ІНСТИТУЦІЙНЕ РЕГУЛЮВАННЯ КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ ОБ’ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Автор