ТРАНСФОРМАЦІЯ ІНСТИТУТУ ГОСПОДАРСЬКИХ КОМУНІКАЦІЙ У ЦИФРОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

Автор

, кандидат економічних наук, доцент, Харків, пл. Свободи, 4

В рубрицi

Економічна теорія;

Signed print

23.11.2018

Issues number

2018 - № 4 (35)

Page

99-110

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

339.9

ISSN print

2411-5584

Abstract

Розкрито вплив суттєвих змін технологічного устрою в умовах цифрової економіки на перетворення складових комунікаційного процесу, системи правил його функціонування, механізму його впливу на розвиток господарських систем усіх рівнів. Визначено, що зміни соціальних форм простору і часу задають нові реалії господарських практик. Обґрунтовано, що масова самокомунікація, яка все більше стає драйвером сучасних господарських комунікацій, неоднозначно впливає на конституючі норми ринку: емпатію, деперсоніфіковану довіру, складний утилітаризм, цілераціональну поведінку.

Keywords

інформаційні господарські комунікації, масова самокомунікація, трансформація господарських комунікацій, цифрова економіка.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

99-110

Bibliography

1. Satopaa V., Mehrotra P. Disrupting business models is not enough. We need tech innovation too. URL: https://www.weforum.org/agenda/2018/03/sharing-economyproduct-innovation-balance-disruption (дата звернення: 08.10.2018).
2. Кастельс М. Власть коммуникаций. Москва: Изд. дом ВШЭ, 2016. 564 с.
3. Rinne A. What exactly is the sharing economy? URL: https://www.weforum.org/agenda/2017/12/when-is-sharing-not-really-sharing (дата звернення: 08.10.2018).
4. Бондаренко В. М. Структурная модернизация в условиях формирования цифровой экономики. МИР (Модернизация. Инновации. Развитие). 2018. Т. 9. № 2. С. 172–191.
5. Бобова Л. А. Механизмы социальной консолидации в сетевом обществе. Вестник МГИМО Университета. 2014. Т. 35, № 2. URL: https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-mgimo-universiteta (дата звернення: 08.10.2018).
6. Коломієць Г. М., Єщенко Є . О., Меленцова О. В. Мережеві спільноти електронного простору – глобальний наратив сучасного господарства: монографія. Харків: МОНОГРАФ, 2018. 133 с.
7. World internet usage and population statistics – update. URL: http://www.internetworldstats.com (дата звернення: 08.10.2018).
8. Бази даних Євростат. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/data/database (дата звернення: 24.10.2018).
9. Марусей Т. В. Основні тенденції розвитку ринку електронної комерції в Україні. Економіка і суспільство. 2018. Вип. 14. URL: http://economyandsociety.in.ua/journal/14_ukr/144.pdf (дата звернення: 08.10.2018).
10. В Украине возросло количество пользователей интернета. Вересень. URL: https://news.finance.ua/ru/news/-/434567/v-ukraine-vozroslo-kolichestvo-polzovatelejinterneta (дата звернення: 08.10.2018).
11. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. Санкт-Петербург: Питер, 2006. 464 с.
12. Олейник А. Н. Институциональная экономика. Москва: ИНФРА, 2013. 416 с.
13. 2018 Future of Marketing and AI Survey. URL: https://videos.brightedge.com/researchreport/brightedge-2018-future-of-marketing-and-ai-survey.pdf (дата звернення: 08.10.2018).
14. Consumer Personalization is The Most Important Big Trend in Digital Marketing With a Rate of 28.66 %, 2018. URL: https://digitalmarketingcommunity.com (дата звернення: 08.10.2018).
15. Kavanagh J., Rich M. D. Truth Decay in public discourse and how to fight it. URL: https://www.weforum.org/agenda/2018/05/truth-decay-in-public-discourse-and-howto-fight (дата звернення: 08.10.2018).

Code DOI

10.31359/2411-5584-2018-35-4-99

15.11.2018