СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЮРИДИЧНОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

Автор

, доктор економічних наук, професор, Харків, Пушкінська, 77

В рубрицi

Економічна теорія права;

Підписано до друку

10.06.2019

Номер випуску

2019 - № 2 (37)

Cторінка

67-88

Тип статті

Наукова стаття

Код УДК

330.1:234(477):334.012.42

ISSN print

2411-5584

Анотація

Обґрунтовано зміст, причини та головні напрями трансформацій юридичного консалтингу України в сучасний період. Розкрито концептуальні зміни, пов’язані з формуванням тривекторної моделі (професія-підприємництво-сервіс) соціально-етичного юридичного бізнесу, факторами конкурентоспроможності якого є клієнто-орієнтованість, дотримання професійних і соціальних етичних норм. Визначено головні напрями та види ринкових трансформацій юридичного консалтингу за об’єктним критерієм: комодизація пропозиції юридичних послуг і реструктуризація продуктового портфеля; суб’єктним критерієм: масштабізація юридичного бізнесу, сполучення організаційних принципів діяльності юридичних супермаркетів та бутиків.

Ключові слова

юридичний консалтинг, юридичний бізнес, тривекторна концептуальна модель юридичного бізнесу, клієнтоорієнтованість, соціально-етичний юридичний консалтинг, ринкові трансформації юридичного консалтингу, комодизація пропозиції юридичних послуг, складні та пакетні послуги, масштабізація юридичного бізнесу.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Стаття у PDF

