ГЛОБАЛЬНІ ДИСБАЛАНСИ У РОЗВИТКУ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Автор

, кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, обліку та фундаментальних економічних дисциплін, Київ, Ушинського, 15

В рубрицi

Економічна теорія;

Signed print

21.09.2018

Issues number

2018 - № 3 (34)

Page

49-60

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

330.111.66:316.42

ISSN print

2411-5584

Abstract

У статті визначено, що вектор розвитку світової економіки значною мірою визначається впливом процесів глобалізації. Проведено аналіз напрямів впливу глобалізації на перебіг макроекономічних процесів у світовому господарстві. Розкрито особливості впливу глобальних фінансових дисбалансів на розвиток країн з ринками, які формуються. Здійснено спробу визначити перспективні напрями міжнародної співпраці у сфері координації економічної політики урядами та центральними банками країн світу.

Keywords

глобалізація, світова економіка, дисбаланси, інвестиції, державна політика

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

49-60.

Bibliography

1. Вітренко А. О. Сервісна економіка: теорія, сучасні виклики та глобальні тренди. Київ: Знання, 2016. 413 с.
2. Безпека та конкурентоспроможність економіки України в умовах глобалізації: монографія / О. С. Власюк, А. І. Мокій, О. І. Іляш та ін.; за ред. О. С. Власюка. Київ: НІСД, 2017. 384 с.
3. Геєць В. М. Ендогенізація розвитку економіки у вимірі рівноправності відносин держави, бізнесу та суб’єктів голосування. Економіка України. 2018. № 7. С. 3–19.
4. Дейнека Т. А. Соціально-економічні суперечності процесу глобалізації суспільства (політико-економічний аналіз). Київ: КНЕУ, 2018. 510 с.
5. Ємець В. В. Нагромадження капіталу в умовах економічних трансформацій. Київ: НІЧЛАВА, 2018. 236 с.
6. Журавльов О. В. Статистичне моделювання трансформації національної економіки в умовах глобалізації. Київ: Інформ.-аналіт. агентство, 2017. 321 с.
7. Кораблін С. О. Макроекономічна динаміка України: пастка сировинних ринків. Київ: Ін-т економіки та прогнозування НАН України, 2017. 308 с.
8. Кравчук Н. Я. Дивергенція глобального розвитку: сучасна парадигма формування геофінансового простору. Київ: Знання, 2012. 782 с. Закінчення табл. 2
9. Coibion O., Gorodnichenko Y. Information Rigidity and the Expectations Formation Process: A Simple Framework and New Facts. American Economic Review. 2015. № 105. Р. 2644–2678.
10. Lipková L., Hovorková K. Economic situation in Norway after the outbreak of the global financial and oil crises in the context of EU integration trends. Economic Annals- ХХI. 2018. 169(1-2). P. 12–14.
11. Редзюк Є. Посилення глобальної нестабільності в міжнародній економіці та її вплив на Україну. Економіст. 2018. № 8. С. 19–22.
12. Резнікова Н. В. Глобальна економічна взаємозалежність: сучасна парадигма та детермінанти модифікації. Київ: Вістка, 2013. 456 с.

Code DOI

10.31359/2411-5584-2018-34-3-49

17.09.2018