серп. – 6 верес. URL: https://dt.ua/SOCIUM/zaroblyati-schob-dopomagati-322155_.html?fbclid=IwAR2VCA2g6fhF2Stsz1Oqri3f1MHqtD0cAfclnUEtAHtfKR4hAoRaPXhSPpw.
14. Волонтери у краватках: як бізнес допомагає змінювати світ. URL: https://www.epravda.com.ua/publications/2019/09/26/651916/.
15. Суворова А. Як створити соціальний бізнес і не прогоріти. URL: https://delo.ua/business/jak-stvoriti-socialnij-biznes-i-ne-progoriti-10-356710/.

Код DOI

10.31359/2411-5584-2019-38-3-79

28.09.2019