ЦИФРОВА ЕКОНОМІКА: СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ДЛЯ ЕКОНОМІСТІВ ТА ПРАВОЗНАВЦІВ

Автор

, доктор економічних наук, професор, Харків, Пушкінська, 77

В рубрицi

Економічна теорія права;

Signed print

22.05.2018

Issues number

2018 - № 2 (33)

Page

77-90

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

340.330.11

ISSN print

2411-5584

Abstract

Пропонується логіка дослідження цифрової економіки, що дозволяє виявити її суттєві ознаки, напрями розвитку та шляхи впровадження. Аналізується специфіка цифрових технологій, які приводять до змін характеру праці, компетенцій людського капіталу, специфікації прав власності, створення вартості та бізнес-моделей господарювання.

Keywords

цифрова економіка, цифрові технології, мериторні блага, модифіковані ринки, людський капітал.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

77-90

Bibliography

1. Цифрова економіка підніме ВВП України: Гройсман показав амбітний план. URL: https://ukr.segodnya.ua/economics/enews/cifrovaya-ekonomika-podnimet-vvpukrainy-groysman-pokazal-ambicioznyy-plany-1021198.html (дата звернення: 13.03.2018).
2. Концепція розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018–2020 роки. Схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 р. № 67-р. URL: https://uteka.ua/ua/publication/Koncepciya-razvitiya-cifrovojekonomiki-i-obshhestva-Ukrainy-na-2018-2020-gody (дата звернення: 13.03.2018).
3. Коляденко С. В. Ц ифрова економіка: передумови та етапи становлення в Україні і у світі. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2016. № 6. С. 105–112.
4. Семячков К. А. Ц ифровая экономика и ее роль в управлении современными социально-экономическими отношениями. Современные технологии управления. № 8(80). Номер статьи: 8001. Дата публикации: 2017‑08‑28. URL: http://sovman.ru/article/8001/.
5. Кіт Л. З. Еволюція мережевої економіки. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2014. № 3. Т. 2. С. 187–194.
6. Цифровая экономика – угроза для Украины. URL: http://hubs.ua/business/tsifrovayaekonomika-ugroza-dlya-ukrainy-46357.html (дата звернення: 13.03.2018).
7. Группа Всемирного банка. Доклад о мировом развитии 2016 «Цифровые дивиденды». URL: https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/23347/210671RuSum.pdf?sequence=16 (дата звернення: 13.03.2018).
8. Цифрова адженда України – 2020 («Цифровий порядок денний» – 2020). URL: https://ucci.org.ua/uploads/files/58e78ee3c3922.pdf (дата звернення: 13.03.2018).
9. Tapscott D. The Digital Economy. McGraw-Hill, 1994. URL: http://dontapscott.com/books/the-digital-economy/ (дата звернення: 13.03.2018).
10. Малик І. П. Т енденції розвитку інформаційної економіки в Україні. Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. 2013. Вип. 1 (14). С. 25–34.
11. Уорнер М., Витцель М. Виртуальные организации. Новые формы ведения бизнеса в ХХI веке. Москва: Добрая книга, 2005. 296 с.
12. Юдина Т . Н. Осмысление цифровой экономики. Электронный научный журнал «Теоретическая экономика». 2016. № 3. С. 12–16.
13. Ляшенко В. І., Вишневський О. С. Ц ифрова модернізація економіки України як можливість проривного розвитку: монографія / НАН України, Ін-т економіки промисловості. Київ, 2018. 252 с.
14. Гриценко А. А. Архітектоніка економічної безпеки: монографія. Київ: Ін-текономіки та прогнозування, 2017. 223 с.
15. Даниленков А. В. Интернет-право: монография. Москва: Юстицинформ, 2014. 233 с. URL: https://books.google.com.ua/books?id=WR5OBAAAQBAJ&pg=PT9& lpg=PT9&dq=интернет++как+фундаментальное+право&source=bl&ots=I1eh24n XlI (дата звернення: 13.03.2018).
16. Когнитивная система IBM Watson: принципы работы с естественным языком. URL: https://habrahabr.ru/company/ibm/blog/266015/ (дата звернення: 13.03.2018).
17. New Forrester Consulting Study: The Contextual Marketing Imperative. URL: https:// hybris.com/en/downloads/analyst-commissioned-research/forrester-contextualmarketing- imperative/724 (дата звернення: 13.03.2018).
18. Баранова Н. Предиктивная аналитика: что это такое и почему НКО важно ее использовать. URL: https://te-st.ru/2017/03/28/predictive-analytics-for-ngo/ (дата звернення: 13.03.2018).
19. Калабрези Г. Будущее права и экономики. Очерки о реформе и размышления. Москва: Изд-во Института Гайдара. 2016. 304 с.
20. Корнивская В. Биткоин и блокчейн сквозь призму глубинных условий финансового и социально-экономического развития. Экономическая теория. 2017. № 4.С. 60–76.

Code DOI

10.31359/2411-5584-2018-33-2-77

16.04.2018