ПУБЛІЧНІ ЗАКУПІВЛІ «ЗЕЛЕНОЇ» ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ В МЕЖАХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ УКРАЇНИ ПЕРЕД ЄС ТА СОТ

Автор

, кандидат юридичних наук, учений секретар, Україна, м. Київ

В рубрицi

Право;

Підписано до друку

10.06.2019

Номер випуску

2019 - № 2 (37)

Cторінка

130-155

Тип статті

Наукова стаття

Код УДК

346.546

ISSN print

2411-5584

Анотація

Стаття присвячена питанням особливостей здійснення публічних закупівель «зеленої» електроенергії в межах зобов’язань України перед ЄС та СОТ. Досліджено окремі дискусійні аспекти встановлення вимог щодо закупівлі електроенергії з відновлювальних джерел саме в технічних специфікаціях, що в міжнародній торгівлі може призводити до дискримінації, оскільки «зелена» електроенергія та електроенергія з традиційних джерел є різними лише в методах і процесах її виробництва, утім однаковими на етапі споживання. Розроблено пропозиції щодо здійснення публічних закупівель «зеленої» електроенергії в Україні з урахуванням вимог у межах зобов’язань перед ЄС та СОТ.

Ключові слова

публічні закупівлі, електроенергія з відновлювальних джерел, технічні специфікації, захист навколишнього середовища, Угода про асоціацію з ЄС, Угода СОТ про державні закупівлі.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Стаття у PDF

