РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Автор

, кандидат економічних наук, доцент, Харків, Маршала Бажанова, 17

В рубрицi

Економічна теорія;

Signed print

22.02.2019

Issues number

2019 - № 1 (36)

Page

89-103

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

332.146 (477):330.322

ISSN print

2411-5584

Abstract

У статті розглянуті регіональні особливості формування та реалізації інвестиційного потенціалу економіки України. Виділено основні фактори, що здійснюють найбільший вплив на переваги інвесторів та складові інвестиційних ризиків. Аналізуються проблемні і стримуючі фактори інвестиційного процесу. Обґрунтовано напрями формування інвестиційної політики як конкретного регіону, так і економіки в цілому.

Keywords

інвестиційний потенціал регіону, регіональні фактори інвестиційної діяльності, інвестиційні ризики, інвестиційна політика.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

89-103

Bibliography

1. Геєць В. М. Економіка України: ключові проблеми і перспективи. Економіка і прогнозування. 2016. № 1. С. 7–22.
2. Здреник В. С. Інвестиційний потенціал: сутність поняття та проблеми оцінки. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Економіка. 2016. Вип. 1 (1). С. 363–367.
3. Колтунович О. С. Механізми нарощення інвестиційного потенціалу інноваційно-технологічної модернізації окремих секторів економіки України. Економічний аналіз. 2016. Т. 26. № 1. С. 28–31.
4. Шамота Г. М. Особливості інвестиційного потенціалу України на сучасному етапі розвитку економіки. Ефективна економіка. 2015. № 11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/11_2015/26. pdf (дата звернення: 09.01.2019).
5. Бережна І. Ю. Теоретико-економічні підходи до обґрунтування змісту інвестиційного потенціалу. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. 2010. № 6. С. 253–258.
6. Мармуль Л. О., Ксьонжик І. В. Інвестування інноваційного розвитку харчових і переробних підприємств: монографія. Миколаїв: ТОВ «Дизайн і поліграфія», 2011. 153 с.
7. Гришко І. Класифікація факторів впливу на інвестиційну привабливість вугледобувного підприємства. Економічний аналіз. 2013. Вип. 12. Ч. 3. С. 85–87.
8. Сидор Г. В., Давидовська Г. І., Інвестиційна привабливість регіонів. Сталий розвиток економіки. 2015. № 5. С. 184–188.
9. Рейтинг інвестиційної привабливості регіонів України 2017. URL: http://kiis.com.ua/materials/pr /20172904/RIPR2017. pdf (дата звернення: 09.01.2019).
10. Зовнішньоекономічна діяльність: підприємство-регіон: монографія / за ред. Ю. Г. Козака. Київ: Центр учб. літ., 2016. 240 с.

Code DOI

10.31359/2411-5584-2019-36-1-89

14.02.2019