РОЗВИТОК БІЗНЕС-КОНСАЛТИНГУ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМА КОРУПЦІЙНОЇ РЕНТИ ТА ЇЇ РОЗВ’ЯЗАННЯ

Автор

, кандидат економічних наук, доцент, Харків, Пушкінська, 77

В рубрицi

Економічна теорія права;

Signed print

23.11.2018

Issues number

2018 - № 4 (35)

Page

124-135

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

338.467

ISSN print

2411-5584

Abstract

Розкрито деформації, яких зазнають конкурентна політика деяких консалтингових фірм та зміст деяких консультацій через поширеність неринкових методів конкуренції та корупційної ренти. Запропоновано комплекс заходів, необхідних для боротьби з квазіконсалтингом, корупційною рентою та неринковими методами конкуренції задля розвитку в Україні бізнес-консалтингу, здатного увібрати кращий західний досвід та відповідати стандартам правової економіки.

Keywords

бізнес-консалтинг, корупційна рента, конкурентні переваги, система формування доходів, боротьба з корупцією.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

124-135

Bibliography

1. Атаманчук Ю . М., Гузар Б. С., Шупило О. В. Проблеми формування та функціонування ринку консалтингових послуг в Україні. Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. 2015. № 3(28). С. 3–7. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkib_2015_3_3 (дата звернення: 21.10.2018).
2. Віннікова І. І., Марчук С. В. Особливості розвитку ринку консалтингових послуг в Україні. Молодий вчений. 2016. № 7. С. 16–21. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2016_7_7 (дата звернення: 21.10.2018).
3. Дудар Т. Г. Напрями розвитку консалтингу в системі підприємницької діяльності. Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. Серія: Економіка та менеджмент. 2016. № 9. С. 79–84. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Piir_2016_9_12 (дата звернення: 21.10.2018).
4. Кленін О. В. Особливості формування змісту інституту консалтингу в Україні. Економічний простір. 2016. № 116. С. 133–146. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecpros_2016_116_13 (дата звернення: 21.10.2018).
5. Ковальська К. В. Особливості і тенденції розвитку ринку консалтингових послуг в Україні. Ефективна економіка. 2014. № 6. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2014_6_6 (дата звернення: 21.10.2018).
6. Кузнєцов Е. А. Управлінський консалтинг в системі інноваційного розвитку економіки і менеджменту. Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. 2016. Т. 15, вип. 1. С. 9–22. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rectpu_2016_15_1_3 (дата звернення: 21.10.2018).
7. Тарануха О. М., Клименко І. С., Амеліна Н. К. Тенденції розвитку ринку консалтингових послуг в Україні. Економіка та управління на транспорті. 2017. Вип. 4. С. 129–135. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eut_2017_4_18 (дата звернення: 21.10.2018).
8. Черленяк І. І., Довба І. В., Клев’яник В. Ю . Виклики та бар’єри розвитку національного консалтингового бізнесу. Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія: Економіка. 2017. Вип. 2. С. 57–67. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvmdue_2017_2_11 (дата звернення: 21.10.2018).
9. Марченко О. С. Деструкції національного ринку юридичних послуг: зміст та наслідки для формування правової економіки. Економічна теорія та право. 2016. № 2(25). С. 57-66. URL: http://econtlaw.nlu.edu.ua/деструкції-національного-ринку-юрид/ (дата звернення: 21.10.2018).
10. Євтушенко Н. О. Є вропейський ринок консалтингових послуг: особливості і перспективи розвитку. Економіка. Менеджмент. Бізнес. 2017. № 4. С. 63–72. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecmebi_2017_4_11 (дата звернення: 21.10.2018).
11. PwC Global Economic Crime and Fraud Survey 2018: Ukrainian findings. URL: https://www.pwc.com/ua/uk/survey/2018/economic-crime-survey.html (дата звернення: 21.10.2018).
12. Всемирный банк обвинил три украинские компании в коррупции. URL: https://delo.ua/business/vsemirnyj-bank-obvinil-tri-ukrainskie-kompanii-v-korrupcii-319535/ (дата звернення: 21.10.2018).
13. Ормоцадзе М., Кравченко Д. Один день у Deloitte: що шукала Генеральна прокуратура. URL: http://forbes.net.ua/ua/business/1410416-odin-den-u-deloitteshcho-shukala-generalna-prokuratura (дата звернення: 21.10.2018).
14. Хлімоненко Б. Аудит розбрату: хто лобіює «велику четвірку». URL: http://forbes.net.ua/ua/business/1389510-audit-rozbratu-hto-lobiyue-veliku-chetvirku (дата звернення: 21.10.2018).
15. Dolmetsch C. PwC Ordered to Pay $625 Million in Damages Over Bank’s Audit. URL: https://www.bloomberg.com/news/articles/2018‑07‑02/pwc-ordered-to-pay-625-million-to-fdic-over-alabama-bank-audit (дата звернення: 21.10.2018).

Code DOI

10.31359/2411-5584-2018-35-4-124

19.11.2018