СУЧАСНА ЕКОНОМІЧНА ТА УПРАВЛІНСЬКА ОСВІТА: ІННОВАЦІЙНИЙ ВЕКТОР РОЗВИТКУ

Автор