ВАЛЮТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ В СИСТЕМІ ЧИННИКІВ АКТИВІЗАЦІЇ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ

Автор

, доктор економічних наук, професор кафедри туризму, Україна, м. Івано-Франківськ
, кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, Україна, м. Івано-Франківськ

В рубрицi

Економічна теорія;

Підписано до друку

10.06.2019

Номер випуску

2019 - № 2 (37)

Cторінка

11-27

Тип статті

Наукова стаття

Код УДК

336.025:339.54

ISSN print

2411-5584

Анотація

У статті розкрито теоретичні та правові аспекти валютного регулювання, процес його становлення в Україні та роль у системі важелів, які застосовує регулятор для стабілізації ситуації на валютному ринку. Досліджено вплив заходів валютного регулювання на формування показників зовнішньоторговельного балансу.

Ключові слова

валютне регулювання, валютна система, адміністративні заходи валютного регулювання, економічні важелі, зовнішньоекономічна діяльність

Рецензент

Зовнішній рецензент

Стаття у PDF

11-27

Список літератури

1. Данилишин Б. М. Основні напрями монетарної політики України. Фінанси України. 2018. № 1. С. 9–25.
2. Mazaraki A., Lagutin V. Domestic market of Ukraine in an unstable economy. Herald of KNUTE. 2014. № 6. С. 9–24.
3. Уманців Ю. М., Міняйло О. І. Економічна політика держави в умовах глобальних трансформацій. Економіка України. 2018. № 9. C. 37–49.
4. Кобзар О. Валютна революція. Dead Lawyers Society. URL: https://medium.com/dead-lawyers-society/currency-revolution-5830f127615b (дата звернення: 30.04.2019).
5. Про валюту і валютні операції: Закон України від 21 черв. 2018 р. № 2473‑VIII. Відомості Верховної Ради України. 2018. № 30. ст. 239. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2473–19 (дата звернення: 30.04.2019).
6. Костюченко В. М. Аналіз впливу валютного регулювання на посткризовий розвиток зовнішньої торгівлі України. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. 2012. Вип. 2 (23). С. 138–147.
7. Облікова ставка Національного банку України. URL: https://bank.gov.ua/control/articleart_id=53647&cat_id=44580 (дата звернення: 30.04.2019).
8. Показники валютного ринку України. Сайт Національного банку України. URL: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=7693080 (дата звернення: 30.04.2019).
9. Про затвердження Положення про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті: Постанова Каб. міністрів України від 02.01.2019 № 4. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0004500–19 (дата звернення: 30.04.2019).
10. Національний банк затвердив нову систему валютного регулювання та оприлюднив дорожню карту валютної лібералізації. URL: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=85295172&cat_id=55838 (дата звернення: 30.04.2019).
11. Про врегулювання ситуації на валютному ринку України: постанова Правління НБУ від 20.08.2014 № 515. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0515500–14 (дата звернення: 30.04.2019).
12. Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16.04.1991 959‑XII. Відомості Верховної Ради УРСР. 1991. № 29. ст. 377. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/959–12 (дата звернення: 30.04.2019).
13. Експорт та імпорт України. URL: https://index.minfin.com.ua/ua/economy/gdp/eximp/ (дата звернення: 30.04.2019).
14. Методологічний коментар до статистики зовнішнього сектору України (відповідно до 6‑го видання «Керівництва з платіжного балансу та міжнародної інвестиційної позиції»). URL: https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=19138166 (дата звернення: 30.04.2019).
15. Динаміка платіжного балансу України: стандартна форма представлення (відповідно до КПБ6). URL: https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=19208301 (дата звернення: 30.04.2019).

Код DOI

10.31359/2411-5584-2019-37-2-11

24.05.2019