ОСОБЛИВОСТІ МОДЕЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОВЕДІНКИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Автор