ФОРМИ РЕАЛІЗАЦІЇ СТАТУТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МІЖНАРОДНИМИ БАНКАМИ

Автор

, кандидат юридичних наук, доцент кафедри, м. Харків, вул. Пушкінська, 77

В рубрицi

Право;

Підписано до друку

20.09.2019

Номер випуску

2019 - № 3 (38)

Cторінка

141-157

Тип статті

Наукова стаття

Код УДК

341.217

ISSN print

2411-5584

Анотація

Стаття присвячена правовому аналізу діяльності міжнародних банківських установ. Досліджено умови укладання кредитних та гарантійних угод міжнародними банками. Проаналізовано правову природу угод міжнародних банків. Розглянуто форми та засоби їх забезпечення.

Ключові слова

міжнародне банківське право, міжнародне приватне право, МБРР, ЄБРР, кредитні та гарантійні угоди міжнародних банків.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Стаття у PDF

141-157

Список літератури

1. Міжнародне публічне право: підручник / за ред. В. М. Репецького. Київ: Знання, 2012. 437 с.
2. Лазебнік Л. Л. Міжнародне фінансове право. Київ: Центр учб. літ., 2008. 312 с.
3. Ерпылева Н. Ю. Международное банковское право. Москва: Изд. дом Высш. шк. экономики, 2012. 671 с.
4. Шумилов В. М. Международное финансовое право. Москва: Юрайт, 2014. 612 с.
5. Статьи соглашения о Международном валютном фонде: сб. нормат. актов. Москва: Юристъ, 1996. Т. 1. 478 с.
6. Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР). URL: https://www.worldbank.org.
7. Загальні умови, які поширюються на Кредитні і Гарантійні угоди для моновалютних кредитів МБРР: від 30 трав. 1995 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996_050.
8. Загальні умови надання позик МБРР: від 1 лип. 2005 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996_065.
9. Угода про позику (Проект розвитку міської інфраструктури) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку: від 26 трав. 2008 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996_061.
10. Угода про позику (Проект реабілітації та розширення централізованого теплопостачання м. Києва) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку: від 14 жовт. 1998 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996_017.
11. Гарантійна угода (Додаткове фінансування для Другого проекту розвитку експорту) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку: від 21 груд. 2011 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996_074.
12. Міжнародна фінансова корпорація (МФК). URL: https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/corp_ext_content/ifc_external_corporate_site/home.
13. Міжнародна асоціація розвитку (МАР). URL: http://ida.worldbank.org.
14. Багатостороннє агентство по гарантуванню інвестицій (БАГІ). URL: https://www.miga.org.
15. Міжнародний центр з врегулювання інвестиційних спорів (МЦВІС). URL: https://icsid.worldbank.org/en/.
16. Угода між Україною та Міжнародною Фінансовою Корпорацією («МФК») щодо статусу та діяльності Представництва МФК в Україні: від 02.04.1999. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996_032.
17. Agreement Establishing the Inter-American Development Bank. URL: https://www.iadb.org/en.
18. The African development bank. URL: www.afdb.org.
19. Agreement Establishing the Asian Development Bank (ADB Charter). URL: https://www.adb.org/documents/agreement-establishing-asian-development-bank-adbcharter.
20. Угода про заснування Європейського банку реконструкції та розвитку. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_062.
21. Договір між Урядом України та Європейським Банком Реконструкції та Розвитку про співробітництво та діяльність Постійного Представництва ЄБРР в Україні: вчинено у м. Києві 4 черв. 2007 р. і в м. Лондоні 12 черв. 2007 р. Відомості Верховної Ради України. 2008. № 29. С. 734. Ст. 256.
22. Стандартні положення та умови ЄБРР: від 1 трав. 2006 р. URL: https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/985_017.
23. Кредитна угода (Проект «Будівництво високовольтної повітряної лінії 750 кВ Рівненська АЕС – Київська») між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку: від 28 лют. 2008 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/985_014/conv.
24. Кредитна угода (Другий проект «Ремонт автомобільної дороги Київ – Чоп») між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку: від 28 лют. 2005 р. URL: https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/985_004.
25. Кредитна угода (Проект розвитку залізничних шляхів України) між «Укрзалізницею» та Європейським банком реконструкції та розвитку: від 6 груд. 1999 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996_024.
26. Кредитна угода (Відновлення автомагістралі M06 та реформа фінансування сектора автодоріг) між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку: від 11 груд. 2000 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996_030.
27. Тарасов О. В. Суб’єкт міжнародного права: проблеми сучасної теорії: монографія. Харків: Право, 2014. 511 с.

Код DOI

10.31359/2411-5584-2019-38-3-141

20.09.2019