ПРО РОЗВИТОК ВІТЧИЗНЯНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ

Автор

, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри аналітичної економії та міжнародної економіки, Україна, м. Львів
, кандидат економічних наук, професор, професор кафедри аналітичної економії та міжнародної економіки, Україна, м. Львів

В рубрицi

Економічна теорія;

Підписано до друку

20.09.2019

Номер випуску

2019 - № 3 (38)

Cторінка

8-26

Тип статті

Наукова стаття

Код УДК

330.1/8+001

ISSN print

2411-5584

Анотація

У статті окреслено зміни у вітчизняній термінології фундаментальної економічної науки, основними проявами якої є запровадження нових, запозичення іншомовних та уточнення значення існуючих термінів і понять. Проаналізовано окремі позамовні чинники еволюції вітчизняної економічної термінології та уточнено значення окремих складових категоріально-поняттєвого апарату, таких як «витрати», «видатки», «вартість», «фінансіалізація», «мала (велика) відкрита економіка», «мала (велика) галузь малої економіки». Зроблено висновок про те, що науково-методичні підходи до систематизації та гармонізації термінів і понять, що функціонують як в економічній науці, так і у законодавстві (господарському) та діловій сфері (господарській практиці), сприятиме адекватному відображенню економічної дійсності в економічних теоріях і моделях.

Ключові слова

терміносистема, мала відкрита економіка, велика галузь малої відкритої економіки, фінансіалізація, вартість, витрати, видатки.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Стаття у PDF

8-27

Список літератури

1. Шапран Д. П. Когнітивна структура маркетингового терміна як відображення динаміки наукового знання. Молодий вчений. 2016. № 6. С. 390–394. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2016_6_99 (дата звернення: 01.08.2019).
2. Шарата Н. Г., Кравченко Т. П. Термінологічна номінація понять аграрного сектора економіки. Молодий вчений. 2019. № 3 (67). С. 128–132.
3. Чорна О. В. Системна організація української податкової термінології. Науковізаписки Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя. Серія: Філологічні науки. 2013. Кн. 1. С. 160–163.
4. Христюк С. Б., Шанаєва-Цимбал Л. О. До питання ролі запозичень в сучасній українській економічній термінології. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки. 2017. Вип. 272. С. 96–103. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnau_fil.n_2017_272_15 (дата звернення: 01.08.2019).
5. Дуднік Т. Англомовні запозичення в українській фінансово-економічній термінології та особливості їх перекладу. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Лінгвістика». 2013. Вип. 20. С. 241–243.
6. Гончаренко О. О. Термінологічне забезпечення теорії фінансового посередництва: розвиток ключових понять. Облік і фінанси. 2017. № 1 (75). С. 132–144.
7. Безверхий К. Термінологія національних та міжнародних стандартів фінансової звітності (на прикладі НП(С)БО 1 та П(С)БО 19. Бухгалтерський облік і аудит: наук.-практ. журн. 2016. № 5. С. 35–44.
8. Дем’яненко С. До питання сучасної економічної термінології. Економіка України. 2011. № 8. С. 90–95.
9. Гриценко А. Еволюція вартості. Економіка України. 2001. № 4. С. 44–55.
10. Sawyer M. What is financialization? International Journal of Political Economy: a journal of translations. 2014. 42 (4). 1. Pp. 5–18. URL: reprints.whiterose.ac.uk/82350/3/Sawyer.pdf (дата звернення: 01.08.2019).
11. Financial services spotlight. The financial industry in the United States. URL: https://www.selectusa.gov/financial-services-industry-united-states (дата звернення: 01.08.2019).
12. Montenegro J. L., Gasca V. S. The Financialization of the Mexican Economy, 1993–2013 (An Estimate). In XIV International Business and Economy Conference Bangkok, Thailand. 2015. January 5–8. URL: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2550151 (дата звернення: 01.08.2019).
13. Triennial Central Bank Survey of foreign exchange and OTC derivatives markets in 2016. URL: https://www.bis.org/publ/rpfx16.htm (дата звернення: 01.08.2019).
14. Dow Jones Industrial Average (DJI) Stock Price, Quote, History & News. URL: https:// finance.yahoo.com/quote/%5EDJI/ (дата звернення: 01.08.2019).
15. Palley T. I. Financialization: What It Is and Why It Matters. Political Economy Research Institute. Working Paper Series. 2007. Number 153. URL: https:// scholarworks.umass.edu/peri_workingpapers/135/ (дата звернення: 01.08.2019).
16. Alesina A., Spolaore E., Wacziarg R. Trade, Growth and the Size of Countries. Handbook of Economic Growth. Edition 1. Volume 1. Chapter 23. Pp. 1499–1542. URL: https://pdfs.semanticscholar.org/…/4507aaaf978a867ce7fec8 (дата звернення: 01.08.2019).
17. Guerron-Quintana P. The economics of small open economies. Business Review. 2013.Issue Q4. Pp. 9–18.
18. Trade openness – Country rankings. URL: https://www.theglobaleconomy.com/rankings/trade_openness/ (дата звернення: 01.08.2019).
19. Krugman P. R., Obstfeld M., Melitz M. J. International Economics: Theory and Policy. 9th edition. Boston, MA: Pearson Addison-Wesley. 2012. 701 p.

Код DOI

10.31359/2411-5584-2019-38-3-8

18.09.2019