130-155

Список літератури

1. Про схвалення Енергетичної стратегії України на період до 2035 року «Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність»: розпорядж. Каб. Міністрів України від 18.08.2017 № 605‑р. Урядовий кур’єр. 2017. № 167.
2. Цілі сталого розвитку: Україна: Нац. доповідь. 2017. URL: http://un.org.ua/images/SDGs_NationalReportUA_Web_1.pdf (дата звернення: 01.04.2019).
3. Стратегія низьковуглецевого розвитку України до 2050 року. URL: https:// menr.gov.ua/files/docs/Проект%20Стратегії%20низьковуглецевого%20розвитку%20України%20.pdf (дата звернення: 09.04.2019).
4. Public procurement as a tool for promoting more sustainable consumption and production patterns: Sustainable development. United Nations Department of Economic and Social Affairs. 2008. URL: https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/no5.pdf (дата звернення: 09.04.2019).
5. The role of public procurement policy in driving industrial development. United Nations Industrial Organization. 2017. URL: https://www.unido.org/sites/default/files/2017–07/WP_8_FINAL_0.pdf (дата звернення: 09.04.2019).
6. Malumfashi G. “Green” public procurement policies, climate change mitigation and international trade regulation: an assessment of the WTO Agreement on Government Procurement. 2010. URL: https://discovery.dundee.ac.uk/en/studentTheses/greenpublic-procurement-policies-climate-change-mitigation-and-i (дата звернення: 09.04.2019).
7. Kunzlik P. The procurement of “green energy”. Social and Environmental Policies in EC Procurement Law: New Directives and New Directions / Eds. S. Arrowsmith, P. Kunzlik. Cambridge University Press, 2009. URL: https://www.cambridge.org/core/books/social-and-environmental-policies-in-ec-procurement-law/B09A27A816230BAF8BE037E3C8F99323 (дата звернення: 09.04.2019).
8. Interpretative communication of the Commission on the Community law applicable to public procurement and the possibilities for integrating environmental considerations into public procurement. COM 2001. 274 final. URL: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52001DC0274&from=HR (дата звернення: 09.04.2019).
9. Case C-513/99, Concordia Bus Finland. 2002. E. C. R. I-07213. URL: http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=C-513/99 (дата звернення: 09.04.2019).
10. Case C-448/01, EVN AG and Wienstrom GmbH v Republic Austria. 2003.E. C. R. I-14527. URL: http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?docid=71234&doclang=EN (дата звернення: 09.04.2019).
11. Buying green! A handbook on environmental public procurement / European Commission. 2004. URL: http://ec.europa.eu/environment/archives/gpp/buying_green_handbook_en.pdf (дата звернення: 09.04.2019).
12. Buying green! A handbook on green public procurement. 2nd Edition / European Commission. 2011. URL: http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/Buying_green_second_edition_2011.pdf (дата звернення: 09.04.2019).
13. Buying green! A handbook on green public procurement. 3nd Edition / European Commission. 2016. URL: http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/Buying-Green-Handbook-3rd-Edition.pdf (дата звернення: 09.04.2019).
14. Ganley S. D. “Green product” procurement policy in the European Union: treatment of lifecycle carbon analysis and environmental PPM restrictions. 2013. URL: http://wordpress.ei.columbia.edu/climate-change-law/files/2016/06/Ganley-2013–12‑Green-Product-Procurement-Policy-in-EU-pdf (дата звернення: 09.04.2019).
15. Постанова Шостого Апеляційного адміністративного суду. Справа № 826/10756/17 від 20.02.2019. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/79996592?fbclid=IwAR2M85eZpn2wKYhj7uns4 g-lJFLuTMmSEybi_C_wa9PySrbr5wypMFkyHPI (дата звернення: 09.04.2019).
16. Agreement establishing the World Trade Organization. URL: https://www.wto.org/ english/docs_e/legal_e/04‑wto.pdf (дата звернення: 09.04.2019).
17. Zang M. Q. Green Public Procurement in China and the WTO Agreement on Government Procurement: is it hard to be “fairly” green? Jean Monnet Working Paper. 04/11. URL: http://jeanmonnetprogram.org/wp-content/uploads/2014/12/110401.pdf (дата звернення: 09.04.2019).
18. Canada – certain measures affecting the renewable energy generation sector, Canada – measures relating to the Feed-in tariff program: Report of the Appellate Body. WT/DS412/AB/R, WT/DS426/AB/R. 2013. URL: https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds412_e.htm (дата звернення: 09.04.2019).
19. Malumfashi G. I. Procurement policies, Kyoto compliance and the WTO Agreement on Government Procurement: the case of the EU green electricity procurement and the PPMs debate. International trade regulation and the mitigation of climate change / Edt T. Cottier, O. Nartova, S. Z. Bigdeli. Cambridge University Press, 2009. P. 328–350.
20. Asselt H. Green government procurement and the WTO. 2003. URL: http://archive. sustainable-procurement.org/fileadmin/files/Other_publications/wto-gpa_environment.pdf (дата звернення: 09.04.2019).
21. Thailand – Restrictions on importation of and internal taxes on cigarettes: Report of the Panel. DS10/R-37S/200). 1990. URL: https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/gatt_e/90cigart.pdf (дата звернення: 09.04.2019).
22. European Communities – Measures affecting asbestos and asbestos-containing products: Report of the Appellate Body. WT/DS135/AB/R. 2001. URL: https:// docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/ExportFile.aspx?id=1236&filename=Q/WT/DS/135ABR.pdf (дата звернення: 09.04.2019).
23. United States – import prohibition of certain shrimp and shrimp products: Report of the Appellate Body. WT/DS58/AB/R. 1998. URL: https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/ExportFile.aspx?id=58544&filename=Q/WT/DS/58ABR.pdf (дата звернення: 09.04.2019).
24. US-Gasoline. URL: https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/1pagesum_e/ds2sum_e.pdf (дата звернення: 09.04.2019).
25. EU versus US: car taxes. URL: https://www.wto.org/english/tratop_e/envir_e/edis06_e.htm (дата звернення: 09.04.2019).
26. Справа «Пічкур проти України» (Заява № 10441/06) / Європейський суд з прав людини. Офіційний вісник України. 2014. № 43. Ст. 1157.
27. Справа «Вілліс проти Сполученого Королівства» (заява № 36042/97). Практика Європейського суду з прав людини. Рішення. Коментарі. 2002. № 3.
28. Постанова Харківського апеляційного господарського суду. Справа № 920/353/17 від 26.09.2017. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/69258468 (дата звернення: 09.04.2019).
29. Does Greening Public Procurement contravene Trade Laws? 2007. URL: http://ec.europa.eu/environment/integration/research/newsalert/pdf/69na3_en.pdf (дата звернення: 09.04.2019).

Код DOI

10.31359/2411-5584-2019-37-2-130

24.05.2019