ПРАКТИЧНА ФУНКЦІЯ ВИЩОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ТА УПРАВЛІНСЬКОЇ ОСВІТИ: ПОГЛЯД СТЕЙКХОЛДЕРІВ

Автор

, кандидат юридичних наук, доцент, Харків, Пушкінська, 77
, доктор економічних наук, професор, Харків, Пушкінська, 77
, доктор економічних наук, професор, Харків, Пушкінська, 77

В рубрицi

Наукові дискусії та огляди;

Підписано до друку

20.09.2019

Номер випуску

2019 - № 3 (38)

Cторінка

158-174

Тип статті

Тези доповіді на конференції

Код УДК

33:378

ISSN print

2411-5584

Анотація

ні

Ключові слова

ні

Рецензент

Зовнішній рецензент

Стаття у PDF

158-174

Список літератури

ні

Код DOI

10.31359/2411-5584-2019-38-3-158

20.09.2019