СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ СИСТЕМИ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ

Автор

, кандидат економічних наук, доцент, Харків, Маршала Бажанова, 17

В рубрицi

Економічна теорія;

Signed print

23.11.2018

Issues number

2018 - № 4 (35)

Page

65-80

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

338.22:378.31

ISSN print

2411-5584

Abstract

У статті розглянуто сучасні проблеми системи освіти, в тому числі недостатню фінансову підтримку держави. Державного фінансування недостатньо для здійснення всіх освітніх програм, а залучення приватних інвесторів ставить заклади вищої освіти в залежність від них. Тому в роботі запропоновано використання змішаного фінансування, за якого частка приватних і державних інвестицій у сферу освітніх послуг визначається на основі аналізу конкурентоспроможності ЗВО в Україні.

Keywords

освітні послуги, державне фінансування, цільовий капітал ЗВО, конкурентоспроможність.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

65-80

Bibliography

1. Савченко І. Г., Чумак О. В. Модернізація державного механізму фінансування вищої освіти в умовах її реформування. Теорія та практика державного управління: зб. наук. пр. ХарРІ НАДУ. Харків: ХарРІ НАДУ, 2017. № 3. С. 56–72.
2. Боголіб Т. М. Фінансове забезпечення освітньої галузі України: існуючі проблеми та перспективи їх вирішення. Економіст. 2015. № 8. С. 1–6.
3. Шевченко Л. С. Фінансування вищої освіти: диверсифікація джерел. Теорія і практика правознавства. 2013. Вип. 2. С. 222–233.
4. Шевченко Л. С. Корпоратизація державних університетів: про що попереджають закордонні вчені? Економічна теорія та право. 2018. № 2 (33). С. 121–135.
5. Варналій З. С., Красільник О. В. Оптимізація фінансування державних вищих навчальних закладів України. Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. 2017. № 5 (194). С. 6–13.
6. Варналій З. С., Красільник О. В., Хмелевська Л. П. Фінансування державних вищих навчальних закладів України. Київ: Знання України, 2017. 231 с.
7. Красільник О. В. Проблеми та перспективи фінансування вищих навчальних закладів України. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. 2015. № 2 (167). С. 110–117.
8. Sondergaard, Lars M. Ukraine Education Policy Note: Introducing the New Ukrainian School in a Fiscally Sustainable Manner (English). Washington, D. C: World Bank Group. URL: http://documents.worldbank.org/curated/en/322641535692262866/pdf/129687-PN-P166106-PUBLIC-30‑8‑2018‑12‑57‑53-EnEducationpolicynoteFISBNPRINTED.pdf.
9. Рейтинг стран мира по уровню расходов на образование. URL: https://gtmarket.ru/ratings/expenditure-on-education/info/ (дата звернення: 15.10.2018).
10. Рейтинг стран мира по уровню образования. URL: https://gtmarket.ru/ratings/education-index/education-index-info / (дата звернення: 15.10.2018).
11. Рейтинг эффективности национальных систем образования. URL: https://gtmarket.ru/ratings/global-index-of-cognitive-skills-and-educational-attainment/info/ (дата звернення: 15.10.2018).
12. Индекс глобальной конкурентоспособности. URL: https://gtmarket.ru/ratings/global-competitiveness-index/info/ (дата звернення: 15.10.2018).
13. Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 15.10.2018).
14. Шевченко Л. С. Эндаумент-фонды в инвестиционной стратегии иностранных университетов. Украина: аспекты труда. 2015. № 1. С. 8–16.

Code DOI

10.31359/2411-5584-2018-35-4-65

20.11.2018