ІНСТИТУЦІЙНЕ РЕГУЛЮВАННЯ КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ ОБ’ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Автор

, кандидат економічних наук, доцент, Київ, Кіото, 19
, кандидат економічних наук, молодший науковий співробітник, Київ, Кіото, 19

В рубрицi

Економічний аналіз права;

Signed print

23.11.2018

Issues number

2018 - № 4 (35)

Page

136-153

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

330.837:347.77

ISSN print

2411-5584

Abstract

Статтю присвячено дослідженню системи інституцій, що регулюють відносини інтелектуальної власності в Україні. Визначено сутність та значення інституційного регулювання у забезпеченні реалізації та розвитку відносин інтелектуальної власності. Проаналізовано генезис інституційних основ реалізації відносин інтелектуальної власності в Україні. Досліджено зміст та структуру формальних інституцій, що впорядковують і повторювані взаємодії між учасниками відносин інтелектуальної власності. Розглянуто сутність, структуру та значення неформальних інституцій у регулюванні відносин інтелектуальної власності в Україні.

Keywords

інституційне регулювання, інтелектуальна власність, формальні інституції, неформальні інституції, трансакційні витрати.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

136-153

Bibliography

1. Про Рекомендації парламентських слухань на тему «Стратегія інноваційного розвитку України на 2010–2020 роки в умовах глобалізаційних викликів: Постанова Верховної Ради України від 21.10.2010. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2632-17 (дата звернення: 12.10.2018).
2. Про Концепцію науково-технологічного та інноваційного розвитку України: Постанова Верховної Ради України від 13.07.1999. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/916-14 (дата звернення: 12.10.2018).
3. Усього зареєстровано / Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності (Укрпатнет)». URL: http://www.uipv.org/ua/vsjogo.html (дата звернення: 12.10.2018).
4. Sierotowicz T. Patent activity as an eff ect of the research and development of the business enterprise sectors in the countries of the European Union. Journal of International Studies. Vol. 8. No 2. 2015. p. 101–113. DOI: 10.14254/2071-8330.2015/8-2/9//. URL: https://www.jois.eu/files/JIS_Vol8_N2_Sierotowicz.pdf (дата звернення: 12.10.2018).
5. Україна на першому місці в Є вропі з ІТ-аутсорсингу. URL: https://www.eduget.com/news/ukraina_na_pershomu_misci_v_ievropi_z_it-autsorsingu-1345 (дата звернення: 12.10.2018).
6. Мельник Т. М. Зовнішня торгівля послугами в контексті постіндустріального розвитку України. Економіка України. 2018. № 9. С. 26–36.
7. Впровадження інновацій на промислових підприємствах / Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 12.10.2018).
8. Лагутін В. Д. Інститути і економічні механізми стабільності та розвитку суспільства. Економіка України. 2018. № 9. С. 13–26.
9. Gorodnichenko Y., Roland G. Culture, Institutions, and the Wealth of Nations. Review of Economics and Statistics. 2017. Vol. 99. Issue 3. pp. 402–416.
10. Норт Д. Понимание процесса экономических изменений. Москва: Изд. дом Гос. ун-та Высшей школы экономики, 2010. 256 с.
11. Норт Д. Інституції, інституційна зміна та функціонування економіки. Київ: Основи, 2000. 198 с.
12. Jones C. I., Kim J. A Schumpeterian Model of Top Income Inequality. Journal of Political Economy. 2018. Volume 126, Number 5. pp. 1785–1826.
13. Вірченко В. В. Інституційні засади реалізації відносин інтелектуальної власності в Україні. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2018. Вип. 20. Ч. 1. С. 87–90.
14. Наберухін В. А. Інституційне забезпечення комерціалізації інтелектуальної власності в Україні. Облік і фінанси. 2016. № 3. С. 153–158.
15. Капітальні інвестиції за видами активів за 2010–2017 роки / Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 12.10.2018).
16. Витрати на виконання наукових досліджень і розробок за видами робіт / Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 12.10.2018).
17. Річний звіт Державної служби інтелектуальної власності України за 2015 рік. URL: http://sips.gov.ua/i_upload/file/zvit_2015_ua.pdf (дата звернення: 12.10.2018).
18. Статистична інформація / Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. URL: http://www.me.gov.ua/ (дата звернення: 12.10.2018).
19. Офіційний сайт FranchiseGroupe. URL: http://franchisegroup.com.ua/ (дата звернення: 12.10.2018).
20. Загальний огляд сектору франчайзингу в Україні та його показників на основі анкетування. Франшизи в Україні стійкі до кризи. URL: http://franchisegroup.com.ua/media/files/Franchise%20Business%20Outlook%20Report_RUS_FINAL-2 (дата звернення: 12.10.2018).
21. Рынок франчайзинга в Украине. Harved On-line Журнал. Січень, 2015. URL: http://harved.biz/articles/business/rynok-franchayzinga-v-ukraine (дата звернення: 12.10.2018).
22. Національна стратегія розвитку сфери інтелектуальної власності в Україні на період до 2020 року. URL: https://uba.ua/documents/ip-strategy28082014.pdf (дата звернення: 12.10.2018).
23. Про Рекомендації парламентських слухань на тему «Стратегія інноваційного розвитку України на 2010–2020 роки в умовах глобалізаційних викликів»: Постанова Верховної Ради України від 21.10.2010 № 2632-VI. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2632-17 (дата звернення: 12.10.2018).
24. Про утворення Ради з питань інтелектуальної власності: Постанова Кабінету Міністрів України від 07.02.2018 № 90. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/90-2018-%D0 %BF (дата звернення: 12.10.2018).
25. Розпочала роботу Рада з питань інтелектуальної власності під головуванням Степана Кубіва. URL: https://www.kmu.gov.ua/ua/news/rozpochala-robotu-rada-zpitan-intelektualnoyi-vlasnosti-pid-golovuvannyam-stepana-kubiva (дата звернення: 12.10.2018).

Code DOI

10.31359/2411-5584-2018-35-4-136

19.11.2018