ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА І ЕКОНОМІКА: ПОШУК ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКІВ

Автор

, кандидат економічних наук, доцент, Харків, Пушкінська, 77

В рубрицi

Економічна теорія права;

Signed print

21.09.2018

Issues number

2018 - № 3 (34)

Page

61-79

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

310.16

ISSN print

2411-5584

Abstract

У статті авторка розглядає питання співвідношення верховенства права і економіки. Досліджується конвенційне для юридичної і політичної наук нормативне розуміння верховенства права як стану держави, за якого обмежено державне свавілля і забезпечені права людини, в аспекті потреб економічних досліджень і вимірювання верховенства права. Доводиться, що верховенство права має охоплювати й інститути обмеження влади впливових недержавних суб’єктів, зокрема, і носіїв економічної влади. Для цього автор розрізняє вертикальний і горизонтальний виміри верховенства права. Пропонується бачення зв’язку верховенства права й економічного розвитку як взаємопов’язаних, але не тотожних явищ і процесів. Крім того, авторка наголошує, що спроби включення до поняття верховенства права механізмів розвитку ринкової економіки (наприклад, «Вашингтонський консенсус») є необґрунтованими.

Keywords

економіка, право, верховенство права, державна влада, економічна влада, економічні відносини.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

80-91

Bibliography

1. Вовк І. А. Економічна поведінка і правове регулювання (на прикладі інституту інтелектуальної власності). Економічна теорія та право. 2014. № 4(19). С. 18–29.
2. Вовк І. А. Економічні аспекти демократії. Економічна теорія та право. 2016.
3. Вовк Д. О., Єфіменко І. А. Економіка і право: проблеми розуміння співвідношення. Економічна теорія та право. 2011. № 2(5). С. 135–146.
4. EU, European Union. Consolidated versions of the Treaty on European Union and the Treaty on the Functioning of the European Union. 2012. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A12012M%2FTXT (дата звернення 10.08.2018).
5. Gowder P. Rule of Law in the Real World. Cambridge: Cambridge University Press, 2016. P. 276.
6. Вовк Д. Проблеми визначення і дії принципу верховенства права в Україні. Право України. 2003. № 11. С. 127–130.
7. Лученко Д. В. Механізм оскарження в адміністративному праві: теоретичні і прикладні аспекти: монографія. Харків: Право, 2017. 440 с.
8. Погребняк С. П. Принципи права (загальнотеоретичне дослідження): монографія. Харків: Право, 2008. 224 с.
9. Шевчук С. Основи конституційної юриспруденції. Київ: Віпол, 2001. 302 с.
10. Waldron Jeremy. Is the Rule of Law an Essentially Contested Concept (in Florida)? Law and Philosophy. Vol. 21. №. 2. P. 137–64.
11. Tamanaha, Brian Z. On the Rule of Law: History, Politics, Theory. New York: Cambridge University Press, 2004. P. 190.
12. Олсон М. Диктатура, демократия и развитие. Экономическая политика. 2010. № 1. С. 167–183.
13. Constitution of Japan. 1946. URL: https://japan.kantei.go.jp/constitution_and_government_of_japan/constitution_e.html (дата звернення: 10.08.2018).
14. Теорія держави і права: підручник / за ред. О. В. Петришина. Харків: Право, 2013. 368 с.
15. Загальна декларація прав людини від 10.12.1948 р. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015 (дата звернення 10.08.2018).
16. World Justice Project. WJR Rule of Law Index 2017–2018. URL: https://worldjusticeproject.org/our-work/wjp-rule-law-index/wjp-rule-law-index-2017–2018 (дата звернення: 10.08.2018).
17. Крігер М. Чому верховенство права є надто важливим, щоб лишати його юристам. Філософія права і загальна теорія права. 2014. № 1–2. С. 323–341.
18. Причастна ли Shell к убийствам? (редакционная статья). URL: https://amnesty.org.ru/ru/2017‑11‑28‑shell/ (дата звернення: 10.08.2018).
19. Элликсон Р. Ч. Порядок без права. Как соседи улаживают споры. Москва: Институт Гайдара, 2017. 520 с.
20. Williamson John. A Short History of the Washington Consensus. Law and Business Review of the Americas. Vol. 15. Issue 1. P. 7–26.
21. Райнерт Е. Як багаті країни стали багатими і чому бідні країни лишаються бідними. Київ: Темпора, 2015. 444 с.

Code DOI

10.31359/2411-5584-2018-34-3-80

15.09.2018