67-88

Список літератури

1. Геселева Н. В., Подольна В. В., Слободянюк В. О. Огляд ринку юридичних послуг в Україні. Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія: Економічні науки. 2015. № 6. С. 75–80.
2. Насадюк А. Эволюционные настроения. Юридическая практика. 2019. № 4. URL: http://pravo.ua/article. php?id=1001184540 (дата звернення: 10.04.2019).
3. Хохуляк О. О. Тенденції розвитку мегарегіональних ринків юридичних послуг. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. URL: http://www.vestnik-econom.mgu.od.ua/journal/2016/16–2016/25.pdf (дата звернення: 10.04.2019).
4. Шевченко Л. С. Злиття і поглинання в юридичному бізнесі: економічний аспект проблеми. Економічна теорія та право. 2017. № 1. С. 88–97. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnyua_etp_2017_1_9 (дата звернення: 11.04.2019).
5. Шевченко Л. С. Інноваційні трансформації юридичного бізнесу та правничої освіти. Економічна теорія та право. 2017. № 3 (30). С. 64–73. URL: http://econtlaw.nlu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/12/3‑64‑73.pdf (дата звернення: 10.04.2019).
6. Марченко О. С., Ярмак О. В. Юридичний консалтинг: сутність та роль у правовій економіці: монографія. Харків: ФОП Данилко Н. С., 2016. 243 с.
7. Marchenko O. S., Yarmak O. V. Dysfunction of legal services business in Ukraine: content, consequences, ways of overcoming. Actual Problems of Economics. 2017. № 190 (4). р. 53–61.
8. Харитонов О. Адвокатська монополія. Що зміниться для бізнесу вже з січня 2019‑го. URL: https://mind.ua/openmind/20192494‑advokatska-monopoliya-shchozminitsya-dlya-biznesu-vzhe-z-sichnya-2019‑go (дата звернення: 10.04.2019).
9. Про формулу успіху юридичного бізнесу на форумі ААУ «Київські дзвони». URL: http://uz.ligazakon.ua/ua/magazine_article/EA008406 (дата звернення: 10.04.2019).
10. Кравцова І. Ідеальна юридична фірма очима інхауза. Юридична газета on-line. 2017. № 20–21. URL: http://yur-gazeta.com/dumka-eksperta/idealna-yuridichna-firmaochima-inhauza.html (дата звернення: 10.04.2019).
11. Бурдак В. Клієнтоорієнтованість у 2019 році: хто наш клієнт і що йому потрібно? Юридична газета online. 2019. № 1. URL: http://yur-gazeta.com/publications/legalbusiness-in-ukraine/klientoorientovanist-u-2019‑roci-hto-nash-klient-i-shcho-yomupotribno.html/ (дата звернення: 10.04.2019).
12. Насадюк А. Практический учет. Какие практики обеспечили наполнение бюджетов юрфирм в 2015 году. Юридическая практика. 2016. № 3. URL: http://pravo.ua/article.php?id=100112574 (дата звернення: 10.04.2019).
13. Насадюк А. Приходный ордер. Юридическая практика. 2016. № 48. URL: http://pravo.ua/article.php?id=100114459 (дата звернення: 10.04.2019).
14. Насадюк А. Бремя возможностей. Юридическая практика. 2017. № 50. URL: http://pravo.ua/article.php?id=100116429 (дата звернення: 10.04.2019).
15. Насадюк А. Тройной удар. Юридическая практика. 2018. № 49. URL: http://pravo.ua/article.php?id=100118399 (дата звернення: 10.04.2019).
16. Насадюк А. Спектральный анализ. Юридическая практика. 2018. № 49. URL: http://pravo.ua/article.php?id=100118398 (дата звернення: 10.04.2019).
17. Офіційний сайт патентно-юридичної агенції «ДУБИНСЬКИЙ & ОШАРОВА». URL: https://www.iplaw.com.ua/ (дата звернення: 10.04.2019).
18. Ковбель А. Економіка форензик: аудит чи інструмент для бізнесу. Економічна правда. URL: https://www.epravda.com.ua/columns/2019/01/29/644720/ (дата звернення: 10.04.2019).
19. Юридичний бізнес: погляд у майбутнє. Юридична газета online. 2018. № 9. URL:http://yur-gazeta.com/publications/legal-business-in-ukraine/yuridichniy-biznespoglyad-u-maybutne. html (дата звернення: 10.04.2019).
20. Мігдаль О. White-Collar Crime: останні тенденції. Юридична газета online. 2017. № 24. URL: http://yur-gazeta.com/publications/practice/kriminalne-pravo-ta-proces/whitecollar-crime-ostanni-tendenciyi.html (дата звернення: 10.04.2019).
21. Офіційний сайт Сервісу правових документів «Моє право». URL: https://moe-pravo.com.ua/ (дата звернення: 10.04.2019).
22. Купер О. Pro bono по‑українськи: про що говорить рейтинг «Лідери ринку – 2017». Юридична газета on-line. 2018. URL: http://yur-gazeta.com/publications/practice/inshe/pro-bono-poukrayinski-pro-shcho-govorit-reyting-lideri-rinku-–2017.html (дата звернення: 10.04.2019).
23. Насадюк А. Активный образ в жизни. Юридическая практика. 2018. № 49. URL:http://pravo.ua/article.php?id=100118392 (дата звернення: 10.04.2019).
24. Родюк А. Юридичний бізнес: Що було, що буде, чим серце заспокоїться. Юридична газета online. 2018. URL: http://yur-gazeta.com/publications/legal-businessin-ukraine/yuridichniy-biznes-shcho-bulo-shcho-bude-chim-serce-zaspokoyitsya.html (дата звернення: 10.04.2019).
25. АМКУ разрешил юрфирмам «Астерс» и «ЕПАП Украина» объединиться. URL: https://interfax.com.ua/news/economic/534261.html (дата звернення: 10.04.2019).
26. AVELLUM та A. G. A. Partners оголошують про об’єднання. URL: https://avellum.com/ua/news/doc?urlCode=247 (дата звернення: 10.04.2019).
27. Бутикові юридичні компанії в Україні: захист, якого потребують клієнти. Юридична газета online. 2018. № 51–52. URL: http://yurgazeta.com/publications/legalbusiness-in-ukraine/butikovi-yuridichni-kompaniyi-v-ukrayini-zahist-yakogopotrebuyut-klienti.html (дата звернення: 10.04.2019).
28. ТОП-50 ведущих юридических фирм Украины, 2018. Ведущие региональные юридические фирмы Украины. URL: http://top50.com.ua/ru/group/top50/2018 (дата звернення: 10.04.2019).

Код DOI

10.31359/2411-5584-2019-37-2-67

24.05.2019